Pobudzanie aktywności obywatelskiej

SPOTKANIE LUBELSKIEJ GRUPY OBURZONYCH

W sobotę 23 lutego 2014 roku w Lublinie odbyło się już kolejne spotkanie robocze lubelskiej grupy Oburzonych. Inicjatywa jest przejawem autentycznej, oddolnej, obywatelskiej aktywności. Główne zadanie jakie postawiły sobie osoby już działające w ramach grupy, to pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie życia społeczno – politycznego.

Lubelska grupa funkcjonuje w ramach organizujących się w formalne struktury ogólnopolskiej, autentycznie oddolnej organizacji obywatelskiej. Obecnie organizowane są struktury terenowe, pozyskiwani są współpracownicy. Oburzeni nie tylko w Lublinie mają ambicję, by skutecznie przeciwstawić się mitowi, że na nic nie mamy wpływu, iż nic w życiu społeczno – politycznym nie da się zmienić.

Sobotnie spotkanie przygotowali i prowadzili Jan Sposób oraz Andrzej Jędrzejewski, którzy koordynują pracą grupy w województwie lubelskim. Są praktycznie ludźmi od wszystkiego.

Nie da się wpływać na otaczającą rzeczywistość bez uczestnictwa w wyborach, przedstawiania swoich racji w trakcie kampanii wyborczych, współudziału we władzach. Dlatego działacze grupy postanowili zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by aktywnie włączyć się do debaty publicznej, która będzie odbywała się w trakcie kampanii przed majowymi wyborami. Efekty głosowania, to jest zupełnie inna sprawa, bo nie ma pewności czy uda się przełamać monopol wiodących partii. W sprawie bardzo ważne jest to czy Polacy dostrzegą, że często ludzie którzy żyją pośród nich, są zwyczajni ją o wiele lepiej przygotowani od strony merytorycznej i moralnej, by reprezentować swoje społeczności we władzach niż czy których znamy z tego, że są znani. Bardzo wiele zależy od tego czy wyborcy wreszcie zaczną się decydować, mówić nie osobom, które już ich wielokrotnie zawiodły, które nie interesują się na co dzień losami ludzi i kraju.

W trakcie spotkania padła propozycja, by jednym z kandydatów do mandatu europosła z okręgu wyborczego numer 8 był Piotr Mazurek dr fizyki, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie, specjalista fizyki powierzchni i nanostruktur, współzałożyciel fundacji Pro Novum, zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych technologii dla lubelskiego przemysłu. Pan Piotr zgodził się kandydować.

Już kilka dni temu padła propozycja, bym ja również była kandydatką w wyborach. Najpierw zaczęłam mówić nie, ale fakt, że dużo mówię, piszę i robię na rzecz aktywizacji w życiu społeczno – politycznym nie ułatwiał mi trwania przy odpowiedzi: nie. Ostatecznie na moją decyzję wpłynęły parytety, bo przecież kobiety na listach być muszą, a w ruchach autentycznie obywatelskich jest nas mało.

Przed sobotnim spotkaniem miałam możliwość wstępnie zastanowić się nad sensem kandydowania. Ponieważ Parlament Europejski zajmuje się prawami człowieka, to w trakcie kampanii przed wyborami jak najbardziej wskazane wydaje mi się zwracać uwagę na sprawę, które jest mi bardzo bliska. Już od pewnego czasu pracuję przecież na rzecz praworządności i o swoich doświadczeniach oraz uwagach będę mogła mówić. Obecni na spotkaniu uznali, że pomysł położenia nacisku na przestrzeganie praw człowieka jest interesujący i ważny.

Jesteśmy realistami. Przed nami ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Teraz musimy zabrać się do zbierania podpisów pod listami poparcia, musimy przygotować się do kampanii i samych wyborów. Ani nasza grupa lubelska ani pozostałe funkcjonujące w różnych miejscach w Polsce i wszyscy razem nie damy rady, gdy większość ludzi będzie stała z boku i przyglądała się. Licząc, że inni zajmą się naszymi wspólnymi sprawami.

Czy mamy wszyscy upominać się o swoje prawa w Strasburgu?

W imieniu naszej lubelskiej grupy oraz pozostałych grup w Polsce zapraszam do przyłączania się do nas, współpracy i współdziałania z nami, wspólnego wpływania na sytuację w naszych społecznościach lokalnych, kraju i w Europie.
Jeżeli chodzi o Lublin i okolice proszę zainteresowanych o kontaktowanie się:

Andrzej Jędrzejewski ? Lublin, tel. 513 989 601
Jan Sposób ? powiat świdnicki, tel. 530 300 651

Jeżeli chodzi o inne regiony Polski kontakty znajdziecie Państwo na stronie internetowej oburzeni.org.pl

Barbara Berecka

Przeciw manipulacji i bezradności

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I DZIAŁANIA SAMOPOMOCOWE

Od lat zwracam uwagę na konieczność podnoszenia świadomości obywatelskiej, konieczność prowadzenia edukacji w tym zakresie, by między innymi ludzie nie ulegali tak łatwo manipulacji. Moja aktywność w tym zakresie u niektórych osób wywołuje wręcz złość. Co jest zupełnie nie zrozumiałe. Bo po co niby na problem zwracać uwagę, ponoć samo się zrobi, tylko jakoś się nie robi! Prowadzenie działań samopomocowych jest niezbędne, by ludzie broniący swoich praw, nie zostawali sami wobec ogromu bezprawia i niesprawiedliwości w instytucjach państwa polskiego, w tym w sądach.
Wdrożenie na skalę powszechną kontroli pracy sądów poprzez organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia uważam, że może stać się jednym z elementów naprawy wymiaru sprawiedliwości niezależnie od prowadzenia innych działań, niezależnie od tego kto będzie rządził.

Na początek nowego otwarcia dyskusji proponuję przypomnieć słowa Janusza Korczaka, które ważne są z punktu widzenia zarówno świadomości, jak i tego do czego powinniśmy zmierzać w ramach działań samopomocowych: „Ale sąd musi bronić cichych, by ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni, sąd musi bronić słabych, by im nie dokuczali silni, sąd musi bronić sumiennych i pracowitych, by im nie przeszkadzali niedbali i leniwi, sąd musi dbać, by był porządek, bo nieład najbardziej krzywdzi dobrych, uczciwych i sumiennych ludzi. Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie prawdy”.

Do działalności i twórczości Korczaka wróciłam bardzo świadomie, ponieważ w tym co robił w pracy z dziećmi jest sporo elementów bardzo ważnych z punktu widzenia wychowania, przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w demokratycznym państwie prawa.

Zobaczcie, w stanowisku Janusza Korczaka są bardzo oczywiste rzeczy. „Sąd musi bronić cichych, by ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni” – to jest przecież takie oczywiste. Potrzebujemy przecież spokoju, jakiegoś umiaru w tym co się wokół nas dzieje.

„Sąd musi bronić słabych, by im nie dokuczali silni” – kolejna bardzo oczywista rzecz z którą w Polsce jest ogromny problem. Ludzie słabi zepchnięci zostali na margines życia społeczno – politycznego, a próby obrony interesów poprzez sądy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a nawet często pogłębiają wykluczenie.

„Sąd musi bronić sumiennych i pracowitych, by im nie przeszkadzali niedbali i leniwi”. To spostrzeżenie ma bardzo dobre odniesienie między innymi do bardzo nierównej, niezdrowej konkurencji w gospodarce, gdzie w znacznej części leniwi cwaniacy wiodą prym, bo się odpowiednio ustawili, stać ich i nie ma na nich siły przed sądami również. Generalnie często jest tak, że lepiej jest kombinować, niż pracować. Kolejny problem zauważam w partiach politycznych i organizacjach pozarządowych. Najlepiej jest siedzieć cicho i się nie wychylać, w żadnym wypadku nie zakłócać spokoju szefom organizacji jakimiś roboczymi sprawami. Bo jak trzeba prowadzić systematyczną pracę u podstaw, to się trudno doprosić pomocy, ale jak się pracowici narażą, to bardzo szybko są eliminowani z grup. Jest to wręcz plaga w polskim życiu społeczno – politycznym, w polskich partiach i organizacjach pozarządowych, która przyczynia się do hamowania aktywności zwykłych ludzi w sferze publicznej, która przyczynia się do ogromne rozdrobnienia partii politycznych i organizacji społecznych. To nie sądy koleżeńskie czy inne organa organizacji powinny rozstrzygać o prawach obywatelskich jakimi są przynależności do grup, tylko tego typu problemy powinny rozstrzygać bezstronne sądy.

„Sąd musi dbać, by był porządek, bo nieład najbardziej krzywdzi dobrych, uczciwych i sumiennych ludzi”. Ponownie na bardzo oczywiste rzeczy zwrócił uwagę Korczak. Nieład, „mętna woda” działają na korzyść leniwych cwaniaków przed czym powinny nas bronić sądy.

„Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie prawdy”. Niby oczywiste i wręcz banalne uwagi, tylko z realizacją ich znaczna część polskich sędziów ma ogromny problem. Dążenie do sprawiedliwości jest postulatem, którego realizacji trudno doprosić się u znacznej części polskich sędziów. Brak dążenia do sprawiedliwości jest jedną z podstawowych przyczyn niewydolności polskich sądów, polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Podobnie jest z pragnieniem prawdy. Znaczna część sędziów jest tak zdemoralizowana, że prawdę mają daleko z tyłu i w głębokim poważaniu jednocześnie.

Stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi

W tym stanie rzeczy, by zahamować ogromne szkody jakie wyrządza manipulacja, konieczne i niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych, uświadamiający. By poszkodowanie ludzie nie pozostawali sami, by faktycznie wprowadzać elementy typowe dla demokratycznego państwa prawa, niezbędne jest prowadzenie działań samopomocowych, które jednocześnie będą działaniami kontrolnymi, prowadzonymi przez przedstawicieli najwyższej władzy, jaką jest Naród wobec na przykład przedstawicieli władzy sądowniczej.

Barbara Berecka

Dni Świadomości Prawnej – Zaproszenie

PRAWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W imieniu członków Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności dnia 14 września 2013 roku zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu „Dni Świadomości Prawnej”, które odbędzie się w Lublinie na Placu Litewskim. Uroczystą inaugurację spotkania planujemy na godzinę jedenastą. Spotkanie będzie prowadzone w ramach Kampanii Edukacji Obywatelskiej, której motywem przewodnim jest zdanie „Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest państwo”.

Na godzinę 12:00 zaplanowaliśmy dyskusję przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w której gorąco zapraszamy członków różnych grup obywatelskich z terenu Polski. Prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłaszanie udziału w obywatelskiej rozmowie, zaprezentowanie poglądów Waszych grup na temat prawa i odpowiedzialności na otwartym spotkaniu dla wszystkich zainteresowanych debatą publiczną.

W trakcie dyskusji chcemy szczególną uwagę zwrócić na ilość, jakość i poziom skomplikowania prawa oraz na odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za wykonywane czynności, niedopełnianie obowiązków, przekraczanie uprawnień i nadużywanie władzy. Bardzo mile widziane będą propozycje, jak powinno być według Was w omawianym temacie, w demokratycznym państwie prawa.

Spotkanie nie jest konkurencyjne wobec akcji, która będzie prowadzona w Warszawie 14 września 2013 roku, ale jej rozszerzeniem, uzupełnieniem, inną formą obywatelskiej aktywności prowadzoną w Lublinie, zwracania uwagi na elementy organizacji państwa i sposób pracy funkcjonariuszy publicznych.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności planują również swój udział w dyskusji pod Sejmem 13 września 2013 roku, w czasie przeznaczonym dla organizacji pozarządowych.

Uważamy, że by istnienie państwa miało sens, państwo powinno być dla obywateli, a funkcjonariusze publiczni powinni być sługami, a nie niestety bardzo często są oprawcami dla Polaków, Polskich rodzin i firm.

Prawo i odpowiedzialność

Zapraszamy do wyrażania głośno, w obecności tych co świadomie przyjdą na spotkanie oraz zupełnie przypadkowych słuchaczy, że nie jest nam wszystko jedno. Zatroskani jesteśmy o los swój, swoich rodzin, społeczności i przyszłych pokoleń Polaków, bo to co dzieje się obecnie w kraju, będzie miało również ogromny wpływ na to, jakie będą losy Polaków i Polski w przyszłości.
Zademonstrujmy jedność w dążeniu do niezbędnych zmian w Polsce, dążeniu do tego, by Polska była państwem praworządnym, które pełni rolę służebną wobec obywateli.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności

www.sprawiedliwosc.org

My nie mówimy, że się nic nie da zrobić!

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRAWORZĄDNOŚCI ZAPRASZAJĄ DO ROZMÓW OBYWATELSKICH

W imieniu Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności, zapraszam dnia 09-06-2013 roku na godzinę 12:30 do późnych godzin popołudniowych, do Pszczelej Woli koło Lublina, która położona jest na terenie gminy Strzyżewice, celem wsparcia naszych obywatelskich działań w zakresie aktywizacji ludzi na rzecz udziału w życiu publicznym, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Kampanii Edukacji Obywatelskiej.

My nie mówimy, że się nic nie da zrobić. Przygotowaliśmy materiały reklamowe, ważne pytania dla nas wszystkich i idziemy do ludzi. Chodźcie z nami. Będzie słodko, bo impreza jest przecież z okazji miodobrania. Będzie dość swobodnie, bo to przecież będzie impreza plenerowa.
W okolicy jest mnóstwo zieleni. Można napawać się przeróżnymi zapachami natury. Zapraszam do spacerów po okolicy. Nieopodal szkoły na terenie której odbędzie się impreza, jest przepiękna aleja lipowa, jest ujście rzeki Kosarzewki do Bystrzycy, do tej samej która płynie przez Lublin. Jest młyn wodny i sporo innych fantastycznych miejsc, które idealnie nadają się na wiosenne spacery. Wszystko dokładnie, osobiście zostało sprawdzone przez członka Zarządu Stowarzyszenia odpowiedzialnego za Kampanię Edukacji Obywatelskiej. Na prawdę warto być trochę z nami, a część czasu poświęcić na zwiedzenie okolicy.

W ramach prac Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin, byliśmy w Pszczelej Woli na podobnym spotkaniu w ubiegłym roku. Mieliśmy wtedy ankiety Referendum Obywatelskiego, których zebrana ilość wypełnionych przez uczestników spotkania przeszła wszelkie nasze oczekiwania. Ludzie nas wtedy pytali o różne bardzo ważne sprawy dla nas wszystkich, dlatego w tym roku wracamy, by kontynuować rozmowy, które już doświadczyliśmy, da się prowadzić w takiej dość swobodnej, piknikowej atmosferze.

Jeszcze takie bardzo ważne informacje ze strony internetowej Zespołu Szkół:

„Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina na trasie Lublin ? Bychawa. Znajduje się tu jedyne na świecie Technikum Pszczelarskie będące chlubą i dorobkiem wielu pokoleń pszczelarzy. Każdego roku mury szkolne opuszczają nowi adepci sztuki pszczelarskiej. Nasza szkoła kształci jednak nie tylko pszczelarzy. Obecnie Pszczela Wola dysponuje różnorodną ofertą edukacyjną: gimnazjum, technikum żywienia i inne unikalne w regionie technika, liceum ogólnokształcące o oryginalnych profilach oraz szkoły i kursy policealne” – źródło http://www.pszczelawola.edu.pl/.

Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności
www.sprawiedliwosc.org