Wywiad z prezesem Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin

ROZMOWA SPECJALNIE DLA ISKRY1.PL Z PREZESEM STOWARZYSZENIA STOP BEZPRAWIU – LUBLIN JERZYM PIETRZYKIEM

Barbara Berecka: Co dla Pana jest szczególnie ważne, o czym chciałby Pan powiedzieć ludziom?

Jerzy Pietrzyk

Jerzy Pietrzyk: Można powiedzieć, że najbardziej mi zależy na tym, aby Państwo w osobach urzędników, policjantów, sędziów, prokuratorów wypełniało prawidłowo swoje obowiązki, aby nie dochodziło do takich kuriozów, gdzie przedstawiciele tzn. wymiaru sprawiedliwości oraz urzędnicy sankcjonują bezprawie, krzywdząc jednocześnie niewinnych ludzi. Obywatele udają się do instytucji publicznych po pomoc, gdzie obecnie są niejednokrotnie wręcz prześladowani. Przedstawiciele państwa obecnie dbają głównie o swoje interesy, co często robią kosztem normalnych obywateli. Sytuacje takie nie mogą mieć miejsca, powinny być wręcz piętnowane. I pod żadnym pozorem nie mogą być sankcjonowane. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy musi zostać wprowadzona prawdziwa, a nie fikcyjna odpowiedzialność urzędników „państwowych” i innych funkcjonariuszy publicznych. Cały wywiad

Dni Świadomości Prawnej w Lublinie

STOWARZYSZENIE STOP BEZPRAWIU – LUBLIN ZAPRASZA:

W imieniu członków Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin dnia 8 i 9 września 2012 roku, zapraszam Państwa na Plac Litewski w Lublinie, na kolejną edycję „DNI ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ”, które będą częścią prowadzonej przez nas „KAMPANII EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”- pod hasłem: „SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO”

W czasie Dni Świadomości Prawnej zakończymy również prowadzoną wspólnie z innymi organizacjami akcję referendalną – „Referendum Obywatelskie”.

W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na przepisy ustawy zasadniczej. Uważamy, że przyszedł „CZAS NA KONSTYTUCJĘ”, której treść trzeba propagować, a zawarte w niej przepisy stosować i egzekwować.

Celem spotkań i dyskusji będzie zwiększenie świadomości prawnej (zapoznanie z prawami jakie przysługują obywatelom naszego kraju), ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa zawarte w Konstytucji.
Chcemy też wskazać nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości oraz zaprezentować sposoby naprawy obecnego stanu rzeczy.
Można będzie również uzyskać bezpłatną poradę prawną, porozmawiać z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Polski.

Planujemy spotkania i dyskusje, których celem będzie pobudzanie aktywności obywatelskiej, zachęcanie do aktywnego udziału w życiu publicznym, pracy w organizacjach pozarządowych, nawiązywania współpracy, integrowanie organizacji pozarządowych.

Nam jako osobom świadomym stanu naszego Państwa nie jest wszystko jedno, mamy nadzieję, że sprawimy by innym również nie był on obojętny.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia STOP BEZPRAWIU ? Lublin
Jerzy Pietrzyk

ruchspoleczny.com.pl, sprawiedliwosc.org