Spotkanie obywatelskie w Białymstoku

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Białegostoku
i regionu, którzy zostali poszkodowani przez instytucje państwowe,
jak i tych, którzy podzielają potrzebę aktywizacji obywatelskiej inicjatywy wokół problemów związanych z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości:

na powiatową sesję
Społeczności NIEPOKONANYCH

27 kwietnia 2013 r.
o godz. 17.00
w sali bankietowej ?Promenada?
w Białymstoku ul. Wiklinowa 10
( wjazd od ulicy Raginisa)

Jesteśmy Stowarzyszeniami założonymi przez osoby poszkodowane przez instytucje państwowe. Swoją działalność prowadzimy w celu ochrony podmiotowych praw konstytucyjnych wszystkich obywateli bez wyjątku.

Ta oddolna i spontaniczna inicjatywa ma na celu jednoczenie lokalnych środowisk osób pokrzywdzonych przez instytucje państwa,
w tym: aparat skarbowy, celny, ZUS, prokuraturę i sądy.

Serdecznie zapraszamy – zabierzcie ze sobą znajomych, którzy również zostali poszkodowani przez instytucje państwowe!

ORGANIZATORZY