Stowarzyszenia.net.pl

NOWA STRONA INTERNETOWA

?Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.?
Karol Wojtyła

Ruchy obywatelskie w ostatnim okresie są coraz bardziej liczne i aktywne. Szczególnie widoczne jest to poprzez powstające nowe i umacniające się dotychczas działające stowarzyszenia.

Uważam, że oddolne inicjatywy obywatelskie potrzebują wsparcia  medialnego, informowania o tym, gdzie i jakie grupy pracują, co robią, jakie inicjatywy są podejmowane, jakie projekty realizowane. Potrzebna jest również informacja na temat ludzi, którzy pracują w organizacjach pozarządowych. Trzeba prezentować liderów poszczególnych grup.
Dlatego postanowiłam wykorzystać swoją wiedzę, kontakty do prowadzenia strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym.

Będziemy przekazywać informacje na temat pracy organizacji pozarządowych, prezentować poszczególne grupy, publikować rozmowy z ludźmi pracującymi w ramach poszczególnych grup.

Gorąco zapraszamy do aktywności obywatelskiej, obserwowania i czynnego udziału w życiu społeczno – politycznym, zachęcamy do współtworzenia strony, przesyłania materiałów na adres: stowarzyszenia@stowarzyszenia.net.pl, informowania o tym co warto upublicznić w sieci w związku z pracą ludzi działających w organizacjach pozarządowych.

Barbara Berecka