Dni Świadomości Prawnej w Lublinie

STOWARZYSZENIE STOP BEZPRAWIU – LUBLIN ZAPRASZA:

W imieniu członków Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin dnia 8 i 9 września 2012 roku, zapraszam Państwa na Plac Litewski w Lublinie, na kolejną edycję „DNI ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ”, które będą częścią prowadzonej przez nas „KAMPANII EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”- pod hasłem: „SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO”

W czasie Dni Świadomości Prawnej zakończymy również prowadzoną wspólnie z innymi organizacjami akcję referendalną – „Referendum Obywatelskie”.

W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na przepisy ustawy zasadniczej. Uważamy, że przyszedł „CZAS NA KONSTYTUCJĘ”, której treść trzeba propagować, a zawarte w niej przepisy stosować i egzekwować.

Celem spotkań i dyskusji będzie zwiększenie świadomości prawnej (zapoznanie z prawami jakie przysługują obywatelom naszego kraju), ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa zawarte w Konstytucji.
Chcemy też wskazać nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości oraz zaprezentować sposoby naprawy obecnego stanu rzeczy.
Można będzie również uzyskać bezpłatną poradę prawną, porozmawiać z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Polski.

Planujemy spotkania i dyskusje, których celem będzie pobudzanie aktywności obywatelskiej, zachęcanie do aktywnego udziału w życiu publicznym, pracy w organizacjach pozarządowych, nawiązywania współpracy, integrowanie organizacji pozarządowych.

Nam jako osobom świadomym stanu naszego Państwa nie jest wszystko jedno, mamy nadzieję, że sprawimy by innym również nie był on obojętny.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia STOP BEZPRAWIU ? Lublin
Jerzy Pietrzyk

ruchspoleczny.com.pl, sprawiedliwosc.org

Prezentacja organizacji pozarządowych i ich liderów

POPULARYZACJA AKTYWNYCH POSTAW OBYWATELSKICH

- Rozpoczynamy cykl prezentowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, które zajmują się życiem społeczno politycznym, sposobem rządzenia, traktowania obywateli i prawa.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do przesyłania materiałów dotyczących aktualnych danych kontaktowych. Proszę o krótkie opisy gdzie pracujecie, działacie, jakie są priorytety działalności, co dla Was jest szczególnie ważne.


- W stronie chcielibyśmy również prezentować liderów poszczególnych grup.
Spróbujemy przygotować serię wywiadów z ludźmi, które aktywnie pracują w organizacjach pozarządowych.
Karol Wojtyła powiedział „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Niestety we współczesnej Polsce mamy spory problem z bogactwem w postaci światłych obywateli. Uważam, że mamy niedobór aktywnych postaw obywatelskich. W takiej sytuacji szczególnie ważne jest, by prezentować, pokazywać na forum publicznym odważnych, aktywnych ludzi, którzy często od lat aktywnie uczestniczą w polskim życiu publicznym. Często niestety są ignorowani, lekceważeni przez funkcjonariuszy publicznych, zamilczani, spychani na margines.

- Prezentację poszczególnych organizacji pozarządowych rozpocznę od Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin w którym osobiście i bardzo aktywnie działam. Zachowam się w ten sposób, ponieważ dysponujemy sporą ilością materiałów, które jesteśmy w stanie bardzo szybko przygotować do publikacji. Jednocześnie dam czas przedstawicielom innych grup na wyselekcjonowanie, przygotowanie materiałów na temat ich działalności.

- Prezentację liderów rozpocznę również od osób aktywnie działających w Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu – Lublin. Ponownie względy techniczne mają głównie wpływ na kolejność publikacji.
Uważam, że w Lublinie udała nam się fantastyczna rzecz. Udało nam się zebrać grupę autentycznie wrażliwych, bardzo aktywnych i pracowitych ludzi, którzy faktycznie pracują w Stowarzyszeniu. Kilka z tych osób zaprezentuję poprzez wywiady z nimi.

Czyny, a nie słowa. Zdecydowanie łatwiej jest mówić i pisać, niż poszczególne pomysły wprowadzać w życie.
Poprzez stowarzyszenia.net.pl chcielibyśmy pokazać również, że my nie tylko piszemy, mówimy lecz również robimy, pracujemy.
Dlatego prezentację wybranych osób, które pracują w Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu – Lublin rozpocznę od siebie. Chciałabym przynajmniej w jakimś stopniu pokazać, że nie tylko bardzo dużo mówię i piszę, ale również sporo pracuję na rzecz aktywizacji obywatelskiej. Na moją decyzję ma wpływ dotychczasowa moja obecność w sieci i oczekiwania internautów.

Referendum Obywatelskie

Gdy zaczęłam w internecie zamieszczać swoje teksty pod pseudonimem, to internauci pytali czy będą maje słowa miały realne przełożenie na życie, działalność publiczną. Nie chciałam pozyskanej sympatii jakieś grupy ludzi przez stronę i blog pisane pod pseudonimem wykorzystywać do przedstawiania swojej osoby. Projekt pisany pod pseudonimem funkcjonuje sobie swoim życiem. Tylko zbytnia szczerość mnie w sprawie zgubiła, bo zdarza się, że znajomi z którymi współpracuję czasami na forum publiczny świadomie lub nie mnie demaskują.
Fundacja Lex Nostra
Po kilku miesiącach obecności w sieci, gdy jako bloger zaczęłam czuć się w miarę pewnie, postanowiłam zacząć prawie wszystko od początku. Zaczęłam tworzyć strony, gdzie teksty podpisuję swoimi prawdziwymi danymi. Takie postawienie sprawy było bardzo ważne dla mnie. Było próbą czy mój sposób myślenia, proponowane rozwiązania, sposób pisania będą akceptowane, gdy prezentuje je konkretna osoba, która ma określone imię i nazwisko.

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Akceptacja tego co pisałam w sieci podpisując się prawdziwymi danymi, pomogła mi, dodała mi odwagi do podjęcia działalności w realnym życiu, ułatwiła mi nawiązanie kontaktów z bardzo aktywnymi ludźmi w życiu społeczno – politycznym.
To co wydaje się wielu ludziom niemożliwe do wykonania czyli stworzenie od podstaw aktywnej, liczącej się w kraju organizacji obywatelskiej, my właśnie realizujemy. Bardzo chciałabym, aby masze doświadczenia były inspiracją dla innych, by dodawały innym entuzjazmu i odwagi.

Stop Bezprawiu – Lublin

- Jeszcze raz gorąco zachęcam do przesyłania materiałów dotyczących poszczególnych stowarzyszeń: stowarzyszenia@atowarzyszenia.net.pl.
Zapraszam do lektury i dyskusji.

Barbara Berecka