DIALOG zamiast konfrontacji?

CORAZ WIĘKSZE ZNIECIERPLIWIENIE WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI AUTENTYCZNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Między innymi Oburzeni budują struktury, przygotowują się do udziału w wyborach, by być obecnymi w życiu
publicznym, przedstawiać swoje racje, a jak będzie wola wyborców, przejąć część odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w sferze publicznej. Kolejną, znaczącą grupą obywatelską, która bardzo niezadowolona jest z poziomu dialogu, a nawet braku faktycznego dialogu ludzi władzy ze zwykłymi obywatelami, są przedstawiciele i sympatycy Stowarzyszenia Niepokonani 2012, którzy podjęli decyzję, by spotkać się, aby rozmawiać o dalszych działaniach.

Barbara Berecka

STANOWISKO STOWARZYSZENIA NIEPOKONANI 2012 ZAMIESZCZONE NA ICH STRONIE INTERNETOWEJ:

W ostatni piątek (14.03.2014r.) spotkaliśmy się aby przedyskutować i zaplanować wszystkie kwestie związane z organizacją II kongresu Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012. Do Turawy przybyli członkowie założyciele oraz pełnomocnicy regionalni Stowarzyszenia. Dyskusja była długa, owocna choć nie brakowało kwiecistych polemik i różnicy zdań dotyczących poszczególnych kwestii. Najważniejsze jest jednak to, że na podstawie intensywnej ?burzy mózgów?, uzgodniliśmy agendę przygotowań do kongresu oraz zarys jego programu.

Najwięcej emocji wzbudziła kwestia zaproponowanego przez zarząd tytułu kongresu ? ?Dialog zamiast konfrontacji??. Nasi pełnomocnicy podzielili się z nami krytycznymi opiniami, zebranymi od członków RS NIEPOKONANI 2012 w swoich regionach, dotyczącymi wyboru takiej właśnie nazwy. Dlatego proszę wszystkich naszych sympatyków o zapoznanie się z powodami dla których wybraliśmy właśnie taką nazwę:

1. W naszym kraju, bardziej niż gdziekolwiek indziej, język sporu i brutalnej konfrontacji w życiu publicznym, osiągnął już poziom ścieku. Fetor partyjnych, zindoktrynowanych polemik nasączonych jadem agresji przeniósł się również na społeczeństwo. My chcielibyśmy inaczej. Chcemy osiągnąć nasze cele ale nie za wszelką cenę. Nie zamierzamy brać udziału w tej bezprzykładnej połajance, w której wygrywa ten, kto okaże więcej pogardy swojemu oponentowi. To świat chamstwa, w którym nie chcielibyśmy uczestniczyć. Dlatego propagujemy ideę DIALOGU w kontrze do wszechobecnej agresywnej konfrontacji.
2. Ale, ale ? do DIALOGU potrzebne są przecież dwie strony?! My przez dwa lata podejmowaliśmy działania idące w kierunku nawiązana z władzą dialogu. Trzeba z całą mocą podkreślić, że władza nie chciała do tego dialogu przystąpić, pomimo naszego merytorycznego, spokojnego i koncyliacyjnego nastawienia. Władzy zatem nie interesuje realizowanie palących potrzeb społecznych, tylko realizowanie swoich partykularnych celów. Dlatego ?
3. Założyciele Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 znaleźli się w potrzasku bo OBIECALIŚMY zebranym w maju 2012 roku w Sali Kongresowej, że nie wejdziemy na drogę ostrej konfrontacji, tylko ze wszelkich sił będziemy dążyli do realizowania naszych postulatów poprzez DIALOG i porozumienie. Z drugiej strony mijają już prawie 2 lata, od kiedy rozpoczęliśmy naszą misję i władza dalej ignoruje nasze inicjatywy, idące w stronę realizacji potrzebnych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
4. Podjęliśmy zatem decyzję, że zapytamy WSZYSTKICH członków i sympatyków Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012, którzy 13 maja 2014r. zbiorą się ponownie w Sali Kongresowej, o wybór metod działania naszego ruchu na lata 2014/15? Stawiamy zatem otwarte pytanie CZY DIALOG z władzą (każdego autoramentu), czy członkowie RUCH SPOŁECZNEGO NIEPOKONANI 2012 chcą zmiany i zastosowania innych form nacisku na władzę aby ta, w końcu podjęła się reformatorskiego trudu, potrzebnego do realizacji ważnych społecznie potrzeb obywatelskich.
5. Pytamy WAS, drodzy członkowie, sympatycy i sojusznicy Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 ? ?DIALOG czy KONFRONTACJA?? ? czy może jeszcze inna forma nacisku na władzę? Odpowiedzi udzielicie już 13 maja 2014r. w Sali Kongresowej. My każdą Waszą decyzję będziemy realizować z pasją i poświęceniem.

Bez względu na wybór opcji pozostańmy razem, liczebnie silni i skonsolidowani, napełnieni nadzieją i wiarą w końcowy sukces. Pamiętajmy też, że TYLKO RAZEM możemy zmienić naszą rzeczywistość ? dla nas i dla naszych dzieci!

Źródło: niepokonani 2012.wordpress.com