Oświadczenie Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin

Uważamy, że w Polsce bardzo mało ludzi aktywnie uczestniczy w życiu
publicznym, co jest między innymi przyczyną ogromnych problemów
społecznych i ekonomicznych kraju.

Niski potencjał społeczny niedopuszczalny jest w państwie, które ma być rządzone w sposób demokratyczny.
Trudno mówić o kontrolowaniu władzy, która niezbędna jest w
demokracji w sytuacji, gdy faktycznie rządzących nie ma kto
kontrolować.
Dlatego uważamy, że niezbędne i konieczne są działania na rzecz
wzrostu aktywności i świadomości obywatelskiej, w tym podnoszenia
świadomości prawnej oraz integracji środowiska organizacji
pozarządowych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin wychodząc na
przeciw potrzebom zainicjowali „Kampanię Edukacji Obywatelskiej”,
która odbywa się pod hasłem: „SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ
FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO”. Zaprosiliśmy
przedstawicieli innych organizacji pozarządowych z terenu Polski do
ścisłej współpracy, by inspirować się i wspomagać przy realizacji
poszczególnych projektów.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia STOP BEZPRAWIU ? Lublin
Jerzy Pietrzyk

ruchspoleczny.com.pl, sprawiedliwosc.org