Czy mamy wszyscy upominać się o swoje prawa w Strasburgu?

POLSCY URZĘDNICY I SĘDZIOWIE NOTORYCZNIE NARUSZAJĄ PRAWO

SĄDNY DZIEŃ DLA ZUS, POLSKICH SĄDÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYDZIAŁÓW PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, RZĄDU, A W SZCZEGÓLNOŚCI MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, KTÓRE POWINNO NADZOROWAĆ ZUS

URZĘDNICY ORAZ SĘDZIOWIE DEMOLOWALI ŻYCIE ZWYKŁYM LUDZIOM, ODBIERALI ŚRODKI DO ŻYCIA I NADAL POZOSTANĄ BEZKARNI?

Od lat zwykli obywatele, w tym ludzie zorganizowani w stowarzyszeniach alarmowali między innymi do nadzoru w ZUS, KRUS, ministra pracy i polityki społecznej, ministra rozwoju wsi i rolnictwa, premiera, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, posłów, prezesów sądów, że zarówno pracownicy ZUS, KRUS oraz sędziowie wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych działają niezgodnie z prawem, ale niestety przedstawiciele poszczególnych władz mieli w głębokim poważaniu zwykłych ludzi i prawo.

Tylko wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziesięć niekorzystnych wyroków dla Polski w związku z naruszaniem prawa przez urzędników ZUS i sędziów wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. To był czarny dzień, rodzaj pogromu, kompleksowej krytyki morale, samowoli, notorycznego naruszania prawa przez urzędników i sędziów.
Uważam, że nie po to mamy swoje państwo, a w nim rząd i sądy byśmy na skalę tak masową musieli szukać sprawiedliwości w instytucjach, trybunałach międzynarodowych.
Pojawiające się problemy muszą być rozstrzygane szybko i zgodnie z prawem.

Między innymi członkowie Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin w maju bieżącego roku zwracali uwagę jak bardzo źle jest w zakresie stosowania i wykonywania prawa w instytucjach takich jak ZUS, KRUS i w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych polskich sądów. Wysłany został list otwarty do posłów, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich „STANOWISKO W SPRAWIE POWSZECHNEGO BEZPRAWIA W POLSCE, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZUS, KRUS I SĄDACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH” Stop Bezprawiu – Lublin.

Również w maju 2012 roku przeciwko bezprawiu w ZUS i sądach, a w szczególności w wydziałach ubezpieczeń społecznych na Śląsku protestowali przedstawiciele Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP, których wsparli pod Oddziałem ZUS w Lublinie członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin.

Jak to w Polsce w ostatnich latach bywa, nikt nie słucha zwykłych ludzi, działania przedstawicieli organizacji pozarządowych również na rządzących nie robią większego wrażenia.

Może przynajmniej ta czarna seria niekorzystnych dla Polski wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka poruszy serca i sumienia polskich funkcjonariuszy publicznych.
Wczoraj był normalny pogrom morale, samowoli jak i kompetencji zarówno urzędników ZUS, przedstawicieli rządu jak i sędziów wydziałów ubezpieczeń społecznych, którzy zajmowali się sprawami, które przegrała Polska przed Trybunałem i masą spraw podobnych. To co się stało wczoraj, powinno stać się punktem zwrotnym. Konieczne i niezbędne są odważne decyzje w związku z tak zwanym polskim systemem ubezpieczeń społecznych w którym panuje dość powszechne bezprawie, co potwierdzają wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Znowu Europejski Trybunał Praw Człowieka staje po stronie obywateli Polski

Wobec tego co w ostatnich latach wyprawiali sędziowie wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych, urzędnicy ZUS, KRUS i nadzorujących odpowiednio instytucje ministerstwa pracy i polityki społecznej oraz ministerstwa rozwoju wsi i rolnictwa nie można przejść obojętnie.
Jak wskazują między innymi wyroki Trybunału w Strasburgu, ludzie ci nie wykonywali właściwie swoich podstawowych obowiązków, dostawali wynagrodzenie za pracę, której faktycznie nie wykonywali.

Najgorsze w sprawie jest to, że efektem bezprawnych działań urzędników i sędziów jest ogromna ilość krzywd wyrządzonych zwykłym ludziom, polskim przedsiębiorcom, polskim rodzinom.
Za tym co się działo i dzieje, idzie ogromne zniszczenie. Roztrwonione, zmarnowane zostało zdrowie bardzo wielu ludzi, zakłócone zostało życie wielu polskich rodzin, zlikwidowane zostało masę firm i miejsc pracy. Ludzie bez wyobraźni którzy rządzą Polską, urzędnicy i sędziowie zniszczyli mnóstwo potencjału tkwiącego w ludziach i kraju.

Barbara Berecka

Sądownictwo, które zawodzi całkowicie

WIĘKSZOŚĆ POLSKICH SĘDZIÓW ZAPOMNIAŁA, ŻE POWINNI SŁUŻYĆ LUDZIOM I KRAJOWI

CZY KTOŚ WIE, JAKI SENS MA UTRZYMYWANIE W POLSCE ORGANÓW ŚCIGANIA I SĄDOWNICTWA W OBECNYM KSZTAŁCIE?

FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI MUSZĄ ODPOWIADAĆ DYSCYPLINARNIE I KARNIE ZA NIEDOPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW I PRZEKRACZANIE UPRAWNIEŃ

Dzisiaj Trybunał Praw Człowieka wydał dwa niekorzystne dla Polski rozstrzygnięcia, które nie są jakimiś incydentami, nie są przypadkowe. Od lat Polska mieści się w niechlubnej czołówce jeżeli chodzi o ilość przegranych spraw z własnymi obywatelami w Strasburgu.

Często zastanawiam się, co musi się wydarzyć, by w Polsce rozpoczęta została gruntowna naprawa sposobu rządzenia, w tym wymiaru sprawiedliwości. Bo przecież dzisiejsze wyroki świadczą nie tylko o słabości polskiego sądownictwa. Orzeczenia w bardzo złym świetle stawiają wszystkie władze w Polsce oraz niektórych samorządowców.

Poziom pracy sądów jest efektem przyzwolenia politycznego na taki stan rzeczy. Przecież jednym z przejawów demokracji powinno być wzajemne kontrolowanie się władz, które w Polsce funkcjonuje tylko w teorii.

Wyroki uważam, że są ważne dla dla organizacji pozarządowych, które przeciwstawiają się dość powszechnemu bezprawiu w Polsce, w tym w sądach. Są one potwierdzeniem tego, czemu przeciwstawiają się przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji walczących z bezprawiem.

Dość powszechnie znany jest problem utrudniania obywatelom zrzeszania się w organizacjach pozarządowych, tych które nie prezentują jedynie słusznych poglądów.
Zupełnie nie rozumiem dlaczego na przykład stowarzyszenia nie rejestrowane są w KRS w ciągu kilku dni. A wymagana prawem skomplikowana księgowość czy wie ktoś czemu służy. To tylko nieliczne przykłady utrudniania przy tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych.

W sprawie bardzo wiele wyjaśnia sprawa przegrana dziś przez Polskę kobiety, która za to, że dobrze wypełniała mandat radnej, zdawała niewygodne pytania, została skazana przez polskie sądy.

Polskie władze, które są same dla siebie, są otwarte na uwagi zwykłych ludzi, pod warunkiem, że obywatele będą ich chwalić.

Dzień sądny polskiego sądownictwa

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji organizacje pozarządowe nie mogą dalej pozwolić sobie na działanie w rozdrobnieni. Konieczna jest integracja poszczególnych środowisk, niezbędne jest jednoczenie się wokół poszczególnych problemów.
Uważam, że obecnie jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia jest oczyszczenie organów ścigania i sądów z ludzi, którzy gardzą człowiekiem i prawem. Chyba to zupełnie normalne i oczywiste powinno być, że w mundurach policyjnych, togach prokuratorskich i sędziowskich nie powinni występować ludzie, którzy gardzą innymi i prawem.

Barbara Berecka