Zdaniem przedstawicieli Opolskiego Stowarzyszenia „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

Apel Opolskiego Stowarzyszenia ?Obywatele Przeciw Bezprawiu?

Sprawa Amber Gold i rola w niej prokuratury i sądów całkowicie kompromituje instytucje tzw. ?wymiaru sprawiedliwości?, instytucje które powinny stać na straży prawa, interesu publicznego i dobra obywateli.

Z codziennego doświadczenia działaczy stowarzyszeń walczących z bezprawiem sądów i prokuratur wynika iż bezczynność i nieudolność sądów i prokuratur w sprawie Marcina P. nie jest odosobnionym przypadkiem. Możemy podać wiele przykładów, w których prokuratury i sądy od lat umarzają sprawy, w których przestępstwa są ewidentne, ochraniając przestępców często związanych z władzą.
I odwrotnie -znamy wiele przypadków gdzie obywatele, domagający się sprawnego działania sądów i prokuratur, są przez funkcjonariuszy tych instytucji szykanowani.

Przyczyną tej patologii i korupcji ?wymiaru sprawiedliwości? jest ? zagwarantowana konstytucyjnie całkowita bezkarność jej funkcjonariuszy i uwolnienie ich spod jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli.
Konstytucja RP ? w przepisach dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości, a także ustawy szczegółowe, likwidując społeczną kontrolę nad działalnością sądów i prokuratury gwałcą fundamentalną zasadę suwerenności Narodu nad każdą władzą. Ta przyczyna właśnie, a nie jednostkowy osobisty błąd, jest źródłem patologii, która ujawniła się w sprawie Amber Gold, a której przykłady dostarczają prokuratury i sądy w całej Polsce każdego dnia.

Dla usunięcia zła toczącego ?wymiar sprawiedliwości? w Polsce konieczna jest zatem nie jednostkowa, wymuszona medialnym nagłośnieniem interwencja Prokuratora Generalnego, ale zmiana konstytucji i przywrócenie zasady zwierzchnictwa Narodu nad instytucjami ?trzeciej władzy?.

Domagamy się zatem wprowadzenia zasady wybieralności sędziów i prokuratorów w wyborach powszechnych, likwidacji immunitetu dla funkcjonariuszy, likwidacji samorządu zawodowego sędziów i prokuratorów.

Domagamy się likwidacji Krajowej Rady Sądownictwa i ustanowienia zewnętrznej kontroli nad działalnością sądów przez przekazanie jej kompetencji Senatowi RP.

Domagamy się przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w podniesionych przez nas sprawach po szerokiej debacie, do której zostaną dopuszczeni przedstawiciele stowarzyszeń od lat walczących z bezprawiem sądowo-prokuratorskim oraz inne obywatelskie organizacje.
Wzywamy wszystkich obywateli, stowarzyszenia i organizacje do poparcia naszego stanowiska.

Nysa, dnia 4 września 2012 r.

Janusz Sanocki
Tadeusz Byrdak
Jan Kołodrub
Kazimierz Majewski

Decyzje w sprawie protestu

Oświadczenie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w sprawie ogólnopolskiego protestu pod Sądami Apelacyjnymi w Polsce ? informacje ostateczne.
środa, 29 sierpnia 2012 22:21

Prosimy o upowszechnianie tej informacji:

Wspólnie ze Stowarzyszeniem STOP BEZPRAWIU w Lublinie organizujemy protest pod hasłem:

STOP BEZPRAWIU PROKURATUR i SĄDÓW w POLSCE.

Popieramy protest pod Sądem Okręgowym w Krakowie, bo bezprawie jest

wszędzie w Polsce i dotyczy każdego z nas.

1. Na prośbę protestujących w Krakowie podjęliśmy decyzję o zmianie formy protestu z głodowego na protest zwykły. Protest będzie rozpoczynany w każdej miejscowości od godz. 10 rano. Godzina zakończenia wg uznania protestujących.

2. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w dniu 30.09.2012 r. prześle do poszczególnych urzędów zgłoszenie protestu wraz z danymi osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenia protestu prześlemy każdej odpowiedzialnej osobie w danym mieście. Same protest zgłoszą Stowarzyszenie STOP KORUPCJI w Lublinie i Białymstoku.

3. Po konsultacjach zapadła decyzja o podjęciu akcji protestacyjnej w 8 miastach:

- Gdańsku początek: 3. 09. 2012 r. ? adres: ul. Nowe Ogrody 28/29

- Warszawie początek: 7.09.2012 r. ? adres: PL. Krasińskich 2/4/6

- Wrocław początek: 10.09.2012 r. – adres: ul. Energetyczna 4

- Katowicach początek: 12.09.2012 r. ? adres: Al. Korfantego 117/119

- Lublinie początek: 13.09.2012 r. – adres: ul. Krakowskie Przedmieście 43

- Białymstoku początek: 13.09.2012 r. – adres: ul. A. Mickiewicza 5

- Łodzi początek: 17. 09.2012 r. ? adres: Pl. Dąbrowskiego 5

- Rzeszowie początek: 19.09.2012 r. – adres: ul. J. Piłsudskiego 28

4. Protest nie będzie organizowany w Poznaniu i Szczecinie ze względu na brak chętnych do jego podjęcia.

5. Protest jest pokojową formą sprzeciwu przeciwko bezprawiu prokuratur i sądów oraz zaniechaniu od 20 lat rzeczywistych reform obu instytucji.

6. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu dziękuje wszystkim, którzy zgłosili się do protestu oraz zwraca się do wszystkich pokrzywdzonych o ich wspieranie w miarę swoich możliwości.

Telefon kontaktowy koordynatora protestu: 504 105 220

- email: info@aferyibezprawie.org – koordynatorem jest Jerzy Jachnik