Edukacja obywatelska i działania samopomocowe

PROPOZYCJA STOWARZYSZENIA OBURZONYCH

Każdy z nas, obywateli, był lub na pewno będzie uczestnikiem procesu sądowego lub postępowania administracyjnego. Bardzo często rozstrzygnięcie danej sprawy związane jest z brakiem kompetencji urzędnika/sędziego, brakiem dobrej woli lub świadomej gry prawników kosztem poszkodowanego. Najczęściej poszkodowanym jest osoba, której nie stać na wysokie koszty procesów, a także nie znająca zawiłości prawa. Krzywda ludzka rodzi poczucie wyalienowania z życia społeczności, przyczynia się do obniżenia albo utraty możliwości zarobkowania pieniędzy. W Polsce w ogromnym tempie rośnie obszar społecznego wykluczenia, często prowadzącego do różnych, w tym rodzinnych patologii, którym musimy przeciwdziałać między innymi poprzez podnoszenie świadomości obywatelskiej i działania samopomocowe.

Społeczna wrażliwość i solidarność nie pozwala nam na pozostawienie bliźniego bez pomocy, wobec bezdusznej machiny państwowej, która często jest skierowana przeciwko ludziom, polskim rodzinom i firmom, w tym często nie spełniającego już podstawowych funkcji wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy osoby, które mogły by dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami do udziału w pracy zespołu. Zapraszamy przedstawicieli innych stowarzyszeń do współpracy i współdziałanie, promowania wiedzy z zakresu świadomego obywatelstwa, do wymiany doświadczeń, do wspólnej obrony osób poszkodowanych.
Chodzi o to, by niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę w Polsce, zostały wypracowane mechanizmy propagowania wiedzy z zakresu prawa i życia społeczno ? politycznego. By został stworzony skuteczny system kontroli społecznej nad pracą funkcjonariuszy publicznych, ( urzędników, sędziów, prokuratorów, komorników itd.) przez organizacje pozarządowe.

Zadania zespołu d/s edukacji obywatelskiej i działań samopomocowych:

* koordynowanie działaniami samopomocowymi,
* propagowanie praw obywatelskich,
* aktywizowanie obywateli w życiu społeczno-politycznym,
* ujawnianie bezprawnych działań funkcjonariuszy publicznych,
* współpraca z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych zajmujących
się edukacją obywatelską i działaniami samopomocowymi.

Barbara Berecka
Jan Sposób
www.oburzeni.org.pl

Priorytetem jest orzekanie zgodne z prawem

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

NIEZBĘDNE SĄ CZYNY, A NIE WYPOWIADANIE KOLEJNYCH PUSTYCH SŁÓW, UCHWALANIE NIKOMU DO NICZEGO NIE POTRZEBNEGO PRAWA

NIE MOŻNA DOPUŚCIĆ DO MARGINALIZOWANIA SPRAW NAJWAŻNIEJSZYCH, A W ZAMIAN EKSPONOWANIA TEMATÓW ZASTĘPCZYCH

NAJWAŻNIEJSZE JEST ORZEKANIE ZGODNE Z PRAWEM I STANEM FAKTYCZNYM, DZIAŁANIE SĘDZIÓW NA PODSTAWIE I W GRANICACH PRAWA

Przy coraz większym ataku na totalne bezprawie w polskich sądach, na samowolne i bezprawne działania sędziów, podejmowaniu pewnych działań na rzecz zmian istniejącego stanu rzeczy przez ministra sprawiedliwości zaczynają ze swoją radosną twórczością wychylać się sędziowie. Wypowiedzi sędziów, co nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo są i będą po to, by odwrócić uwagę od spraw najważniejszych, by torpedować prace zmierzające do ukrócenia samowoli i bezprawia w polskich sądach.

”Oświadczenie Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA w sprawie propozycji składania przez świadków przysięgi na Biblię.

Propozycja Sędziego SO w Katowicach jest kolejnym przykładem odwracania uwagi społeczeństwa od problemów wymiaru sprawiedliwości.

Moim zdaniem jest to kolejna próba „ataku? środowiska sędziowskiego na Ministra Sprawiedliwości i próba rozpętania ogólnonarodowej dyskusji na temat inny, niż jakże pilnie niezbędna reforma wymiaru sprawiedliwości.

Sam pomysł, pomimo jego intuicyjnie pozytywnego odbioru, jest jednak chybiony, albowiem wśród osób niewierzących taka przysięga nie miałaby najmniejszego znaczenia.

W przypadku zaś chrześcijan, należy pamiętać słowa Ewangelii wg. Świętego Mateusza na temat krzywoprzysięstwa:

„Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo,

bo jest tronem Bożym;

ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego;

Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet

jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie:

Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi.?

Nowy Testament, Ewangelia wg. Świętego Mateusza

Zatem Chrześcijanin nie powinien w sądzie przysięgać na Biblię. Wystarczy, że przestrzega podstawy swojej wiary.

Na marginesie zastanawia mnie dlaczego Sędzia Sądu Okręgowego dr Wiesław Zarychta w swojej propozycji „przysięgi na Biblię? nie ujął sędziów, tak by np. przy otwarciu przewodu sądowego przysięgali oni, że będą bezstronni, niezawiśli i będą orzekać zgodnie ze swoim sumieniem i Prawem Bożym ?

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Propozycja SSO w Katowicach przedstawiona na łamach Rzeczpospolitej

W pełni zgadzam się z dyrektorem Lisowskim.
Zbyt duża liczba regulacji prawnych do tego w bardzo delikatnej materii nie jest nam do niczego potrzebna. Mogła by być wręcz bardzo szkodliwa.
Prowadzenie dyskusji w temacie konfliktowało by jedynie ludzi, wzmacniało podziały, podgrzewało zupełnie niepotrzebnie emocje.

Istotę problemu w polskim wymiarze sprawiedliwości stanowią nie świadkowie, powodowie lub podsądni oraz sposoby przyjmowania i treść przysięgi. Istotą problemu polskiego wymiaru sprawiedliwości jest podejście do pracy, człowieka i prawa sędziów, którzy bardzo często są niekompetentni, gardzą człowiekiem i prawe.
W tym stanie rzeczy, trzeba skupić się na egzekwowaniu od sędziów świadczenia pracy na odpowiednim poziomie. Konieczne jest wymaganie od przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości szacunku do człowieka i prawa.

Barbara Berecka