Prezentacja organizacji pozarządowych i ich liderów

POPULARYZACJA AKTYWNYCH POSTAW OBYWATELSKICH

- Rozpoczynamy cykl prezentowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, które zajmują się życiem społeczno politycznym, sposobem rządzenia, traktowania obywateli i prawa.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do przesyłania materiałów dotyczących aktualnych danych kontaktowych. Proszę o krótkie opisy gdzie pracujecie, działacie, jakie są priorytety działalności, co dla Was jest szczególnie ważne.


- W stronie chcielibyśmy również prezentować liderów poszczególnych grup.
Spróbujemy przygotować serię wywiadów z ludźmi, które aktywnie pracują w organizacjach pozarządowych.
Karol Wojtyła powiedział „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”. Niestety we współczesnej Polsce mamy spory problem z bogactwem w postaci światłych obywateli. Uważam, że mamy niedobór aktywnych postaw obywatelskich. W takiej sytuacji szczególnie ważne jest, by prezentować, pokazywać na forum publicznym odważnych, aktywnych ludzi, którzy często od lat aktywnie uczestniczą w polskim życiu publicznym. Często niestety są ignorowani, lekceważeni przez funkcjonariuszy publicznych, zamilczani, spychani na margines.

- Prezentację poszczególnych organizacji pozarządowych rozpocznę od Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin w którym osobiście i bardzo aktywnie działam. Zachowam się w ten sposób, ponieważ dysponujemy sporą ilością materiałów, które jesteśmy w stanie bardzo szybko przygotować do publikacji. Jednocześnie dam czas przedstawicielom innych grup na wyselekcjonowanie, przygotowanie materiałów na temat ich działalności.

- Prezentację liderów rozpocznę również od osób aktywnie działających w Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu – Lublin. Ponownie względy techniczne mają głównie wpływ na kolejność publikacji.
Uważam, że w Lublinie udała nam się fantastyczna rzecz. Udało nam się zebrać grupę autentycznie wrażliwych, bardzo aktywnych i pracowitych ludzi, którzy faktycznie pracują w Stowarzyszeniu. Kilka z tych osób zaprezentuję poprzez wywiady z nimi.

Czyny, a nie słowa. Zdecydowanie łatwiej jest mówić i pisać, niż poszczególne pomysły wprowadzać w życie.
Poprzez stowarzyszenia.net.pl chcielibyśmy pokazać również, że my nie tylko piszemy, mówimy lecz również robimy, pracujemy.
Dlatego prezentację wybranych osób, które pracują w Stowarzyszeniu Stop Bezprawiu – Lublin rozpocznę od siebie. Chciałabym przynajmniej w jakimś stopniu pokazać, że nie tylko bardzo dużo mówię i piszę, ale również sporo pracuję na rzecz aktywizacji obywatelskiej. Na moją decyzję ma wpływ dotychczasowa moja obecność w sieci i oczekiwania internautów.

Referendum Obywatelskie

Gdy zaczęłam w internecie zamieszczać swoje teksty pod pseudonimem, to internauci pytali czy będą maje słowa miały realne przełożenie na życie, działalność publiczną. Nie chciałam pozyskanej sympatii jakieś grupy ludzi przez stronę i blog pisane pod pseudonimem wykorzystywać do przedstawiania swojej osoby. Projekt pisany pod pseudonimem funkcjonuje sobie swoim życiem. Tylko zbytnia szczerość mnie w sprawie zgubiła, bo zdarza się, że znajomi z którymi współpracuję czasami na forum publiczny świadomie lub nie mnie demaskują.
Fundacja Lex Nostra
Po kilku miesiącach obecności w sieci, gdy jako bloger zaczęłam czuć się w miarę pewnie, postanowiłam zacząć prawie wszystko od początku. Zaczęłam tworzyć strony, gdzie teksty podpisuję swoimi prawdziwymi danymi. Takie postawienie sprawy było bardzo ważne dla mnie. Było próbą czy mój sposób myślenia, proponowane rozwiązania, sposób pisania będą akceptowane, gdy prezentuje je konkretna osoba, która ma określone imię i nazwisko.

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

Akceptacja tego co pisałam w sieci podpisując się prawdziwymi danymi, pomogła mi, dodała mi odwagi do podjęcia działalności w realnym życiu, ułatwiła mi nawiązanie kontaktów z bardzo aktywnymi ludźmi w życiu społeczno – politycznym.
To co wydaje się wielu ludziom niemożliwe do wykonania czyli stworzenie od podstaw aktywnej, liczącej się w kraju organizacji obywatelskiej, my właśnie realizujemy. Bardzo chciałabym, aby masze doświadczenia były inspiracją dla innych, by dodawały innym entuzjazmu i odwagi.

Stop Bezprawiu – Lublin

- Jeszcze raz gorąco zachęcam do przesyłania materiałów dotyczących poszczególnych stowarzyszeń: stowarzyszenia@atowarzyszenia.net.pl.
Zapraszam do lektury i dyskusji.

Barbara Berecka

Aktywizacja ludzi w ramach stowarzyszeń

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

Jak trudno jest w Polsce dojść swoich praw, wiedzą wszyscy ci, którzy mieli nieprzyjemność walki o swoje z dowolnym przeciwnikiem i sędziami w polskich sądach.
Słuchajcie, nie pomyliłam się. Całkiem świadomie napisałam o walce z sędziami, a nie przed sądami. Problem jest szczególnie poważny i bardzo widoczny, gdy po przeciwnej stronie sporu przed sądem jest instytucja publiczna, np. ZUS lub prezes KRUS, albo funkcjonariusz publiczny lub rodzina osoby uczestniczącej we władzy, powiązanej z władzą.

Niestety bardzo często jest tak, że funkcjonariusze publiczni, w tym sędziowie boga się nie boją, ludzi się nie wstydzą. Czują się tak pewnie, że stracili instynkt samozachowawczy. Nie biorą pod uwagę, że ich bezczelność, pogarda do człowieka i prawa mogą przyczynić się do wybuchu złości i agresji. Mogą doprowadzić do samosądów rozwścieczony tłum. Wtedy żadne układy i znajomości, towarzystwa wzajemnej adoracji nie pomogą nic.

Za doprowadzenie Polski do obecnego stanu pogardy funkcjonariuszy publicznych wobec zwykłych ludzi i prawa, w jakimś stopni odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. To nasza bierność, nasze wycofanie, faktyczny brak kontroli społecznej władzy spowodowały, że układy i układziki umacniały się. Wzrastało zresztą u przedstawicieli państwa i instytucji publicznych bardzo słusznie poczucie bezkarności. Ludzie powiązani z władzą coraz bardziej osaczali nas, zawłaszczali przestrzeń publiczną, a my ciągle milczeliśmy i bardzo często dalej milczymy.
Oni zwyczajnie robią to, na co od lat im pozwalaliśmy i większość ludzi pozwala nadal.

Na szczęście część ludzi zrozumiała, że ogromna siła tkwi we wspomaganiu się , w łączeniu się. Bardzo popularna formą organizowania się ludzi, którzy nie dysponują pieniędzmi, stały się stowarzyszenia, których ciągle przybywa. W Polsce funkcjonują stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia rejestrowane w KRS.

Nie raz już pisałam, że struktury organizacyjne grup ludzi i sposób rejestracji są rzeczą wtórną wobec aktywności, samorządności, siły, potencjału tkwiącego w ludziach.
Można stworzyć monstrualne stowarzyszenie i zarejestrować je w KRS, gdy ludzi będzie nawet dużo, będą pieniądze, a nie będzie pomysłów, gotowości do współpracy i współdziałania, będzie brakowało entuzjazmu, woli do działania, to prawdopodobnie taka organizacją nie będzie w stanie zrobić zbyt wiele, nie będzie w stanie wspomagać swoich członków, o osobach z poza grupy trudno nawet wspominać.

Proste struktury organizacyjne i aktywni, entuzjastycznie nastawieni, z pomysłami ludzie, w działalności publicznej podobnie jak w innych sferach życia są w stanie dosłownie góry przenosić, nawet gdy dysponują jedynie swoimi pieniędzmi, niewielkimi ilościami pieniędzy.

Bardzo dobrze się dzieje, że przynajmniej część ludzi organizuje się.
Próbuje pokojowymi metodami korzystając z obowiązujących przepisów dochodzić praw swoich i swoich znajomych.

Gdy nie udaje się zebrać minimum 15 osób, by stworzyć stowarzyszenie, które można zarejestrować w KRS, które daje większe możliwości działania, pozyskiwania funduszy na działalność, to gdy jest przynajmniej 3 osoby aktywne, można do urzędu gminy zgłosić powstanie stowarzyszenia zwykłego, gdy nie zostanie zakazana jego działalności w ciągu 30 dni, stowarzyszenie może rozpocząć pracę.
Cały materiał

Barbara Berecka

Stowarzyszenia.net.pl

NOWA STRONA INTERNETOWA

?Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.?
Karol Wojtyła

Ruchy obywatelskie w ostatnim okresie są coraz bardziej liczne i aktywne. Szczególnie widoczne jest to poprzez powstające nowe i umacniające się dotychczas działające stowarzyszenia.

Uważam, że oddolne inicjatywy obywatelskie potrzebują wsparcia  medialnego, informowania o tym, gdzie i jakie grupy pracują, co robią, jakie inicjatywy są podejmowane, jakie projekty realizowane. Potrzebna jest również informacja na temat ludzi, którzy pracują w organizacjach pozarządowych. Trzeba prezentować liderów poszczególnych grup.
Dlatego postanowiłam wykorzystać swoją wiedzę, kontakty do prowadzenia strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym.

Będziemy przekazywać informacje na temat pracy organizacji pozarządowych, prezentować poszczególne grupy, publikować rozmowy z ludźmi pracującymi w ramach poszczególnych grup.

Gorąco zapraszamy do aktywności obywatelskiej, obserwowania i czynnego udziału w życiu społeczno – politycznym, zachęcamy do współtworzenia strony, przesyłania materiałów na adres: stowarzyszenia@stowarzyszenia.net.pl, informowania o tym co warto upublicznić w sieci w związku z pracą ludzi działających w organizacjach pozarządowych.

Barbara Berecka