Sądownictwo, które zawodzi całkowicie

WIĘKSZOŚĆ POLSKICH SĘDZIÓW ZAPOMNIAŁA, ŻE POWINNI SŁUŻYĆ LUDZIOM I KRAJOWI

CZY KTOŚ WIE, JAKI SENS MA UTRZYMYWANIE W POLSCE ORGANÓW ŚCIGANIA I SĄDOWNICTWA W OBECNYM KSZTAŁCIE?

FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI MUSZĄ ODPOWIADAĆ DYSCYPLINARNIE I KARNIE ZA NIEDOPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW I PRZEKRACZANIE UPRAWNIEŃ

Dzisiaj Trybunał Praw Człowieka wydał dwa niekorzystne dla Polski rozstrzygnięcia, które nie są jakimiś incydentami, nie są przypadkowe. Od lat Polska mieści się w niechlubnej czołówce jeżeli chodzi o ilość przegranych spraw z własnymi obywatelami w Strasburgu.

Często zastanawiam się, co musi się wydarzyć, by w Polsce rozpoczęta została gruntowna naprawa sposobu rządzenia, w tym wymiaru sprawiedliwości. Bo przecież dzisiejsze wyroki świadczą nie tylko o słabości polskiego sądownictwa. Orzeczenia w bardzo złym świetle stawiają wszystkie władze w Polsce oraz niektórych samorządowców.

Poziom pracy sądów jest efektem przyzwolenia politycznego na taki stan rzeczy. Przecież jednym z przejawów demokracji powinno być wzajemne kontrolowanie się władz, które w Polsce funkcjonuje tylko w teorii.

Wyroki uważam, że są ważne dla dla organizacji pozarządowych, które przeciwstawiają się dość powszechnemu bezprawiu w Polsce, w tym w sądach. Są one potwierdzeniem tego, czemu przeciwstawiają się przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji walczących z bezprawiem.

Dość powszechnie znany jest problem utrudniania obywatelom zrzeszania się w organizacjach pozarządowych, tych które nie prezentują jedynie słusznych poglądów.
Zupełnie nie rozumiem dlaczego na przykład stowarzyszenia nie rejestrowane są w KRS w ciągu kilku dni. A wymagana prawem skomplikowana księgowość czy wie ktoś czemu służy. To tylko nieliczne przykłady utrudniania przy tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.

W sprawie bardzo wiele wyjaśnia sprawa przegrana dziś przez Polskę kobiety, która za to, że dobrze wypełniała mandat radnej, zdawała niewygodne pytania, została skazana przez polskie sądy.

Polskie władze, które są same dla siebie, są otwarte na uwagi zwykłych ludzi, pod warunkiem, że obywatele będą ich chwalić.

Dzień sądny polskiego sądownictwa

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji organizacje pozarządowe nie mogą dalej pozwolić sobie na działanie w rozdrobnieni. Konieczna jest integracja poszczególnych środowisk, niezbędne jest jednoczenie się wokół poszczególnych problemów.
Uważam, że obecnie jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia jest oczyszczenie organów ścigania i sądów z ludzi, którzy gardzą człowiekiem i prawem. Chyba to zupełnie normalne i oczywiste powinno być, że w mundurach policyjnych, togach prokuratorskich i sędziowskich nie powinni występować ludzie, którzy gardzą innymi i prawem.

Barbara Berecka