Oświadczenie w sprawie Prezesa SO w Gdańsku

Oświadczenie ogólnopolskich Stowarzyszeń Przeciw bezprawiu w sprawie Prezesa SO w Gdańsku Ryszarda Milewskiego.

Prezes Sądu okręgowego w Gdańsku ? sędzia Ryszard Milewski dokonując ustaleń – w rozmowie z rzekomym urzędnikiem Kancelarii Premiera naruszył nie tylko sędziowską niezawisłość ? zapisaną w Konstytucji RP, ale obnażył prawdziwy stan etyczny swojego środowiska.

Dla Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu postawa sędziego Ryszarda Milewskiego nie jest zaskoczeniem. Od lat obserwujemy pracę polskich sądów i zwalczamy przypadki jawnych patologii w nich występujących. Zgromadzone przez nas dane pozwalają z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że ?Etyka Milewskiego? dominuje w polskim wymiarze sprawiedliwości.

W tej sytuacji nawet uczciwi i niezależni sędziowie stają się marginesem, a środowisko sędziowskie jako całość ulega od lat szybkiej moralnej degradacji popadając w uzależnienie od administracji, biznesu, czy mafii.

Przyczyną tego stanu sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości jest konstytucyjnie zagwarantowany brak jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli nad działalnością sędziów. Doprowadziło to do licznych przypadków sądowo – prokuratorskiego bezprawia i przyniosło wymierne szkody tysiącom obywateli.

Domagamy się zatem:

1. Pilnego zbadania podnoszonych przez nasze stowarzyszenia od lat przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia przez parlamentarno-społeczną komisję powołaną z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń;
2. Opracowania ? w szerokiej społecznej dyskusji ? propozycji ustrojowych zmian w wymiarze sprawiedliwości, przy czym uważamy, że zgodnie z fundamentalną zasadą demokracji konieczne jest ustanowienie zewnętrznej, społecznej kontroli nad działaniem sędziów;
3. Zmiany w ustawie o ustroju sądów, polegającej na wprowadzeniu odpowiedzialności karnej sędziów za przypadki jawnie bezprawnych wyroków. W tym zakresie pierwszym krokiem powinno być obciążenie kosztami jakie Rzeczpospolita musiała wypłacić z tytułu wyroków uchylonych w Trybunale w Strasburgu, sędziów którzy te wyroki wydali.

Jerzy Jachnik ? z up. Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej Janusz Sanocki – z up. Stowarzyszenia Obywatele Przeciw Bezprawiu w Nysie
Krzysztof Musialski – z up. Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Katowicach

Zapraszamy inne stowarzyszenia do podpisania oświadczenia poprzez przekazanie informacji e-mailem na adres: info@aferyibezpraawie.orgs