Z A P R O S Z E N I E

POROZUMIENIE ORGANIZACJI PATRIOTYCZNYCH I SOLIDARNOŚCIOWYCH

Zapraszamy na Zjazd Krajowy Porozumienia Organizacji Patriotycznych i Solidarnościowych w dn.27.czerwca [piątek] o godz. 14,30 w Warszawie przy ul. Chmielnej 9 [siedziba Stronnictwa Demokratycznego]
Głównym celem Zjazdu będzie utworzenie wspólnego Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego do wyborów samorządowych w 2014 roku, oraz dalsze zjednoczenie wysiłków naszych Organizacji i Środowisk do odzyskania własnego
Państwa zawłaszczonego przez ludzi układu okrągłostołowego, państwa suwerennego, sprawiedliwego i sprawnego, państwa które troszczy się o interes Narodowy i Obywatelski a nie o interesy rządzących, samozwańczych pseudo- elit.

Za Radę Patronacką:
Przewodniczący: Paweł Kukiz
Ks. Józef Maj
prof. Andrzej Czachor

Za Zespół Organizacyjny:
Przewodniczący: Zbigniew Wrzesiński
W/c Przewodniczący: Sławomir Bielicki
Sekretarz: Gen. Tadeusz Bartold