„Jetem zwierzęciem. Myślę, czuję. Chcę żyć”

Wczoraj w Lublinie na Placu Łokietka odbył się happening pod hasłem „Jestem zwierzęciem. Myślę, czuję. Chcę żyć.” organizowany przez ogólnopolskie Stowarzyszenie Empatia i Lubelską Grupę Vivy. Akcję poprowadził znany polski aktywista i wieloletni weganin, Dariusz Gzyra. Organizatorzy przypomnieli, że zwierzęta nie są rzeczami, a codziennie wybory ludzi, takie jak pożywienie, ubiór czy rozrywka, często są dla nich wyrokiem.

Zgodnie z założeniem organizatorów kilkadziesiąt osób stojących w milczeniu, trzymających plakaty z portretami różnych zwierząt w symboliczny sposób ma zwracać zwierzętom osobowości. Organizatorzy zwracają uwagę, że zwierzęta nie są jedynie numerami, liczbami w statystykach. Każde z nich jest unikalną, czującą jednostką. Ale niestety często są traktowane jak narzędzie, towar, surowiec, rzecz.

Stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi

Stowarzyszenie Empatia i Lubelska Grupa Vivy to organizacje od lat działające na rzecz praw zwierząt. Lublin jest kolejnym miastem, w którym gości akcja. Wcześniej organizowana była w Warszawie, Toruniu, Gdańsku i Katowicach.

Barbara Berecka

 

Równość wobec prawa

DEMOKRACJA I PAŃSTWO PRAWA

Swoją działalność w sieci w ramach obecnego projektu Iskier1 rozpoczęłam od kilku materiałów na temat sposobów rządzenia, demokracji i państwa prawa. Choć minęło już ponad dwa i pół roku, materiały są ciągle aktualne. Internauci nawet prosili mnie, by je na nowo wyeksponowała, co z przyjemnością uczynię. Dzisiaj publikuję myślę, że bardzo ważny materiał na temat wręcz fundamentalny w demokratycznym państwie prawa: równości wobec prawa.

Jedną z fundamentalnych zasad państwa demokratycznego musi być faktyczna równość wobec prawa

Teoretycznie rzecz ujmujące z godnie z art. 1.  Konstytucji ?Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli?. Zgodnie z artykułem 32. ?1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.?
Jeszcze dwa moje ulubione artykuły ustawy zasadniczej: 7. ? Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Art. 37. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.?

Czytamy to, co chcielibyśmy przeczytać.  Uważam, że już na wstępie materiału, po zacytowaniu Konstytucji udało mi się udowodnić tezę postawioną w tytule , że fundamentem demokracji ? jest równość wobec prawa. Konstytucja gwarantuje równość obywateli, co leży u podstaw państwa demokratycznego.

Przepisy omawianego prawa to ?miód na serce?, ale do tytułu wrzuciłam jeszcze słowo faktyczna. Tu zaczynają się nam problemy. Bardzo słuszne postulaty zawarte w prawie, nie są stosowane w życiu codziennym. Publiczną tajemnicą jest, że w Polsce są równi i równiejsi. A z tym działaniem organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, to normalnie śmiech na sali. Odpowiedzialność za wydawane przez funkcjonariuszy publicznych decyzje, wyroki zgodnie z prawem ponosi skarb państwa. Odszkodowania płacone są z podatków, czyli my wszyscy, podatnicy płacimy kary za błędy urzędników, policjantów, prokuratorów, sędziów.

Osoby pracujące  w firmach prywatnych, przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechania. Ustawowo na część osób państwo nałożyło obowiązek ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem, np. agenci ubezpieczeniowi, adwokaci, księgowi itd. Mam przekonanie, że w omawianym aspekcie można mówić o nierówności wobec prawa. Kowalski, gdy jest urzędnikiem, policjantem, prokuratorem lub sędzią, to nie płaci odszkodowań z własnej kieszeni za popełnione błędy, ale gdy ten sam Kowalski będzie prowadził działalność gospodarczą, to wtedy odpowiada już za swoje postępowanie. Gdzie tu jest równość? Jaka równość? Ci co pracują w sferze publicznej, którym powinno być wolno mniej, faktycznie są uprzywilejowani w sposób niedopuszczalny. Praktycznie mogą bezkarnie nie dopełniać obowiązków i przekraczać uprawnienia. Niczym szczególnym w Polsce przecież nie jest w praktyce nadużywanie stanowisk publicznych do celów osobistych i swojej grupy. Podczas gdy ludzie władzy robią co im się podoba, zwykli obywatele często są zupełnie bezradni, pozbawieni są niestety często jakichkolwiek praw.

Konstytucja art. 65. 4. ?Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa?. Z brzmienia przepisu nie wynika, że mogą być ludzie, którzy w Polsce pracują bez wynagrodzenia. Tak jednak często bywa. Nie wiadomo dlaczego, prawo konstytucyjne obywatela jest mniej ważne od potrzeb ZUS. Sam fakt podjęcia aktywności zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą powoduje konieczność opłaty składki na ZUS. Przedsiębiorcy często muszą oddać ostatnie zarobione pieniądze. A nawet mogą nie zarobić nic, a składkę ZUS zapłacić muszą. Funkcjonariusze publiczni mają w głębokim poważaniu fakt, że człowiek (przedsiębiorca) pracował i nie otrzyma wynagrodzenia, gdy odda pieniądze ZUS lub będzie nawet musiał pożyczyć pieniądze, by zapłacić daninę. Jaka to jest równość wobec prawa ? gdy prawa, potrzeby obywatela są mniej ważne od potrzeb jakiejś instytucji państwowej?

Czy zwykły obywatel jest tak samo traktowany przez urzędników, policjantów, prokuratorów, sędziów itp. jak ważni ludzi w środowisku lokalnym lub funkcjonariusze instytucji państwowych?
Czy nie jest tak, że w Polskiej rzeczywistości dobrze mają się różnego rodzaju układy i układziki?

Wszyscy spełniający kryteria naboru na określone stanowisko w instytucji państwowej mają takie same szanse na etat? Kompetencje, doświadczenie, przydatność do wykonywania pracy są głównymi czynnikami do zatrudnienia w instytucjach państwowych? Czy Wy lub wasze dzieci, czy wasze wnuki zostaną zatrudnieni, bo są bardziej przydatni niż, np. ubiegający się o etat syn wójta, burmistrza, sędziego, czy komendanta policji? Czy członkowie rządzących partii nie są preferowani przy obsadzaniu różnych stanowisk? Publiczną tajemnicą jest, że w znacznej większości w instytucjach państwowych zatrudnia się swoich, zaś zwykłym obywatelom pozostaje emigracja. Czy to jest równe traktowanie, czy to jest demokracja?

Liczne badania wskazują, że w Polsce mamy bardzo niski potencjał społeczny.
Czyli tylko niewielka liczba obywateli interesuje się życiem społeczno ? politycznym. Bardzo mało osób bierze aktywny udział w życiu społeczno ? politycznym. Te same badania mówią, że Polacy są w życiu prywatnym bardzo zaradni. Ostatnio OECD poinformowało, że według ich danych, polska administracja jest bardzo źle zarządzana, jednocześnie ta sama organizacja uznała, iż polscy przedsiębiorcy wyróżniają się na tle swoich kolegów z innych krajów. Czyli wniosek nasuwa się prosty. W strukturach państwa, trzeba by systematycznie zastępować ludzi, którzy nie potrafią zarządzać, sprawdzonymi ludźmi, którzy zdobyli doświadczenie w  biznesie. Proste i logiczne. Przed chwilą omawiałam sposób zatrudniania w instytucjach państwowych. Wiemy, że znaczna część kadry kierowniczej w różnego rodzaju urzędach, to ludzie z nadania partyjnego lub powiązani w inny sposób z władzą. Czyli żeby ich wymienić, trzeba by wymienić również rządzących. W zasadzie trzeba zacząć od rządzących. Tu doszliśmy do kolejnej olbrzymiej nierówność w życiu społeczno ? politycznym. Tak rządzącym ?zależy? na aktywizacji zwykłych obywateli, że partie reprezentowane w Sejmie uchwaliły sobie ustawę przyznającą im dotacje z budżetu. Czy równe szanse w wyścigu o mandat radnego, posła, senatora będą mieli bezpartyjny Malinowski, przedstawiciel pozaparlamentarnej partii i przedstawiciel partii reprezentowanej w parlamencie? Czy kompetentna, ale niestety słabo zarabiająca, źle ubrana pani może być konkurentką dla elegancko ubranej, korzystającej z rad speców od marketingu politycznego swojej koleżanki, która już piastuje  jakiś mandat,  np. posła? Jaka demokracja, jaka równość wobec prawa, gdy prawo nadaje przywileje?

Poprzyznawali sobie pensje w samorządach, parlamencie i innych instytucja państwowych, które są często po kilka razy wyższe od wartości wykonywanej pracy i płac na rynku. Służbowe telefony, samochody i inne przywileje. Podatniku płać, płacz i milcz. Jaka równość, jaka demokracja?

Uważam, że z przeprowadzonej analizy wynika jednoznacznie, iż w Polsce równość jest jedynie na papierze. Faktycznie w bardzo różny sposób obywatele są różnicowani, są równi i równiejsi. Najwięcej korzyści z tego patologicznego stanu rzeczy czerpią ludzie powiązani w różny sposób z władzą, dość szeroko pojętą ? czyli rządową i samorządową.

Zapraszamy do przenoszenia ognia i dmuchania

Uważam, że dla dobra nas wszystkich, dla dobra Polski ? najwyższy jest czas ku temu, by ten jakże patologiczny stan zacząć zmieniać. Tylko aktywność znacznej części świadomych obywateli jest w stanie rozpocząć przemiany. Nikt, niczego za nas nie załatwi. Szukajmy wśród siebie ludzi, którym można zaufać, organizujmy się.  Dość tego procederu z równymi i równiejszymi. Mamy przecież wszyscy równe prawa do godnego życia w naszym pięknym kraju.

Barbara Berecka

Z kotylionami w klapach marynarek

OFICJALNE UROCZYSTOŚCI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI BEZ PREMIERA, KTÓRY JEST ZA GRANICĄ

To, że rządzenie Polską jest zwykłą amatorszczyzną, kupczeniem interesami Polaków i Polski świadomi ludzie widzą od lat. Dzisiejsze obchody 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pokazały na ulicach polskich miast, jak zwykli ludzie są już wkurzeni. Widać jednocześnie, że coraz więcej ludzi wyzbywa się obojętności. Szczególnie ważne jest to, że zainteresowanie sferą publiczną widać u sporej części ludzi młodych.

Premier Donald Tusk zamiast w ten szczególny dzień być w kraju, odbywa podróż zagraniczną. Jak widać można i tak. Tu jest Polska i do tej pory mało kogo cokolwiek dziwiło. Wszystko rządzącym uchodziło bezkarnie.

Prezydent Bronisław Komorowski jak zwykle w podobnych sytuacjach z kotylionem w klapie marynarki i ponoć próbuje łączyć ludzi. Czy mu to wychodzi, to już inna sprawa. Jak to jest z tym łączeniem widać było dzisiaj na ulicach polskich miast, a Warszawy w szczególności. Jak już wspomniałam, nawet premier nie świętował razem z prezydentem.

Ja jestem bardzo niepokorna.
mówię i piszę co widzę i myślę. Uważam, że brak zaufania do zwykłych ludzi, nadmierna ingerencja rządzących w nasze życie i ich amatorszczyzna wyniszczają ludzi i kraj. Jak to się odbywa, pozwolę sobie pokazać na materiale sprzed dwóch lat zamieszczonym wcześniej w Iskra.ehost.pl:

„SAM 11 LISTOPADA WEPNĘ TAKI KOTYLION W KLAPĘ MARYNARKI”

Napisał w liście skierowanym do nauczycieli prezydent Bronisław Komorowski.

W ostatnim wydaniu ” Newsweeka” jest artykuł na temat gwiazd internetu, blogerów. W materiale między innymi najbardziej znani internauci wspominają, jak prezentowane przez nich poglądy w ich artykułach zamieszczanych w sieci, były następnie powtarzane przez polityków, osoby publiczne. Komentatorzy z ” Iskry” zwracali uwagę, że z tematyką wychowania, edukacji obywatelskiej ciężko przebić się w sieci. Uspakajałam, że krople drążą skały, iskry rozpalają ogień.

W sieci jest zaledwie kilka osób, które drążą temat wychowania i edukacji obywatelskiej. Ja korzystałam z uprzejmości Onetu i publikowałam tam swoje artykuły, pod którymi toczyły się dyskusje. Tu na stronie systematycznie przybywa czytelników. Nie jest źle i do tego pomysł Pierwszego Obywatela, tak trzymać.

Inicjatywa ” lekcji patriotyzmu” wypłynęła oczywiście od Prezydenta, ale mam nadzieję, że wpisy w sieci internautów pomogły, dodały Prezydentowi odwagi do podjęcia tematu.

Bardzo dobrze, że Bronisław Komorowski podjął temat. Inicjatywa jest taką maleńką iskierką, którą trzeba rozdmuchać, by powstał potężny ogień edukacji obywatelskiej.

Ja już oczywiście w tej chwili spróbuję po swojemu podmuchać, by zaczęło ” palić się” mocniej. Inicjatywa jest bardzo cenna, godna wsparcia ale jest fatalnie przygotowana. Pozwolę sobie zacytować fragment listu: ” Dlatego chcę poprosić wszystkich Państwa o przeprowadzenie ” lekcji patriotyzmu”, w swoich klasach, w ramach nauczania początkowego oraz w przedszkolach, w czasie których dzieci nauczyłyby się robić kotyliony w barwach narodowych. Prosty, rysunkowy schemat ich przygotowania będzie można znaleźć na stronie www.prezydent.pl,w zakładce dla dzieci. Wpięte 11 listopada w klapy płaszczy i kurtek – zarówno dzieci, jak i ich rodziców – kotyliony będą doskonałym, widocznym znakiem radości z wielkiego sukcesu naszych przodków (…) Wierzę, że ta odbiegająca od utartych schematów lekcja patriotyzmu, stanie się pierwszym krokiem ku zbudowaniu nowej tradycji – pełnego radości i dumy – obchodzenia narodowych świąt i rocznic”. Przypominam, to jest fragment listu Prezydenta RP skierowanego do nauczycieli.

Powtórzę jeszcze raz, inicjatywa bardzo cenna, ale czy Kancelarii Prezydenta RP nie stać na specjalistów od wychowania, by taką inicjatywę dobrze przygotować?

Ja, skromny przedsiębiorca z wykształceniem pedagogicznym i praktyką pracy w szkole, po przeczytaniu materiałów na stronie internetowej oniemiałam. Odniosłam wrażenie, że gdzieś coś ktoś słyszał i postanowił zrobić super akcję, nie mając zielonego pojęcia, jak się do tego zabrać. Wiadomo, że technicznie takich pomysłów nie przygotowuje Prezydent, ale przedstawiciele Kancelarii zajmujący się przygotowaniem projektu powinni patrzeć na sprawę bardzo szeroko, a nie liczyć tylko na medialny sukces.

Dlaczego koniecznie kotylion? Po co ten wzór? Jak u Makarenki wszystko musi być jednakowo i pod sznurek? Polscy nauczyciele nie potrafią wspólnie z uczniami i ich opiekunami zaprojektować kotylionów? A jak zrobią flagi bądź inne symbole, to nie będzie patriotycznie?

Zobaczcie, 11 listopada z kotylionami według sugestii w liście będą paradować dzieci i ich rodzice z Prezydentem. A ja myślałam zawsze, że w takich sytuacjach zachęcać trzeba do demonstrowania przynależności narodowej wszystkich zainteresowanych, np. członków społeczności lokalnej i nauczycieli również? Co z przedstawicielami rządu? Kto zrobi kotylion minister edukacji?

Podjęto cenną inicjatywę, która ma między innymi jednoczyć, integrować środowiska lokalne, przypominać o przynależności narodowej, o demokratycznym państwie, gdzie prezydent obchodzi święto narodowe podobnie jak dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, tylko, że nie rozumiem dlaczego Prezydent sam nie pokazał, jak trzeba się jednoczyć? Dlaczego list jest sygnowany tylko przez Prezydenta? Premier, minister edukacji, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawicieli partii rządzących i opozycyjnych reprezentowanych w parlamencie, co im się pomysł nie spodobał? Pawlak, Kaczyński, Napieralski nie chcieli pod listem się podpisać? Czy zabrakło wyobraźni, by połączyć siły?

Jak mówicie ludziom, aby się jednoczyli, to pokażcie jak to się robi? A jak nie wiecie, to zapytajcie, np. nauczycieli jak przygotowuje się i przeprowadza tego typu inicjatywy.

Dlaczego list jest skierowany tyko do nauczycieli? Dzieci – w tym organizacje uczniowskie – opiekunowie, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych, członkowie społeczności lokalnych, przedstawiciele samorządów lokalnych, co z nimi? Sami się domyślą i dołączą?

Dlaczego w uroczystych obchodach inicjowanych przez Prezydenta mają brać udział tylko przedszkolaki i dzieci z nauczania początkowego? Przepraszam, ale bardzo brzydkie słowa przychodzą mi do głowy… To jest dzielenie, a nie łączenie, to jest narzucanie gotowych rozwiązań, a nie przejaw demokracji.

Mam nadzieję, że moje krytyczne słowa zostaną przyjęte ze zrozumieniem i zostaną wyciągnięte wnioski. Zdaję sobie sprawę, że dmuchałam na iskrę bardzo mocno, ale myślę, że wielu nauczycieli, którzy na pewno zauważą również błędy w przygotowaniu obchodów, których potraktowano, jak automaty do wykonywania kotylionów zgodnie z instrukcją, odetchnie z ulgą, że ktoś odważył się w sieci zanalizować kompletny brak przygotowania do przeprowadzenia bardzo cennej inicjatywy Prezydenta.

Służyć ludziom

Ta bardzo dobra inicjatywa, kompletnie nie przygotowana merytorycznie pokazuje, jak urzędnicy, przedstawiciele władzy mają mało pokory wobec nas, zwykłych obywateli, jak często brakuje im kompetencji. Mam nadzieję, że Pan Prezydent osobiście dopilnuje, by przy okazji następnych równie cennych inicjatyw, do opracowania planu działania i realizacji pomysłu dobrać osoby kompetentne z wyobraźnią i wyczuciem w realizowanym temacie.

Barbara Berecka

Happening w sprawie zmiany ordynacji wyborczej – Lublin 10.11.2012r godz. 13:00 Plac Litewski

STOWARZYSZENIE STOP BEZPRAWIU – LUBLIN – ZAPRASZA

Zapraszamy Państwa do udziału w happeningu, który odbędzie się w sobotę 10 listopada 2012 roku o godzinie 13:00 w Lublinie na Placu Litewskim, promującego zmianę ordynacji wyborczej. Uczestnicy akcji przejdą również pod Ratusz na Placu Łokietka.

Nie jesteśmy organizacją polityczną, tylko Stowarzyszeniem, które działa między innymi na rzecz praworządności, podnoszenia potencjału społecznego poprzez aktywizowanie zwykłych obywateli, zachęcanie do udziału w życiu publicznym. Uważamy, że obecnie w Polsce konieczne jest prowadzenie edukacji obywatelskiej, podnoszenie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, systemów politycznych, w tym ordynacji wyborczych. Dlatego prowadzimy Kampanię Edukacji Obywatelskiej, w ramach której postanowiliśmy wesprzeć działania prowadzone na rzecz wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.
Akcja zainicjowana przez Pawła Kukiza i prowadzona w ramach Zmieleni.pl ma konkretny cel polityczny wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Działania mają również walory edukacyjne, informacyjne. Przybliżają zwykłym obywatelom wiedzę na temat sposobów wybierania przedstawicieli do władz.
Jednomandatowe okręgi wyborcze mają taką zaletę, że wyborcy wybierają konkretnych ludzi, których znają i mogą ich później rozliczać.

Zmieleni.pl – informacja o akcji w innych miastach Polski

W naszym przekonaniu w życiu społecznym, w tym w publicznym bardzo ważne są klarowne sytuacje, w tym jasność kto i za co odpowiada. Odpowiedzialność za poszczególne działania lub ich brak według nas powinna być jednym z filarów demokratycznego sposobu rządzenia krajem.

sprawiedliwosc.org

Stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi

POMYŚLCIE O TYM, ŻE NIE TYLKO WY POTRZEBUJECIE POMOCY. PRZECIEŻ ABY BRAĆ, TRZEBA RÓWNIEŻ DAWAĆ, BY INNI MOGLI RÓWNIEŻ BRAĆ, BY NASTĘPNIE PONOWNIE MOGLI DZIELIĆ SIĘ, DAWAĆ

Wydaje mi się, że polski ruch stowarzyszeniowy jest już obecnie bardzo znaczącą siłą społeczną, jest bardzo ważny przy układaniu stosunków w polskim życiu publicznym. Mam przekonanie, że w Polsce funkcjonuje przynajmniej kilka stowarzyszeń na dźwięk nazw których, na dźwięk nazwisk co niektórych przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń tracą pewność siebie przedstawiciele tak zwanych elit, a w szczególności funkcjonariusze publiczni, w tym sędziowie, choć nie tylko.

Bardzo dobrze się dzieje, że zwykli ludzie organizują się i między innymi poprzez stowarzyszenia upominają się u funkcjonariuszy publicznych należnego szacunku do ludzi, zwykłych obywateli. Bardzo dobrze, że zorganizowane grupy ludzi coraz skuteczniej domagają się przestrzeganie prawa przez urzędników, policjantów, prokuratorów i sędziów.
Według mnie praca członków stowarzyszeń przynosi bardzo oczekiwane efekty w praktyce wykonywania prawa jak i w sferze świadomości obywatelskiej, której podnoszenie zostało w ostatnich latach prawie zupełnie zaniechane w państwowym systemie szkolnym.

W aktywnych osobach, członkach między innymi stowarzyszeń walczących z dość powszechnym bezprawiem w strukturach państwa polskiego, tkwią ogromny potencjał i siła, które kładą podwaliny do przemian w sposobie rządzenia Polską.
Praca przedstawicieli stowarzyszeń walczących z bezprawiem jest jednocześnie bardzo ważną cegiełką w budowaniu potencjału społecznego, jest praktyczną lekcją wychowania obywatelskiego. Pokazuje w praktyce, co to znaczy być świadomym, aktywnym, odważnym obywatelem.

Obok bardzo pozytywnego zjawiska integrowania się małych grup ludzi, które zyskują ogromne znaczenie w polskim życiu publicznym zarówno w sferze świadomości jak i praktyki, wykonywania prawa, które muszą przyczynić się do głębszej przebudowy stosunków społeczno – politycznych, sposobu rządzenia w kraju, obserwuję bardzo niepokojące postawy. Ogromna ilość osaczonych, poszkodowanych przez urzędników, policjantów, prokuratorów i sędziów Polaków myśli tylko o sobie, czeka, prosi o pomoc w zamian nie oferując często nic.

Słuchajcie, w ruchu stowarzyszeniowym nie spotkałam nikogo, kto nie dostałby „mocnego kopniaka” od przedstawicieli wrogiego zwykłym obywatelom i polskim firmom państwa. W większości przypadków są to ludzie, którzy nie dysponują obecnie zbyt dużą ilością pieniędzy, pisząc dyplomatycznie. Prawie każdy członek stowarzyszenia walczącego z pogardą wobec człowieka i prawa w strukturach państwa polskiego, to jest z reguły wieloletnia historia upokarzającej walki, wyniszczającej społecznie i finansowo całą rodzinę z pracującymi w sposób niedopuszczalny przedstawicielami aparatu państwa lub instytucji publicznych.

Tym którzy doświadczyli wiele zła, okazali się jednocześnie bardzo silni, walczą nie tylko o siebie, ale jednocześnie o zmianę sposobu traktowania ludzi i prawa przez funkcjonariuszy publicznych, budują fundamenty pod zmianę sposobu traktowania obywateli, tworzą podwaliny pod zmianę sposobu rządzenia krajem i społecznościami lokalnymi należy się szacunek, ale nie tylko. By efekty pracy były znaczące i korzystne dla większości konieczne, niezbędne jest wsparcie. Potrzebna jest pomoc w rozwijaniu i prowadzeniu działalności, która powinna być prowadzona z myślą o potrzebach zwykłych ludzi zarówno w wymiarze indywidualnym jak i grupowym.

Nie można zapominać, że stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi, a nie pomocowymi. W większości przypadków powinno być tak, że w zamian za oczekiwaną pomoc trzeba oferować coś od siebie. Oczekiwane i potrzebne są przecież różne formy wzajemnej pomocy, wspierania się. O odradzającej się autentycznej aktywności polskich obywateli, nie powinni zapominać również ci, którym się do tej pory jeszcze nic złego ze strony przedstawicieli instytucji publicznych nie przydarzyło.

Słuchajcie, nie może być tak, że ludzie godzą się, składają się poprzez podatki na olbrzymie wynagrodzenia dla swoich katów i jednocześnie wymagają bezpłatnej pomocy od przedstawicieli stowarzyszeń w zamian nie oferując nic. Śmiać mi się chce i jednocześnie płakać, gdy ludzie proszą przedstawicieli stowarzyszeń, by im pomogli bezpłatnie naprawić błędy sędziów lub adwokatów, którzy przecież z wzięli wielotysięczne wynagrodzenia za to, że nie robili tego, co do nich należy, a nawet bywa, że szkodzili zwykłym ludziom. Takie postawy wiodą wprost do zniszczenia odradzającego się ruchu obywatelskiego, który by się umacniać i rozwijać, potrzebuje wsparcia w różnych formach.
Wspierać ludzi pracujących w stowarzyszeniach można przecież poprzez przyłączenie się do nich, poprzez własną pracę. Można również pomagać finansowo.

Słuchajcie, nie ma nic za darmo. Organizowanie spotkań, szkoleń, pomocy prawnej, protestów, przygotowywanie materiałów informacyjnych itp. wszystko kosztuje. Nie można przecież wymagać, by ci którzy pracują, poświęcają swój czas, jeszcze z własnej kieszeni finansowali pomoc dla innych.

Uważam, że w Polsce nagromadziło się tak dużo zła, wyrządzono Polakom i polskim rodzinom tak dużo krzywd, iż nie da się ich ograniczyć przynajmniej w stopniu minimalnym, gdy przedstawiciele stowarzyszeń będą pracować tylko społecznie. Nawet najbardziej gorliwi i oddani społecznicy nie są oraz nie będą w stanie pomóc wszystkim poszkodowanym bez działań samopomocowych większości ludzi zainteresowanych zmianą obecnego stanu rzeczy.

Uważam, że większość poszkodowanych powinna pokrywać koszty obrony swoich praw lub przynajmniej włączyć się w zbieranie środków na ten cel. Najwyższy czas jest ku temu, by Polacy zaczęli zdawać sobie sprawę, iż do naprawy chorej sytuacji w kraju powinni wynająć sobie kompetentnych, odpowiedzialnych ludzi, którym nie jest wszystko jedno.
Dni Świadomości Prawnej w Lublinie
Świadomi sytuacji Polacy, którzy nie są w stanie wspierać ruchu stowarzyszeniowego poprzez swoją pracę, powinni rozważyć wspieranie finansowe wybranych stowarzyszeń działających na rzecz praworządności. Darowizny wcale nie muszą być duże. Spora część obywateli powinna czuć obowiązek wspierania działalności na rzecz zmian w Polsce, przywrócenia zwykłym obywatelom należnego im miejsca, tak by dawało się tu normalnie żyć. Myślę, że dla sporej liczby ludzi jest już oczywiste, że w Polsce istnieje konieczność przywrócenia w strukturach państwa i samorządów szacunku do ludzi i prawa, które możliwe jest między innymi poprzez kontrolowanie rządzących i systematyczne wywieranie presji, co robią już obecnie członkowie stowarzyszeń działających na terenie Polski.

Barbara Berecka