Zaproszenie do współpracy

PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ DALEJ

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA na rzecz przywróceniu państwu
właściwej, służebnej roli wobec obywateli, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy zajmowali się również aktywizacją obywateli i edukacją obywatelską.

W nowym zarządzie Stowarzyszenia, który nazywa się Radą Koordynacyjną wstępnie podzieliliśmy zadania. Całością prac Rady Koordynacyjnej kieruje Antoni Gut. Sprawami związanymi z polityką, uczestnictwem w wyborach zajmuje się Marek Ciesielczyk.
Ja odpowiedzialna jestem między innymi za działania w zakresie bardzo szeroko pojętej praworządności.
Wszyscy którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że również bardzo zależy mi na wspomaganiu ludzi organizujących się w sferze publicznej, na podnoszeniu świadomości obywatelskiej poprzez prowadzenie planowej i ustawicznej edukacji obywatelskiej.

Bardzo liczymy jako Członkowie Stowarzyszenia na współpracę z ludźmi reprezentującymi różne środowiska, którym nie jest wszystko jedno, jak traktowani są Polacy, kto i jak rządzi państwem polskim.

Przydzielenie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej osobie zajmującej się tematyką poświęconą wymiarowi sprawiedliwości,
działaniami na rzecz praworządności, jest bardzo świadomą decyzją Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego OBURZENI, którzy byli obecni na ostatnim Walnym Zebraniu, w tym przedstawicieli Rady Koordynacyjnej. W ten sposób informujemy wszystkich, jak ogromną rolę jako OBURZENI przywiązujemy do przywrócenia praworządności w Polsce.

To co się dzieje obecnie w naszym Stowarzyszeniu, jest rodzajem nowego otwarcia. Oprócz powołanej na nowo Rady Koordynacyjnej, powołana została również na nowo Komisja Rewizyjna. Ciągle jeszcze w budowie mamy nową stronę internetową do zaglądania do której zapraszam http://www.oburzeni.pl/kontakt.html

Pozdrawiam,

Barbara Berecka

Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej
Stowarzyszenia Obywatelskiego OBURZENI

kontakt@praworzadnosc.com
www.oburzeni.pl

W dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Miło mi poinformować naszych członków i sympatyków, w dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Realizując uchwałę Rady Koordynacyjnej wraz z Panem Pawłem Połaneckim w dniu wczorajszym złożyliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców OBURZENI. Po formalnym sprawdzeniu list z podpisami poparcia PKW wydała nam stosowne potwierdzenie.

Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim osobom aktywnie wspierającym utworzenie KWW OBURZENI. Dziękuję członkom Rady za jednomyślną decyzję o uczestniczeniu Stowarzyszenia w tych wyborach oraz wszystkim osobom, które odpowiedziały na mój apel i wyraziły zgodę na uczestnictwo w Komitecie Wyborczym Wyborców OBURZENI.

Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy włączyli się w akcję zbierania podpisów pod listami popierającymi utworzenie KWW OBURZENI.

Przed nami kolejny etap kampanii wyborczej. Teren III RP jest podzielony na 13 okręgów wyborczych, sprawna organizacja kampanii wymaga ode mnie jako pełnomocnika krajowego wyznaczenia pełnomocników okręgowych. Zwracam się do Pań i Panów o zgłaszanie kandydatur swoich lub innych osób – na te funkcje.

Proszę, aby to były kandydatury poważne. Oczekuję od kandydata na pełnomocnika okręgowego pełnego zaangażowania w trwającą kampanię. Oczekuję że taki ktoś jest już przekonany o możliwości realizacji podjętych zobowiązań czyli zebrania w swoim okręgu, co najmniej 10 000 podpisów pod listami kandydatów i co nie mniej istotne, ten ktoś musi mieć zaplecze polityczne niezbędne do utworzenia listy kandydatów do euro parlamentu.

Proszę wszystkich, którzy dobrze życzą naszej Ojczyźnie i Rodakom tutaj mieszkającym a jednocześnie posiadających stosowne możliwości i predyspozycje osobiste o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy ze mną. Czasu naprawdę mamy mało. Zapewniam Was że nikt kto poważnie potraktuje ten mój apel nie zostanie zignorowany albo pominięty.

Proszę WAS włączcie się na miarę Waszych możliwości.

Warszawa 27.02.2014 r.
Z wyrazami szacunku
Antoni Gut
oburzeni.org.pl