Zaproszenie do współpracy

PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ DALEJ

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA na rzecz przywróceniu państwu
właściwej, służebnej roli wobec obywateli, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy zajmowali się również aktywizacją obywateli i edukacją obywatelską.

W nowym zarządzie Stowarzyszenia, który nazywa się Radą Koordynacyjną wstępnie podzieliliśmy zadania. Całością prac Rady Koordynacyjnej kieruje Antoni Gut. Sprawami związanymi z polityką, uczestnictwem w wyborach zajmuje się Marek Ciesielczyk.
Ja odpowiedzialna jestem między innymi za działania w zakresie bardzo szeroko pojętej praworządności.
Wszyscy którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że również bardzo zależy mi na wspomaganiu ludzi organizujących się w sferze publicznej, na podnoszeniu świadomości obywatelskiej poprzez prowadzenie planowej i ustawicznej edukacji obywatelskiej.

Bardzo liczymy jako Członkowie Stowarzyszenia na współpracę z ludźmi reprezentującymi różne środowiska, którym nie jest wszystko jedno, jak traktowani są Polacy, kto i jak rządzi państwem polskim.

Przydzielenie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej osobie zajmującej się tematyką poświęconą wymiarowi sprawiedliwości,
działaniami na rzecz praworządności, jest bardzo świadomą decyzją Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego OBURZENI, którzy byli obecni na ostatnim Walnym Zebraniu, w tym przedstawicieli Rady Koordynacyjnej. W ten sposób informujemy wszystkich, jak ogromną rolę jako OBURZENI przywiązujemy do przywrócenia praworządności w Polsce.

To co się dzieje obecnie w naszym Stowarzyszeniu, jest rodzajem nowego otwarcia. Oprócz powołanej na nowo Rady Koordynacyjnej, powołana została również na nowo Komisja Rewizyjna. Ciągle jeszcze w budowie mamy nową stronę internetową do zaglądania do której zapraszam http://www.oburzeni.pl/kontakt.html

Pozdrawiam,

Barbara Berecka

Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej
Stowarzyszenia Obywatelskiego OBURZENI

kontakt@praworzadnosc.com
www.oburzeni.pl

Z A P R O S Z E N I E

POROZUMIENIE ORGANIZACJI PATRIOTYCZNYCH I SOLIDARNOŚCIOWYCH

Zapraszamy na Zjazd Krajowy Porozumienia Organizacji Patriotycznych i Solidarnościowych w dn.27.czerwca [piątek] o godz. 14,30 w Warszawie przy ul. Chmielnej 9 [siedziba Stronnictwa Demokratycznego]
Głównym celem Zjazdu będzie utworzenie wspólnego Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego do wyborów samorządowych w 2014 roku, oraz dalsze zjednoczenie wysiłków naszych Organizacji i Środowisk do odzyskania własnego
Państwa zawłaszczonego przez ludzi układu okrągłostołowego, państwa suwerennego, sprawiedliwego i sprawnego, państwa które troszczy się o interes Narodowy i Obywatelski a nie o interesy rządzących, samozwańczych pseudo- elit.

Za Radę Patronacką:
Przewodniczący: Paweł Kukiz
Ks. Józef Maj
prof. Andrzej Czachor

Za Zespół Organizacyjny:
Przewodniczący: Zbigniew Wrzesiński
W/c Przewodniczący: Sławomir Bielicki
Sekretarz: Gen. Tadeusz Bartold