Z A P R O S Z E N I E

POROZUMIENIE ORGANIZACJI PATRIOTYCZNYCH I SOLIDARNOŚCIOWYCH

Zapraszamy na Zjazd Krajowy Porozumienia Organizacji Patriotycznych i Solidarnościowych w dn.27.czerwca [piątek] o godz. 14,30 w Warszawie przy ul. Chmielnej 9 [siedziba Stronnictwa Demokratycznego]
Głównym celem Zjazdu będzie utworzenie wspólnego Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego do wyborów samorządowych w 2014 roku, oraz dalsze zjednoczenie wysiłków naszych Organizacji i Środowisk do odzyskania własnego
Państwa zawłaszczonego przez ludzi układu okrągłostołowego, państwa suwerennego, sprawiedliwego i sprawnego, państwa które troszczy się o interes Narodowy i Obywatelski a nie o interesy rządzących, samozwańczych pseudo- elit.

Za Radę Patronacką:
Przewodniczący: Paweł Kukiz
Ks. Józef Maj
prof. Andrzej Czachor

Za Zespół Organizacyjny:
Przewodniczący: Zbigniew Wrzesiński
W/c Przewodniczący: Sławomir Bielicki
Sekretarz: Gen. Tadeusz Bartold

W dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Miło mi poinformować naszych członków i sympatyków, w dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Realizując uchwałę Rady Koordynacyjnej wraz z Panem Pawłem Połaneckim w dniu wczorajszym złożyliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców OBURZENI. Po formalnym sprawdzeniu list z podpisami poparcia PKW wydała nam stosowne potwierdzenie.

Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim osobom aktywnie wspierającym utworzenie KWW OBURZENI. Dziękuję członkom Rady za jednomyślną decyzję o uczestniczeniu Stowarzyszenia w tych wyborach oraz wszystkim osobom, które odpowiedziały na mój apel i wyraziły zgodę na uczestnictwo w Komitecie Wyborczym Wyborców OBURZENI.

Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy włączyli się w akcję zbierania podpisów pod listami popierającymi utworzenie KWW OBURZENI.

Przed nami kolejny etap kampanii wyborczej. Teren III RP jest podzielony na 13 okręgów wyborczych, sprawna organizacja kampanii wymaga ode mnie jako pełnomocnika krajowego wyznaczenia pełnomocników okręgowych. Zwracam się do Pań i Panów o zgłaszanie kandydatur swoich lub innych osób – na te funkcje.

Proszę, aby to były kandydatury poważne. Oczekuję od kandydata na pełnomocnika okręgowego pełnego zaangażowania w trwającą kampanię. Oczekuję że taki ktoś jest już przekonany o możliwości realizacji podjętych zobowiązań czyli zebrania w swoim okręgu, co najmniej 10 000 podpisów pod listami kandydatów i co nie mniej istotne, ten ktoś musi mieć zaplecze polityczne niezbędne do utworzenia listy kandydatów do euro parlamentu.

Proszę wszystkich, którzy dobrze życzą naszej Ojczyźnie i Rodakom tutaj mieszkającym a jednocześnie posiadających stosowne możliwości i predyspozycje osobiste o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy ze mną. Czasu naprawdę mamy mało. Zapewniam Was że nikt kto poważnie potraktuje ten mój apel nie zostanie zignorowany albo pominięty.

Proszę WAS włączcie się na miarę Waszych możliwości.

Warszawa 27.02.2014 r.
Z wyrazami szacunku
Antoni Gut
oburzeni.org.pl

Pobudzanie aktywności obywatelskiej

SPOTKANIE LUBELSKIEJ GRUPY OBURZONYCH

W sobotę 23 lutego 2014 roku w Lublinie odbyło się już kolejne spotkanie robocze lubelskiej grupy Oburzonych. Inicjatywa jest przejawem autentycznej, oddolnej, obywatelskiej aktywności. Główne zadanie jakie postawiły sobie osoby już działające w ramach grupy, to pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie życia społeczno – politycznego.

Lubelska grupa funkcjonuje w ramach organizujących się w formalne struktury ogólnopolskiej, autentycznie oddolnej organizacji obywatelskiej. Obecnie organizowane są struktury terenowe, pozyskiwani są współpracownicy. Oburzeni nie tylko w Lublinie mają ambicję, by skutecznie przeciwstawić się mitowi, że na nic nie mamy wpływu, iż nic w życiu społeczno – politycznym nie da się zmienić.

Sobotnie spotkanie przygotowali i prowadzili Jan Sposób oraz Andrzej Jędrzejewski, którzy koordynują pracą grupy w województwie lubelskim. Są praktycznie ludźmi od wszystkiego.

Nie da się wpływać na otaczającą rzeczywistość bez uczestnictwa w wyborach, przedstawiania swoich racji w trakcie kampanii wyborczych, współudziału we władzach. Dlatego działacze grupy postanowili zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by aktywnie włączyć się do debaty publicznej, która będzie odbywała się w trakcie kampanii przed majowymi wyborami. Efekty głosowania, to jest zupełnie inna sprawa, bo nie ma pewności czy uda się przełamać monopol wiodących partii. W sprawie bardzo ważne jest to czy Polacy dostrzegą, że często ludzie którzy żyją pośród nich, są zwyczajni ją o wiele lepiej przygotowani od strony merytorycznej i moralnej, by reprezentować swoje społeczności we władzach niż czy których znamy z tego, że są znani. Bardzo wiele zależy od tego czy wyborcy wreszcie zaczną się decydować, mówić nie osobom, które już ich wielokrotnie zawiodły, które nie interesują się na co dzień losami ludzi i kraju.

W trakcie spotkania padła propozycja, by jednym z kandydatów do mandatu europosła z okręgu wyborczego numer 8 był Piotr Mazurek dr fizyki, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie, specjalista fizyki powierzchni i nanostruktur, współzałożyciel fundacji Pro Novum, zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych technologii dla lubelskiego przemysłu. Pan Piotr zgodził się kandydować.

Już kilka dni temu padła propozycja, bym ja również była kandydatką w wyborach. Najpierw zaczęłam mówić nie, ale fakt, że dużo mówię, piszę i robię na rzecz aktywizacji w życiu społeczno – politycznym nie ułatwiał mi trwania przy odpowiedzi: nie. Ostatecznie na moją decyzję wpłynęły parytety, bo przecież kobiety na listach być muszą, a w ruchach autentycznie obywatelskich jest nas mało.

Przed sobotnim spotkaniem miałam możliwość wstępnie zastanowić się nad sensem kandydowania. Ponieważ Parlament Europejski zajmuje się prawami człowieka, to w trakcie kampanii przed wyborami jak najbardziej wskazane wydaje mi się zwracać uwagę na sprawę, które jest mi bardzo bliska. Już od pewnego czasu pracuję przecież na rzecz praworządności i o swoich doświadczeniach oraz uwagach będę mogła mówić. Obecni na spotkaniu uznali, że pomysł położenia nacisku na przestrzeganie praw człowieka jest interesujący i ważny.

Jesteśmy realistami. Przed nami ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Teraz musimy zabrać się do zbierania podpisów pod listami poparcia, musimy przygotować się do kampanii i samych wyborów. Ani nasza grupa lubelska ani pozostałe funkcjonujące w różnych miejscach w Polsce i wszyscy razem nie damy rady, gdy większość ludzi będzie stała z boku i przyglądała się. Licząc, że inni zajmą się naszymi wspólnymi sprawami.

Czy mamy wszyscy upominać się o swoje prawa w Strasburgu?

W imieniu naszej lubelskiej grupy oraz pozostałych grup w Polsce zapraszam do przyłączania się do nas, współpracy i współdziałania z nami, wspólnego wpływania na sytuację w naszych społecznościach lokalnych, kraju i w Europie.
Jeżeli chodzi o Lublin i okolice proszę zainteresowanych o kontaktowanie się:

Andrzej Jędrzejewski ? Lublin, tel. 513 989 601
Jan Sposób ? powiat świdnicki, tel. 530 300 651

Jeżeli chodzi o inne regiony Polski kontakty znajdziecie Państwo na stronie internetowej oburzeni.org.pl

Barbara Berecka

Edukacja obywatelska i działania samopomocowe

PROPOZYCJA STOWARZYSZENIA OBURZONYCH

Każdy z nas, obywateli, był lub na pewno będzie uczestnikiem procesu sądowego lub postępowania administracyjnego. Bardzo często rozstrzygnięcie danej sprawy związane jest z brakiem kompetencji urzędnika/sędziego, brakiem dobrej woli lub świadomej gry prawników kosztem poszkodowanego. Najczęściej poszkodowanym jest osoba, której nie stać na wysokie koszty procesów, a także nie znająca zawiłości prawa. Krzywda ludzka rodzi poczucie wyalienowania z życia społeczności, przyczynia się do obniżenia albo utraty możliwości zarobkowania pieniędzy. W Polsce w ogromnym tempie rośnie obszar społecznego wykluczenia, często prowadzącego do różnych, w tym rodzinnych patologii, którym musimy przeciwdziałać między innymi poprzez podnoszenie świadomości obywatelskiej i działania samopomocowe.

Społeczna wrażliwość i solidarność nie pozwala nam na pozostawienie bliźniego bez pomocy, wobec bezdusznej machiny państwowej, która często jest skierowana przeciwko ludziom, polskim rodzinom i firmom, w tym często nie spełniającego już podstawowych funkcji wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy osoby, które mogły by dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami do udziału w pracy zespołu. Zapraszamy przedstawicieli innych stowarzyszeń do współpracy i współdziałanie, promowania wiedzy z zakresu świadomego obywatelstwa, do wymiany doświadczeń, do wspólnej obrony osób poszkodowanych.
Chodzi o to, by niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę w Polsce, zostały wypracowane mechanizmy propagowania wiedzy z zakresu prawa i życia społeczno ? politycznego. By został stworzony skuteczny system kontroli społecznej nad pracą funkcjonariuszy publicznych, ( urzędników, sędziów, prokuratorów, komorników itd.) przez organizacje pozarządowe.

Zadania zespołu d/s edukacji obywatelskiej i działań samopomocowych:

* koordynowanie działaniami samopomocowymi,
* propagowanie praw obywatelskich,
* aktywizowanie obywateli w życiu społeczno-politycznym,
* ujawnianie bezprawnych działań funkcjonariuszy publicznych,
* współpraca z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych zajmujących
się edukacją obywatelską i działaniami samopomocowymi.

Barbara Berecka
Jan Sposób
www.oburzeni.org.pl