Dni Świadomości Prawnej – Zaproszenie

PRAWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W imieniu członków Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności dnia 14 września 2013 roku zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu „Dni Świadomości Prawnej”, które odbędzie się w Lublinie na Placu Litewskim. Uroczystą inaugurację spotkania planujemy na godzinę jedenastą. Spotkanie będzie prowadzone w ramach Kampanii Edukacji Obywatelskiej, której motywem przewodnim jest zdanie „Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest państwo”.

Na godzinę 12:00 zaplanowaliśmy dyskusję przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w której gorąco zapraszamy członków różnych grup obywatelskich z terenu Polski. Prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłaszanie udziału w obywatelskiej rozmowie, zaprezentowanie poglądów Waszych grup na temat prawa i odpowiedzialności na otwartym spotkaniu dla wszystkich zainteresowanych debatą publiczną.

W trakcie dyskusji chcemy szczególną uwagę zwrócić na ilość, jakość i poziom skomplikowania prawa oraz na odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za wykonywane czynności, niedopełnianie obowiązków, przekraczanie uprawnień i nadużywanie władzy. Bardzo mile widziane będą propozycje, jak powinno być według Was w omawianym temacie, w demokratycznym państwie prawa.

Spotkanie nie jest konkurencyjne wobec akcji, która będzie prowadzona w Warszawie 14 września 2013 roku, ale jej rozszerzeniem, uzupełnieniem, inną formą obywatelskiej aktywności prowadzoną w Lublinie, zwracania uwagi na elementy organizacji państwa i sposób pracy funkcjonariuszy publicznych.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności planują również swój udział w dyskusji pod Sejmem 13 września 2013 roku, w czasie przeznaczonym dla organizacji pozarządowych.

Uważamy, że by istnienie państwa miało sens, państwo powinno być dla obywateli, a funkcjonariusze publiczni powinni być sługami, a nie niestety bardzo często są oprawcami dla Polaków, Polskich rodzin i firm.

Prawo i odpowiedzialność

Zapraszamy do wyrażania głośno, w obecności tych co świadomie przyjdą na spotkanie oraz zupełnie przypadkowych słuchaczy, że nie jest nam wszystko jedno. Zatroskani jesteśmy o los swój, swoich rodzin, społeczności i przyszłych pokoleń Polaków, bo to co dzieje się obecnie w kraju, będzie miało również ogromny wpływ na to, jakie będą losy Polaków i Polski w przyszłości.
Zademonstrujmy jedność w dążeniu do niezbędnych zmian w Polsce, dążeniu do tego, by Polska była państwem praworządnym, które pełni rolę służebną wobec obywateli.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności

www.sprawiedliwosc.org

My nie mówimy, że się nic nie da zrobić!

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI ZAPRASZAJĄ DO ROZMÓW OBYWATELSKICH

W imieniu Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności, zapraszam dnia 09-06-2013 roku na godzinę 12:30 do późnych godzin popołudniowych, do Pszczelej Woli koło Lublina, która położona jest na terenie gminy Strzyżewice, celem wsparcia naszych obywatelskich działań w zakresie aktywizacji ludzi na rzecz udziału w życiu publicznym, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Kampanii Edukacji Obywatelskiej.

My nie mówimy, że się nic nie da zrobić. Przygotowaliśmy materiały reklamowe, ważne pytania dla nas wszystkich i idziemy do ludzi. Chodźcie z nami. Będzie słodko, bo impreza jest przecież z okazji miodobrania. Będzie dość swobodnie, bo to przecież będzie impreza plenerowa.
W okolicy jest mnóstwo zieleni. Można napawać się przeróżnymi zapachami natury. Zapraszam do spacerów po okolicy. Nieopodal szkoły na terenie której odbędzie się impreza, jest przepiękna aleja lipowa, jest ujście rzeki Kosarzewki do Bystrzycy, do tej samej która płynie przez Lublin. Jest młyn wodny i sporo innych fantastycznych miejsc, które idealnie nadają się na wiosenne spacery. Wszystko dokładnie, osobiście zostało sprawdzone przez członka Zarządu Stowarzyszenia odpowiedzialnego za Kampanię Edukacji Obywatelskiej. Na prawdę warto być trochę z nami, a część czasu poświęcić na zwiedzenie okolicy.

W ramach prac Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin, byliśmy w Pszczelej Woli na podobnym spotkaniu w ubiegłym roku. Mieliśmy wtedy ankiety Referendum Obywatelskiego, których zebrana ilość wypełnionych przez uczestników spotkania przeszła wszelkie nasze oczekiwania. Ludzie nas wtedy pytali o różne bardzo ważne sprawy dla nas wszystkich, dlatego w tym roku wracamy, by kontynuować rozmowy, które już doświadczyliśmy, da się prowadzić w takiej dość swobodnej, piknikowej atmosferze.

Jeszcze takie bardzo ważne informacje ze strony internetowej Zespołu Szkół:

„Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina na trasie Lublin ? Bychawa. Znajduje się tu jedyne na świecie Technikum Pszczelarskie będące chlubą i dorobkiem wielu pokoleń pszczelarzy. Każdego roku mury szkolne opuszczają nowi adepci sztuki pszczelarskiej. Nasza szkoła kształci jednak nie tylko pszczelarzy. Obecnie Pszczela Wola dysponuje różnorodną ofertą edukacyjną: gimnazjum, technikum żywienia i inne unikalne w regionie technika, liceum ogólnokształcące o oryginalnych profilach oraz szkoły i kursy policealne” – źródło http://www.pszczelawola.edu.pl/.

Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności
www.sprawiedliwosc.org

„Niepokonani 2012″ w Białymstoku

WYRAŹNIE WIDOCZNA JEST TAKA ZDROWA, TWÓRCZA ZŁOŚĆ I BUDZĄCA SIĘ AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

W sobotę 27 kwietnia 2013 roku w Białymstoku odbyła się kolejna lokalna sesja Stowarzyszenia Niepokonani 2012. W obywatelskich rozmowach wzięli udział również przedstawicieli innych stowarzyszań, między innymi Przeciw Bezprawiu z Bielska Białej i Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności z Lublina.

Były relacje poszkodowanych z tego, co się im przydarzyło na styku z przedstawicielami państwa polskiego i tak zwanych samorządów, które z relacji ludzi wynika, z samorządnością nie mają zbyt wiele wspólnego. Była wymiana wiedzy na temat możliwości obrony swoich praw, szans jakie powstają po zorganizowaniu się w ramach stowarzyszenia.
Uczestnicy spotkania prosili wprost o wyjaśnienie mechanizmów działania stowarzyszeń. – Przypomniano, że stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi, które opierają się na aktywności, pracy swoich członków.
Powstała doskonała okazja do rozmowy na temat znaczenia aktywności obywatelskiej, brania swoich spraw w swoje ręce. Na co szczególną uwagę zwracali przedstawiciele Niepokonanych i innych stowarzyszeń obecni na sali.

Uczestnicy spotkania otrzymali deklaracje o przystąpieniu do Stowarzyszenia Niepokonani 2012 w poczet członków wspierających.
Bezpłatnie kolportowane były pierwsze numery „Raptularza”, pisma firmowanego przez Niepokonanych 2012, które docelowo będzie sprzedawane. Myślę, że powszechnie wiadomo, że nie ma nic za darmo. Przygotowanie pisma, wydrukowanie, to są ogromne koszty.
Mam osobisty, bardzo szczególny stosunek do „Raptularza”, ponieważ mam zaszczyt pisać materiały do rubryki Edukacja Prawna, które ma być stałym elementem pisma. W piśmie opisywane są nie tylko historie obywateli na styku z przedstawicielami państwa i samorządów dosłownie mrożące krew w żyłach, na podstawie których można kręcić filmy sensacyjne, gdzie zniszczenie, śmierć nie są niczym szczególnym. Nie robią zresztą żadnego wrażenia na polskich funkcjonariuszach publicznych, którzy są sprawcami nieszczęść i upodlenia oraz ich koleżankach i kolegach. Są materiały na temat tego, jak wygląda organizacja innych państw. Na mnie bardzo duże wrażenie zrobił materiał o Singapurze, gdzie można i trzeba szukać inspiracji przy reformowaniu państwa polskiego. W „Raptularzu” można przeczytać między innymi również o za drogim wymiarze sprawiedliwości.

To jest straszne, jak dużo w ostatnich latach krzywd wyrządzili polscy funkcjonariusze publiczni zwykłym obywatelom.
Przedstawiciele Niepokonanych 2012, którzy jeżdżą po kraju na sesje powiatowe mówią, że wszędzie jest to samo. We wszystkich miejscach Polski gdzie byli, słyszeli opowieści o zniszczeniu. Historie w których bezsilność, ograbianie zwykłych ludzi z majątków, choroby spowodowane ogromnym stresem i śmierć są na porządku dziennym, a oprawcom ciągle żyje się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Straszne jest również to, że koleżanki i koledzy oprawców kryją ich, zamiatają sprawy pod przysłowiowe dywany.

W Białymstoku usłyszeliśmy między innymi historię Jana Ptaszyńskiego, który od lat przebywa w więzieniu za morderstwo, którego zdaniem rodziny nie popełnił. Siostra więzionego od lat mężczyzny twierdzi, że w tak zwanym materiale dowodowym zgromadzonym przez polskie sądy, nie ma nawet poszlak składających się w logiczną całość. W tym stanie rzeczy o bezpośrednie dowody winy trudno nawet pytać. Jedynym obecnie sposobem na uwolnienie mężczyzny może być ułaskawienie przez prezydenta. Sprawa jest jedną z tych, które wołają o wprowadzenie do polskiego prawa rewizji nadzwyczajnej, umożliwiającej badanie i orzekanie w sprawach już prawomocnie zakończonych.
Nie śpij. Podpisz petycję o uwolnienie Jana Ptaszyńskiego

W trakcie rozmów dało się zauważyć, że coraz bardziej do ludzi dociera, że za obecny, wyniszczający stan rzeczy w Polsce są również odpowiedzialni zwykli obywatele, którzy byli bierni, godzili się nawet na niedopuszczalne, karygodne działania ludzi władzy. Według mnie daje się zauważyć taką zdrową, aktywizującą złość na to co dzieje się w Polsce, ale i na swoją dotychczasową bierność, zaniechania, przyzwolenie na bezkarność funkcjonariuszy publicznych. W trakcie spotkania w Białymstoku miałam wrażenie, że do coraz większej liczby osób dociera świadomość konieczności bycia wrażliwym społecznie.
Coraz większa liczba osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że nikt niczego za nas nie załatwi. Polacy muszą dosłownie swoimi sprawami zajmować się sami, ale nie tylko prywatnymi, wspólnymi również.

Barbara Berecka

Spotkanie obywatelskie w Białymstoku

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Białegostoku
i regionu, którzy zostali poszkodowani przez instytucje państwowe,
jak i tych, którzy podzielają potrzebę aktywizacji obywatelskiej inicjatywy wokół problemów związanych z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości:

na powiatową sesję
Społeczności NIEPOKONANYCH

27 kwietnia 2013 r.
o godz. 17.00
w sali bankietowej ?Promenada?
w Białymstoku ul. Wiklinowa 10
( wjazd od ulicy Raginisa)

Jesteśmy Stowarzyszeniami założonymi przez osoby poszkodowane przez instytucje państwowe. Swoją działalność prowadzimy w celu ochrony podmiotowych praw konstytucyjnych wszystkich obywateli bez wyjątku.

Ta oddolna i spontaniczna inicjatywa ma na celu jednoczenie lokalnych środowisk osób pokrzywdzonych przez instytucje państwa,
w tym: aparat skarbowy, celny, ZUS, prokuraturę i sądy.

Serdecznie zapraszamy – zabierzcie ze sobą znajomych, którzy również zostali poszkodowani przez instytucje państwowe!

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności

NOWA GRUPA AKTYWNYCH OBYWATELI

Dnia 18-12-2012 roku Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444804 Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności.

Nowe Stowarzyszenie zostało stworzone przez ludzi, którzy mają już doświadczenie w działalności w sferze publicznej. Dla mnie osobiście fakt rejestracji organizacji jest bardzo ważny, ponieważ byłam jedną z osób, która zabiegała o powstanie i rejestrację Stowarzyszenia.
Mam nadzieję, że grupa będzie rosła w siłę, będzie widoczna w sferze publicznej, a efekty pracy przedstawicieli Stowarzyszenia będą korzystne dla członków grupy, społeczności lokalnej i kraju.

Aby tak się stało, uważam, że niezbędne i konieczne jest wsparcie dla grupy, która stworzyła Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności przez znaczną część zwykłych ludzi. Aktywność w ramach Stowarzyszenia oraz wsparcie dla grupy z zewnątrz jest bardzo potrzebne i uzasadnione, gdy spojrzymy na cele organizacji, które zostały zapisane w statucie, które faktycznie powinny być realizowane:
1. Działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich i obowiązków organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, sądów, zawartych w szczególności w Konstytucji RP i innych przepisach prawa oraz umowach międzynarodowych.
2. Przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanych z tym patologiom społecznym.
3. Edukacja oraz rozwój świadomości obywatelskiej, w tym prawnej.
4. Upowszechnianie oraz ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagających rozwój demokracji.
5. Działania na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych.
6. Propagowanie uczciwości w życiu publicznym.
7. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
8. Wypowiadanie się w ważnych sprawach do władz publicznych, podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie obywateli.
9. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
10. Upowszechnianie obowiązującego prawa ze szczególnym zwróceniem uwagi na Konstytucję RP.
11. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa.
12. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, iż twórcy Stowarzyszenia mają ambitne plany, które warto wesprzeć.
W tym miejscu zapewne sporo osób stawia sobie pytanie: kto jest inicjatorem tak ambitnej inicjatywy? Myślę, że przynajmniej częściowo na pytanie osobom interesującym się życiem publicznym, walką z bezprawiem odpowie skład zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności:
- Prezes – Jerzy Pietrzyk,
- Wiceprezes – Barbara Berecka,
- Wiceprezes – Robert Chęć,
- Sekretarz – Anna Karpiuk,
- Skarbnik – Krystyna Zaręba.
Myślę, że wszyscy, którzy znają członków zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności, zgodzą się ze mną, iż jedno w zasadzie jest pewne. Z nami na święty spokój nie ma co liczyć. Jeżeli tylko otrzymamy odpowiednie wsparcie ze strony innych osób, będzie się działo. Oczywiście będzie się działo w zakresie pracy, działalności w życiu publicznym.

Barbara Berecka