Szykujmy się na wybory I ?wiosna 2014!

Mamy ustrój demokratyczny, ponoć demokratyczny. Lecz czy Naród Polski takiej demokracji oczekiwał, czy oczekiwał takiej suwerenności / brukselskiej / ?.

Przeżyliśmy jako społeczeństwo Polskie socjalizm demokratyczny, komunizm utopijny, PGR-y, Kołchozy i Sołchozy? Kto studiował w latach 70 ekonomię polityczną socjalizmu, kapitalizmu, wie, że ekonomia jest ekonomią i nie można jej rozdzielać. Przeżyliśmy centralizm demokratyczny za czasów PRL, gdzie o wszystkim decydowała ?władza PZPR w Warszawie? z dyrektywami ze wschodu, z Kremla i jakże ten centralizm naród znienawidził, a dziś mamy UE i centralizm Parlamentu Europejskiego, a dyrektywy wychodzą z krajów zachodnich?

To nasi ?wybrańcy narodu? ponoć wybrani w demokratycznych wyborach reprezentują interesy Polski i jej mieszkańców i wspólnie z innymi euro parlamentarzystami ?ustalają? jakim krajom i jakim obywatelom Unii czego potrzeba i co się należy, co produkować- kwota mleczna, limity cukru, sprzedawać, handlować, jak gospodarzyć-limit połowów ryb, jak budować- autostrady i stadiony, dla kogo?, czy Polacy tak podróżują?, a nawet co i jak nazywać / nawet rak będzie rybą­­ /. I znów, wiosną 2014 r będziemy mieli ?powtórkę z rozrywki?- Wybory do Parlamentu Europejskiego, lecz czy to Wybory czy Parodia Wyborcza wedle Kodeksu Wyborczego. A kogóż społeczeństwo będzie miało zaproponowane do wybrania, kto układa listę kandydatów do Parlamentu, a jakie kwalifikacje mają osoby pretendujące do parlamentu, czy to będą, czy są fachowcy ?, w dziedzinie ekonomi, gospodarki, budownictwa, ect, czy ?partyjni kolesie? wytypowani prze swych autokratycznych przywódców którzy jedynie mają receptę na uzdrawianie i uszczęśliwianie Narodu Polskiego.

A oni, ci Wybrańcy Narodu złożą potem uroczyste ślubowania, zapewniając Naród, że: ?będą przestrzegać wszelkich praw Rzeczypospolitej i wypełniać SŁUŻBĘ dla dobra Narodu UCZCIWIE I SUMIENNIE?. Dodajmy tutaj za sowitą opłatą. W rozdziale II Konstytucji RP określającym wolności, prawa i obowiązki człowieka i napisano:
art. 11. 1. ?Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne?.

Tu należy zadać pytanie, czy z tego zapisu wynika, że partie polityczne będą otrzymywały jakieś dochody od skarbu państwa?, Absolutnie NIE. ?Finansowanie jest jawne? nie określa przez kogo? Na jakiej zasadzie partyjni kolesie sejmowi przyznali sobie prawo do otrzymywania dotacji, wyliczanych wg jakichś wyimaginowanych reguł w korelacji do uzyskanych miejsc poselskich przez daną partię? Nie ma tu mowy by cały Naród dopłacał do ?zabaw? partii politycznych i politykierów wszystkich partii. Jest to wbrew równości wobec prawa i dyskryminacją Narodu.

Czyżby tylko członkowie partii byli jedynie uprzywilejowani jako ponadnarodowi obywatele, a wybierający, czyli Wyborcy służą im, wybrańcom, za parobków do ich ?wybrania? i późniejszych apanaży, nie mając za to zupełnie nic a wręcz wybrany przedstawiciel Narodu nie jest zobligowany wypełniać woli Wyborców zgodnie z art. 104.Konstytucji RP pkt. 1. ? Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców?. Więc jasność półmroczna jest prosta , jeśli wybrany przedstawiciel Narodu nie będzie reprezentował woli, życzeń, Wyborców, nie można go odwołać bo zapis konstytucyjny na to nie pozwala.

c.d.n
Stowarzyszenie Patriotyczne
Ziemi Grajewskiej ?ANTYGONA?