Wywiad z prezesem Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin

ROZMOWA SPECJALNIE DLA ISKRY1.PL Z PREZESEM STOWARZYSZENIA STOP BEZPRAWIU – LUBLIN JERZYM PIETRZYKIEM

Barbara Berecka: Co dla Pana jest szczególnie ważne, o czym chciałby Pan powiedzieć ludziom?

Jerzy Pietrzyk

Jerzy Pietrzyk: Można powiedzieć, że najbardziej mi zależy na tym, aby Państwo w osobach urzędników, policjantów, sędziów, prokuratorów wypełniało prawidłowo swoje obowiązki, aby nie dochodziło do takich kuriozów, gdzie przedstawiciele tzn. wymiaru sprawiedliwości oraz urzędnicy sankcjonują bezprawie, krzywdząc jednocześnie niewinnych ludzi. Obywatele udają się do instytucji publicznych po pomoc, gdzie obecnie są niejednokrotnie wręcz prześladowani. Przedstawiciele państwa obecnie dbają głównie o swoje interesy, co często robią kosztem normalnych obywateli. Sytuacje takie nie mogą mieć miejsca, powinny być wręcz piętnowane. I pod żadnym pozorem nie mogą być sankcjonowane. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy musi zostać wprowadzona prawdziwa, a nie fikcyjna odpowiedzialność urzędników „państwowych” i innych funkcjonariuszy publicznych. Cały wywiad