Bez pieniedzy działać i pracować na rzecz dobra wspólnego jest trudno

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI

Numer konta: 22 1140 2017 0000 4202 1299 1755

Nip: 7123275910, Regon: 061505592

w oparciu o ludzi pracujących w „Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu – Lublin” oraz wielu społeczników zarejestrowaliśmy w KRS pod nr. 00000444804 „Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności”

Jesteśmy gotowi do pomagania poszkodowanym ludziom, chcemy pracować na rzecz zmian w Polsce, tak by państwo zaczęło służyć obywatelom. Musimy jednak pamiętać, że bez organizowania się ludzi, bez aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i bez Państwa wsparcia finansowego nie będziemy mogli wiele zdziałać.

Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, pragniemy wspomagać organizujących się obywateli. Sami jednak nie damy rady. Dlatego prosimy o wsparcie w różnej formie, w tym wsparcie finansowe.

Darowizny można wpłacać na konto „Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności” nr konta 22 1140 2017 0000 4202 1299 1755 z dopiskiem „darowizna”