Decyzje w sprawie protestu

Oświadczenie Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w sprawie ogólnopolskiego protestu pod Sądami Apelacyjnymi w Polsce ? informacje ostateczne.
środa, 29 sierpnia 2012 22:21

Prosimy o upowszechnianie tej informacji:

Wspólnie ze Stowarzyszeniem STOP BEZPRAWIU w Lublinie organizujemy protest pod hasłem:

STOP BEZPRAWIU PROKURATUR i SĄDÓW w POLSCE.

Popieramy protest pod Sądem Okręgowym w Krakowie, bo bezprawie jest

wszędzie w Polsce i dotyczy każdego z nas.

1. Na prośbę protestujących w Krakowie podjęliśmy decyzję o zmianie formy protestu z głodowego na protest zwykły. Protest będzie rozpoczynany w każdej miejscowości od godz. 10 rano. Godzina zakończenia wg uznania protestujących.

2. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w dniu 30.09.2012 r. prześle do poszczególnych urzędów zgłoszenie protestu wraz z danymi osoby odpowiedzialnej. Zgłoszenia protestu prześlemy każdej odpowiedzialnej osobie w danym mieście. Same protest zgłoszą Stowarzyszenie STOP KORUPCJI w Lublinie i Białymstoku.

3. Po konsultacjach zapadła decyzja o podjęciu akcji protestacyjnej w 8 miastach:

- Gdańsku początek: 3. 09. 2012 r. ? adres: ul. Nowe Ogrody 28/29

- Warszawie początek: 7.09.2012 r. ? adres: PL. Krasińskich 2/4/6

- Wrocław początek: 10.09.2012 r. – adres: ul. Energetyczna 4

- Katowicach początek: 12.09.2012 r. ? adres: Al. Korfantego 117/119

- Lublinie początek: 13.09.2012 r. – adres: ul. Krakowskie Przedmieście 43

- Białymstoku początek: 13.09.2012 r. – adres: ul. A. Mickiewicza 5

- Łodzi początek: 17. 09.2012 r. ? adres: Pl. Dąbrowskiego 5

- Rzeszowie początek: 19.09.2012 r. – adres: ul. J. Piłsudskiego 28

4. Protest nie będzie organizowany w Poznaniu i Szczecinie ze względu na brak chętnych do jego podjęcia.

5. Protest jest pokojową formą sprzeciwu przeciwko bezprawiu prokuratur i sądów oraz zaniechaniu od 20 lat rzeczywistych reform obu instytucji.

6. Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu dziękuje wszystkim, którzy zgłosili się do protestu oraz zwraca się do wszystkich pokrzywdzonych o ich wspieranie w miarę swoich możliwości.

Telefon kontaktowy koordynatora protestu: 504 105 220

- email: info@aferyibezprawie.org – koordynatorem jest Jerzy Jachnik

Stop Bezprawiu Sądów i Prokuratur

Zaczynamy ogólnopolską akcję protestacyjną: STOP BEZPRAWIU SĄDÓW i PROKURATUR. Zgłoszenia do 29.08.2012 -godz. 16
niedziela, 26 sierpnia 2012 21:31

PROSIMY o ROZPOWSZECHNIANIE TEJ WIADOMOŚCI:

Uwaga: W związku z 30 dniową głodówką pokrzywdzonych pod Sądem Okręgowym w Krakowie i brakiem decyzji w sprawie pokrzywdzonych przez krakowskie sądy, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej wzywa WSZYSTKICH POKRZYWDZONYCH przez PROKURARURY I SĄDY do rozpoczęcia kroczącej akcji protestacyjnej w 10 miejscowościach Polski, w których siedziby mają Sądy Apelacyjne i Prokuratury Apelacyjne. Poniżej podajemy miasta i terminy rozpoczęcia ogólnopolskie akcji protestacyjnej:

Sąd Apelacyjny w Gdańsku ? początek ? 3.09.2012 r. ? ul. Nowe Ogrody 28/29
Sąd Apelacyjny w Białymstoku ? początek ? 13.09.2012 r. ? ul. A. Mickiewicza 5
Sąd Apelacyjny w Warszawie – początek – 7.09.2012 r. – PL. Krasińskich 2/4/6
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – początek – 10.09.2012 r. ? ul. Energetyczna 4
Sąd Apelacyjny w Katowicach – początek ? 12..09.2012 r. ? Al. Korfantego 117/119
Sąd Apelacyjny w Lublinie – początek ? 13.09.2012 r. ? ul. Obrońców Pokoju 1
Sąd Apelacyjny w Łodzi – początek – 17.09.2012 r. – Pl. Dąbrowskiego 5
Sąd Apelacyjny w Poznaniu – początek – 17.09.2012 r. ? ul. Trójpole 21
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – początek – 19.09.2012 r. – ul. Ul. J. Piłsudskiego 28
Sąd Apelacyjny w Szczecinie – początek – 21.09.2012 r. ? ul. A. Mickiewicza 163

Sprawa pilna

Do dnia 29.08.2012 r. – godz. 16 prosimy o przekazanie na adres info@aferyibezprawie.org danych osobowych chętnych do podjęcia głodówki w w/w miastach i przygotowanie dokumentów w swoich sprawach. Musimy zgłosić zgromadzenia – aby protest był legalny.

Akcja w poszczególnych miastach będzie rozpoczynała się ( o ile będą chętni), zgodnie z podanym powyżej harmonogramem. Godzina rozpoczęcia zostanie ustalona indywidualnie z każdym miejscem protestu i będzie opublikowana na www.aferyibezprawie.org

W związku z sytuacją, iż w miesiącu wrześniu i październiku są już chłodne noce zwracamy się do mieszkańców wszystkich miast, którzy posiadają przyczepy campingowe, o ich udostępnienie na czas akcji protestacyjnej.

W imieniu głodujących w Krakowie specjalną prośbę kierujemy do mieszkańców Krakowa:

POTRZEBNA PILNIE PRZYCZEPA CAMPINGOWA POD SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE !!!

KONTAKT TELEFONICZNY: 504 105 220

Są już zgłoszenia z trzech miast:

1. Łódź
2. Gdańsk
3. Katowice ( zmiana terminu – poczatek 12.09.2012 )
4. WROCŁAW wraz z przyczepą (zmiana terminu – początek 10.09.2012)
5. LUBLIN
6. BIAŁYSTOK ( zmiana terminu – początek 13.09.2012)

Jest także zgłoszenie 1 osoby: Warszawaw wraz z przyczepą,
Poznań

UWAGA:

1. W związku z pikietą w Kielach w dniu 11 września zmianie ulega termin rozpoczęcia pikiety pod Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Początek zamiast 11 września będzie 12 września.

2. Zmianie ulega także termin rozpoczęcia protestu we Wrocławiu. Ponieważ 9 września jest w niedzielę, to początek będzie 10 września – w poniedziałek.

3. Zmianie ulega także termin w Łodzi, ze względu na to, że 15 września jest w sobotę, a więc przesuwamy na 17 września w poniedziałek.

Dni Świadomości Prawnej w Lublinie

STOWARZYSZENIE STOP BEZPRAWIU – LUBLIN ZAPRASZA:

W imieniu członków Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin dnia 8 i 9 września 2012 roku, zapraszam Państwa na Plac Litewski w Lublinie, na kolejną edycję „DNI ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ”, które będą częścią prowadzonej przez nas „KAMPANII EDUKACJI OBYWATELSKIEJ”- pod hasłem: „SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO”

W czasie Dni Świadomości Prawnej zakończymy również prowadzoną wspólnie z innymi organizacjami akcję referendalną – „Referendum Obywatelskie”.

W tym roku szczególną uwagę chcemy zwrócić na przepisy ustawy zasadniczej. Uważamy, że przyszedł „CZAS NA KONSTYTUCJĘ”, której treść trzeba propagować, a zawarte w niej przepisy stosować i egzekwować.

Celem spotkań i dyskusji będzie zwiększenie świadomości prawnej (zapoznanie z prawami jakie przysługują obywatelom naszego kraju), ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa zawarte w Konstytucji.
Chcemy też wskazać nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości oraz zaprezentować sposoby naprawy obecnego stanu rzeczy.
Można będzie również uzyskać bezpłatną poradę prawną, porozmawiać z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Polski.

Planujemy spotkania i dyskusje, których celem będzie pobudzanie aktywności obywatelskiej, zachęcanie do aktywnego udziału w życiu publicznym, pracy w organizacjach pozarządowych, nawiązywania współpracy, integrowanie organizacji pozarządowych.

Nam jako osobom świadomym stanu naszego Państwa nie jest wszystko jedno, mamy nadzieję, że sprawimy by innym również nie był on obojętny.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia STOP BEZPRAWIU ? Lublin
Jerzy Pietrzyk

ruchspoleczny.com.pl, sprawiedliwosc.org

Presja społeczna jest zbyt mała

USTALEŃ POLSKICH ORGANÓW ŚCIGANIA I WYROKÓW SĄDÓW NIE SPOSÓB TRAKTOWAĆ POWAŻNIE

PONAD 12 LAT W WIĘZIENIU PRZEZ POMYŁKĘ?

TAK JEST, GDY POLICJANCI, PROKURATORZY I SĘDZIOWIE UPRAWIAJĄ RADOSNĄ TWÓRCZOŚĆ, NIE ROBIĄ TEGO, CO DO NICH NALEŻY, A WIĘKSZOŚĆ ZWYKŁYCH LUDZI MILCZY, GODZI SIĘ NA GARDZENIE CZŁOWIEKIEM I PRAWEM

Obserwuję pracę znacznej części policjantów, prokuratorów i sędziów. W większości przypadków zdziwienie mogło by budzić przez przypadek właściwe wypełnienie obowiązków. Niestety wręcz standardem jest kręcenie, kombinowanie, tworzenie rzeczywistości niż ustalanie przebiegu faktycznych zdarzeń. Zbyt często przedstawiciele organów ścigania i sędziowie robią to, co im się podoba, a nie to co powinni.

Niestety za obecny, niedopuszczalny stan rzeczy odpowiadają również zwykli ludzie, którzy w milczeniu akceptują radosną twórczość, notoryczne niedopełnianie obowiązków lub przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Zwykli obywatele bardzo rzadko solidaryzują się z ludźmi poszkodowanymi.

”Sąd Okręgowy w Gdańsku uniewinnił we wtorek Czesława Kowalczyka od zarzutu zabójstwa instruktora jazdy konnej, do którego doszło w grudniu 1998 roku. Mężczyzna został wcześniej skazany na dożywocie i 25 lat więzienia. W areszcie spędził 12 lat i 3 miesiące.

Wyrok dożywotniego więzienia Kowalczyk (oskarżony zgodził się na podanie swojego nazwiska i ujawnienie wizerunku) usłyszał w 2003 roku. Po apelacji sąd w 2008 r. skazał go na 25 lat więzienia. Ten wyrok został uchylony i sąd okręgowy po raz trzeci wszczął proces.
„Postanowił powiedzieć prawdę”

Uniewinnienie mężczyzny było możliwe dzięki zmianie wyjaśnień przez współoskarżonego o zabójstwo Adama S. Sąd przypomniał, że podczas jednej z rozpraw Adam S. „postanowił powiedzieć prawdę” i wyjawił, że Kowalczyk nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. Adam S. wskazał, że za zastrzelenie instruktora jazdy konnej, Adama K., odpowiedzialni są dwaj inni mężczyźni.

Pierwotnie prokuratura oskarżyła Kowalczyka o udział w przestępstwie, m.in. na podstawie zeznań partnerki zabitego, Iwony C., która była bezpośrednim świadkiem zabójstwa. Kobieta wycofała się potem jednak z tych twierdzeń.

Kowalczyk został natomiast uznany we wtorek przez gdański sąd za winnego posiadania broni bez zezwolenia i skazał go za to na 1,5 roku więzienia. Sąd ustalił, że z pistoletu tego zabito Adama K.

- Żaden z zebranych w sprawie dowodów nie wskazuje, aby oskarżony wiedział, że jego broń zostanie użyta do zabójstwa – powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Magdalena Szewczak.
Zlecił zabójstwo z zazdrości

Wobec Adama S. sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzył mu 10 lat więzienia. Według prokuratury, udział tego mężczyzny w przestępstwie polegał m.in. na znalezieniu zabójcy Adama K.

Trzeci oskarżony, Mariusz N., który zlecił zabójstwo instruktora jazdy konnej i nakłaniał do zabójstwa swojego brata Macieja N., gdyńskiego biznesmena notowanego na listach najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”, dostał karę 15 lat więzienia. Trzykrotne zamachy na życie przedsiębiorcy były nieudane. Mariusz N. zlecił zabójstwo Adama K. z zazdrości, że jego partnerka Iwona C. związała się instruktorem jazdy konnej.
Gdzie są te stracone lata?

- Czy można być zadowolonym z tego, że prawie 13 lat przebywało się w areszcie, a sąd po tylu latach uniewinnia – więc gdzie są te stracone lata? – powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku Bolesław Senyszyn, obrońca Kowalczyka.

Wtorkowy wyrok gdańskiego sądu nie jest prawomocny” – źródło
Interia.pl za PAP.

Nie myli się ten, kto nic nie robi. Ale przecież w organach ścigania i sądach jest tak, że pracują całe zespoły ludzi. Błąd jednego człowieka lub grupy ludzi powinien być wychwycony przez innych. Szczególna staranność powinna być zachowana, gdy ludziom stawiane są ciężkie zarzuty, np. morderstwa. Niestety z praktyki wiemy, że niewinni ludzie przebywają w więzieniach miesiącami, latami i tych przypadków jest dużo, bo przedstawiciele organów ścigania i sędziowie lekceważą ludzi, dość swobodnie podchodzą do wykonywanej pracy, lekceważą obowiązki służbowe.

Brak faktycznej kontroli społecznej, brak presji ze strony zwykłych ludzi, wymagania od funkcjonariuszy publicznych kompetencji, właściwego wykonywania pracy doprowadził do niedopuszczalnej, dramatycznej sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości, który nie spełnia już swoich podstawowych funkcji.
Obawiam się, że nikt tak do końca nie wie, co teraz z tym potężnym bałaganem zrobić, jakim jest polski wymiar niesprawiedliwości.

W sprawie na pewno bardzo ważne są postawy zwykłych ludzi. Uważam, że ważna jest rola organizacji pozarządowych, które powinny aktywnie uczestniczyć w egzekwowaniu niezbędnych zmian jak i w samym procesie zmian.

Bez silnej presji społecznej będziemy tkwić w tym niszczącym bagnie, a na to przecież nie możemy sobie pozwolić. W sprawie chodzi o ludzi, ich życie, wypełnianie podstawowych obowiązków przedstawicieli struktur państwa wobec obywateli.

Barbara Berecka

Priorytetem jest orzekanie zgodne z prawem

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

NIEZBĘDNE SĄ CZYNY, A NIE WYPOWIADANIE KOLEJNYCH PUSTYCH SŁÓW, UCHWALANIE NIKOMU DO NICZEGO NIE POTRZEBNEGO PRAWA

NIE MOŻNA DOPUŚCIĆ DO MARGINALIZOWANIA SPRAW NAJWAŻNIEJSZYCH, A W ZAMIAN EKSPONOWANIA TEMATÓW ZASTĘPCZYCH

NAJWAŻNIEJSZE JEST ORZEKANIE ZGODNE Z PRAWEM I STANEM FAKTYCZNYM, DZIAŁANIE SĘDZIÓW NA PODSTAWIE I W GRANICACH PRAWA

Przy coraz większym ataku na totalne bezprawie w polskich sądach, na samowolne i bezprawne działania sędziów, podejmowaniu pewnych działań na rzecz zmian istniejącego stanu rzeczy przez ministra sprawiedliwości zaczynają ze swoją radosną twórczością wychylać się sędziowie. Wypowiedzi sędziów, co nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo są i będą po to, by odwrócić uwagę od spraw najważniejszych, by torpedować prace zmierzające do ukrócenia samowoli i bezprawia w polskich sądach.

”Oświadczenie Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA w sprawie propozycji składania przez świadków przysięgi na Biblię.

Propozycja Sędziego SO w Katowicach jest kolejnym przykładem odwracania uwagi społeczeństwa od problemów wymiaru sprawiedliwości.

Moim zdaniem jest to kolejna próba „ataku? środowiska sędziowskiego na Ministra Sprawiedliwości i próba rozpętania ogólnonarodowej dyskusji na temat inny, niż jakże pilnie niezbędna reforma wymiaru sprawiedliwości.

Sam pomysł, pomimo jego intuicyjnie pozytywnego odbioru, jest jednak chybiony, albowiem wśród osób niewierzących taka przysięga nie miałaby najmniejszego znaczenia.

W przypadku zaś chrześcijan, należy pamiętać słowa Ewangelii wg. Świętego Mateusza na temat krzywoprzysięstwa:

„Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo,

bo jest tronem Bożym;

ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego;

Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet

jednego włosa uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie:

Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi.?

Nowy Testament, Ewangelia wg. Świętego Mateusza

Zatem Chrześcijanin nie powinien w sądzie przysięgać na Biblię. Wystarczy, że przestrzega podstawy swojej wiary.

Na marginesie zastanawia mnie dlaczego Sędzia Sądu Okręgowego dr Wiesław Zarychta w swojej propozycji „przysięgi na Biblię? nie ujął sędziów, tak by np. przy otwarciu przewodu sądowego przysięgali oni, że będą bezstronni, niezawiśli i będą orzekać zgodnie ze swoim sumieniem i Prawem Bożym ?

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

Propozycja SSO w Katowicach przedstawiona na łamach Rzeczpospolitej

W pełni zgadzam się z dyrektorem Lisowskim.
Zbyt duża liczba regulacji prawnych do tego w bardzo delikatnej materii nie jest nam do niczego potrzebna. Mogła by być wręcz bardzo szkodliwa.
Prowadzenie dyskusji w temacie konfliktowało by jedynie ludzi, wzmacniało podziały, podgrzewało zupełnie niepotrzebnie emocje.

Istotę problemu w polskim wymiarze sprawiedliwości stanowią nie świadkowie, powodowie lub podsądni oraz sposoby przyjmowania i treść przysięgi. Istotą problemu polskiego wymiaru sprawiedliwości jest podejście do pracy, człowieka i prawa sędziów, którzy bardzo często są niekompetentni, gardzą człowiekiem i prawe.
W tym stanie rzeczy, trzeba skupić się na egzekwowaniu od sędziów świadczenia pracy na odpowiednim poziomie. Konieczne jest wymaganie od przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości szacunku do człowieka i prawa.

Barbara Berecka