Z A P R O S Z E N I E

POROZUMIENIE ORGANIZACJI PATRIOTYCZNYCH I SOLIDARNOŚCIOWYCH

Zapraszamy na Zjazd Krajowy Porozumienia Organizacji Patriotycznych i Solidarnościowych w dn.27.czerwca [piątek] o godz. 14,30 w Warszawie przy ul. Chmielnej 9 [siedziba Stronnictwa Demokratycznego]
Głównym celem Zjazdu będzie utworzenie wspólnego Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego do wyborów samorządowych w 2014 roku, oraz dalsze zjednoczenie wysiłków naszych Organizacji i Środowisk do odzyskania własnego
Państwa zawłaszczonego przez ludzi układu okrągłostołowego, państwa suwerennego, sprawiedliwego i sprawnego, państwa które troszczy się o interes Narodowy i Obywatelski a nie o interesy rządzących, samozwańczych pseudo- elit.

Za Radę Patronacką:
Przewodniczący: Paweł Kukiz
Ks. Józef Maj
prof. Andrzej Czachor

Za Zespół Organizacyjny:
Przewodniczący: Zbigniew Wrzesiński
W/c Przewodniczący: Sławomir Bielicki
Sekretarz: Gen. Tadeusz Bartold

Forum obywatelskie w Gdańsku

 

 

 

 

Informujemy, że dnia 16.12.2012 o godzinie 10.00 w Hali Oliwii W Gdańsku ul. Aleja Grunwaldzka 470, Spółdzielnia ?Świetlik ? Reaktywacja? oraz Stowarzyszenie ?Niepokonani 2012? organizują forum dyskusyjne:

?Obywatel- kryzys zaufania do instytucji państwowych?

Skala bezprawia dotykająca obywateli poprzez działania instytucji publicznych osiągnęła stan krytyczny. Przejawem tego są bankructwa firm, niszczenie rodzin i ich majątków oraz tragedie zwykłych ludzi.

Uważamy, że brak dialogu władz państwowych ze społeczeństwem powoduje kryzys zaufania do instytucji publicznych. Wynika z tego konieczność połączenia wszystkich organizacji społecznych walczących o prawo do swobodnego gospodarowania, godności i poszanowania praw obywateli.

Nasza inicjatywa ma na celu ukazanie władzom skali niesprawiedliwości doznawanej przez obywateli od instytucji państwowych oraz możliwości naprawy wyrządzonych im krzywd.

Celem nadrzędnym Forum jest jednakże wskazanie dróg do stworzenia mechanizmów kontroli społecznej uniemożliwiających powstawanie tego typu patologii w przyszłości.

Uczestnicy Forum:

Jerzy Pietrzyk- lat 42. Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Społecznego Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości STOP BEZPRAWIU- Lublin Trafił na mafię, która obstawiała się skorumpowanymi prawnikami i wyłudzała pieniądze poprzez manipulowanie procesami sądowymi.

Włodzimierz Olewnik ? Przedsiębiorca .Syn porwany i zamordowany dla zastraszenia przedsiębiorcy. Sprawa od ponad 10 lat gmatwana i rozmywana przez funkcjonariuszy urzędów wszystkich szczebli aparatu państwa.

Michel Marbot - przedsiębiorca, właściciel zakładów  produkcji makaronów ?Malma? zniszczonych doszczętnie przez ?układ zamknięty ?powiązań kapitałowych, politycznych i prawnych.

Ryszard Kwidziński – lat 65, okrętowiec, wieloletni wykładowca akademicki (Politechnika Szczecińska, Akademia Morska). W latach 1991 2002 współtwórca Grupy Kapitałowej Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA i jej wiceprezes. Prezes spółki córki, Stoczni Szczecińskiej SA. W 2002r. , publicznie oskarżony przez ministrów ówczesnego SLD -owskiego rządu o działanie na szkodę spółki, podobnie jak cały Zarząd Porty Holding, aresztowany. Po wyjściu z aresztu dowiaduje

się o upadłości Stoczni. Uniewinniony przez wszystkie instancje sądów (Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny). Po kasacji prokuratury, Sąd Najwyższy w 2011 r. wydaje postanowienie o „oczywistej bezzasadności kasacji”. Obecnie rozpoczął  się proces o odszkodowanie za oczywiście bezzasadne aresztowanie, tylko , że stoczni już nie ma a zachodniopomorskie ma jeden z najwyższych w kraju wskaźnik bezrobocia.

Jerzy Jachnik- lat 63. Twórca i Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej, oraz współzałożyciel RS NIEPOKONANI 2012. Jest ofiarą pijanego prokuratora z Bielska-Białej ? Zbigniewa Twardowskiego, którego doprowadził do skazania przez sąd. W odwecie prokurator oskarżył go o oszustwo. Walczy o oczyszczenie się od 2000 r.

Janusz Ratomski lat 61 – przedsiębiorca. dwoje dzieci, pięcioro wnuków. Jeden z bohaterów cyklu „Państwo w Państwie”- „firma zamknięta faksem” przez Transportowy Dozór Techniczny
Walczy z urzędnikami państwowymi działającymi w świetle swojego urzędu bez podstaw prawnych jak na prywatnym folwarku, zmieniającymi zapisy ustawy aby wykończyć przedsiębiorcę. Współtwórca Niepokonanych 2012.

Łukasz Gojke lat 53- pełnomocnik Ogólnopolskiego Ruchu Społecznego Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości STOP BEZPRAWIU ? Lublin na woj. pomorskie, członek RS NIEPOKONANI 2012, były prezes spółki należącej do Skarbu Państwa Odmówił prezesowi banku ustawienia przetargu na jeden z zakładów pod jego dyktando. W odwecie wytoczono proces cywilny o działanie na szkodę spółki. Od 2000 r. walczy o utracone dobre imię i utracony majątek. Na znak protestu oddał Prokuratorowi Generalnemu dowód osobisty. Członek założyciel Spółdzielni ?Świetlik ? Reaktywacja?.

Barbara Berecka ? od 15 lat przedsiębiorca (pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe), od 3 lat blogerka. Piszę artykuły między innymi z zakresu życia społeczno – politycznego, edukacji, ekonomii,
systemu ubezpieczeń społecznych i wymiaru sprawiedliwości.

Beata Nowakowska ? 2011/12 przedsiębiorca: kancelaria adwokacka , 91-2000 v-ce prokurator Województwa Pomorskiego , 2001- 2011 Prokurator Wojewódzki woj. Zachodniopomorskiego

Maciej Lisowski – Twórca i Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, V-ce Prezes i współwłaściciel firmy prawniczej Kancelaria LEX NOSTRA, V-ce Prezes Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii, Członek-Założyciel Spółdzielni ?Świetlik – reaktywacja?. Lat 35. Przedsiębiorca od 1992 r. W latach dziewięćdziesiątych właściciel firmy komputerowej, współtwórca białostockiego oddziału Fundacji Kawalerów Maltańskich, Forum Gospodarczego Unii Wolności, członek pierwszego Zarządu białostockiego oddziału Stowarzyszenia Młodych Demokratów, Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma ?Psychologia w Teatrze Życia? ( studiował także psychologię społeczną ). W przeszłości Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw. Dziennikarz, autor lub współautor wielu książek i publikacji prasowych.

Zofia Łukaszewska-Spółka GESSO 2 razy nagrodzona prestiżową nagrodą GAZELA BIZNESU. Pracownik firmy spóźnił sie z przekazaniem naczelnikowi Urzędu Celnego zestawieniem oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów grzewczych. Wyjaśnił przyczynę spóźnienia. Zrobił to dobrowolnie. Po ośmiu miesiącach od złożenia zestawień wszczęto kontrolę w firmie. Wszystko było w porządku. Olej był sprzedawany do celów grzewczych. Firma posiadała oświadczenia prawidłowe po względem formalnym i prawnym. Inspektorzy urzędu celnego nie mieli żadnych wątpliwości co do przeznaczenia Jednakże po 5 miesiącach od kontroli wszczęto postępowanie administracyjne odnośnie uchybienia terminu zestawienia oświadczeń za m-ce marzec, kwiecień, maj 2009.Wydano decyzję domiarową na ponad 1 milion złotych za spóźnienie. Dyrektor izby celnej w Gdyni będący w sprawie wierzycielem jak i organem egzekucyjnym bezlitośnie zablokował konta i zajął samochody. W sumie ściągnął milion złotych. Zostało jeszcze 75 tys do spłacenia ale firma nieodwracalnie upada. Nadmieniam ze przed wszczęciem kontroli firma doskonale sobie radziła na rynku.

Komitet organizacyjny

Spółdzielni Świetlik – Reaktywacja

                                                            Zapraszamy wszystkich do udziału

          Patronat medialny                                                                            Współorganizatorzy

 

 

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

POWINNIŚMY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ WYBIERANIA KONKRETNYCH OSÓB DO REPREZENTOWANIA NAS WE WŁADZACH

WYBRANI MUSZĄ ODPOWIADAĆ ZA SWOJĄ PRACĘ PRZED WYBORCAMI

Niestety większość osób zasiadających we władzach, nie interesuje się zwykłymi ludźmi. Ignorancja, lekceważenie, opieszałość ludzi władzy są nie do wytrzymania. Obecnie obowiązująca ordynacja wyborcza do Sejmu niestety konserwuje obecny układ polityczny, blokuje dostęp do Sejmu nowym ludziom z poza dotychczasowych układów władzy. W dużym stopniu, to nie my wybieramy, tylko przy obecnej ordynacji wyborczej za nas wybierają szefowie partii politycznych, którzy ustawiają poszczególnych kandydatów na odpowiednich pozycjach, na listach wyborczych. Gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze, to moglibyśmy głosować na konkretnych ludzi, którzy według nas nadają się do pełnienia funkcji publicznych.

Paweł Kukiz w Lublinie

Brak wiedzy w polskim życiu publicznym zastępowany jest niewiedzą i mitami. Bo obecna, korzystna dla elit władzy ordynacja wyborcza jest zgodna z Konstytucją, a jednomandatowe okręgi wyborcze były by sprzeczne? Ale może po kolei.
Do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych niezbędna jest zmiana Konstytucji.
O co chodzi z tą Konstytucją? – Konkretnie chodzi o art. 96. 2. ” Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym”. Według tak zwanych specjalistów, problemem jest słowo ” proporcjonalne”, którego znaczenia nie wyjaśnia ustawa zasadnicza.

Pozwólcie, że dzisiaj uruchomię wodzę fantazji, słowo ” proporcjonalne” zostawię sobie na koniec rozważań.
Jak czytałam różne opracowania związane z tematem, to przyszła mi taka myśl do głowy, by postawić pytanie: – czy obecnie obowiązująca, bardzo skomplikowana ordynacja wyborcza, jak dość powszechnie wiadomo utrzymywana w interesie obecnych elit politycznych, przeciwko Polakom i Polsce nie narusza naszych konstytucyjnych praw?

Powiedzcie mi, czy polską racją stanu jest konserwowanie obecnego układu politycznego?

W zacytowanym artykule Konstytucji jest więcej słów niż to jedno, które rzekomo blokuje wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Przyjrzyjmy się czy obecna ordynacja jest zgodna z nimi, czyli z ustawą zasadniczą.

Wybory powszechne – czyli takie w których mogą wziąć udział wszyscy uprawnieni do głosowania obywatele.
Tu wszystko wydaje mi się być w porządku.

Wybory równe – każdy ma jeden głos, który ma taką samą wartość jak inne, pozostałe głosy.

Zapala się Wam już lampka ostrzegająca, że coś jest nie tak?
Czy mój lub Twój głos jest tyle samo warty, co głos D. Tuska, J. Kaczyńskiego, L. Millera, W.Pawlaka? Teoretycznie tak. Praktycznie śmiech na sali, śmiech jest oczywiście przez ogromne łzy. Liderzy partyjni decydują kto może kandydować, kto godny nie jest. Oni ustalają kolejność kandydatów na listach, swoich faworytów ustawiając na lepszych pozycjach.
Formalnie każdy z nas ma jeden głos, faktycznie na wynik wyborów liderzy partyjni mają znacznie większy wpływ niż zwykli obywatele.

Czy w takim stanie rzeczy można mówić, że w Polsce wybory do Sejmu są równe, że każdy ma głos o takiej samej wartości? Czy obecny stan rzeczy zgodny jest z Konstytucją?

Wybory bezpośrednie – to znaczy, że wyborcy osobiście oddają głosy. Wybory są jednostopniowe, czyli decyzja wyborcy jest jedyną i ostateczną.

Mam nadzieję, że przynajmniej części czytelników opadnie szczęka. Tak, dokładnie być powinno zgodnie z polską Konstytucją, że jest kandydat i są wyborcy dysponujący głosami tej samej wartości, nie powinno być żadnego wpływu partii, liderów partyjnych na listy. Nie powinno być zgodnie z Konstytucją żadnego pozycjonowania kandydatów. Układanie listy jest faktycznie pierwszym etapem wyborów. Występuje stopniowanie wyborów, pierwszy etap selekcji następuje przed zgłoszeniem kandydatów. Zwykli obywatele na to kto będzie startował, z jakiej pozycji nie mają wpływu.
Czy nie zaczyna się Wam również robić problem z powszechnością wyborów, bo mnie tak.
Wszyscy uprawnieni do głosowania nie biorą udziału w pierwszej selekcji wyborczej, w ustawianiu kandydatów na poszczególnych pozycjach, które jak powszechnie wiadomo mają duży wpływ na ostateczne wyniki wyborów.

Czy taki stan rzeczy jest zgodny z Konstytucją?

Myślę, że już w tym momencie wszyscy zainteresowani demokratyzacją kraju, przestrzeganiem prawa powinien zbierać siły zarówno partyjne jak i społeczne, aby podjąć działania na rzecz zmiany ordynacji wyborczej, która powinna być zgodna z Konstytucją, musi być narzędziem służącym ludziom i krajowi, a nie ludziom władzy.

Pamiętacie, że potrafię sama siebie wywołać do tablicy, namieszać jak mało kto?

Ostatnio mój klient z delikatnym uśmiechem na twarzy zapytał: czy ja się buntuję
– prowokacyjnie odpowiedziałam, że nie rozumiem pytania? – Człowieka znam od lat z takiej wyjątkowo spokojnej strony. – No bo widzi pani, jak się pani buntuje, to ja się przyłączam.
Władze muszą zdać sobie wreszcie sprawę z faktu, że bardzo spokojni, pracowici obywatele mają już dość poniewierania nami, osaczania nas przez państwo. Nowa ordynacja wyborcza do Sejmu mogła by stać się furtką, przez którą weszliby do polityki nowi ludzie. Nowi politycy, nowa jakość w Polityce są bardzo Polakom i Polsce potrzebne.

Ci, którzy piszą w sieci, wiedzą jak bardzo trudno przebić się z tekstami na temat życia społeczno – politycznego,
jak trudno zachęcić do dyskusji. Na początku funkcjonowania Iskier zwracałam uwagę, że krople drążą skały, iskry rozpalają ogień.
Mam nadzieję, że kropelki robią swoje. Uważam, że sporo iskier zostało rozrzucone po kraju. Mam nadzieję, że się tlą, trzeba dostarczyć im powietrza i powstaną całkiem fajne ogniska zapalne inicjatyw obywatelskich.

Paweł Kukiz z pomysłem Zmieleni
.pl myślę, że rozrzucił całkiem sporo bardzo aktywnych, rozpalających ogień iskier na rzecz zmiany ordynacji wyborczej, na rzecz podniesienia świadomości obywatelskiej, na rzecz zmiany sposobu rządzenia Polską.

Mam nadzieję, że przynajmniej część przedstawiciele elit politycznych nie jest przeciwko polskiej racji stanu? Przecież interesy ludzi władzy, ich rodzin i koleżeństwa są przecież znacznie mniej ważne niż interesy Polaków i Polski. Polityków musi być stać na taki gest, by uchwalić takie prawo, które otworzy dostęp do polityki nowym ludziom.

Ze słowem ”proporcjonalne” w Konstytucji w związku z wyborami nie widzę problemu. Zostało ono przez tych, którym jest na rękę utrzymanie obecnego stanu rzeczy normalnie zdemonizowane, nadmiernie wyeksponowane, podczas gdy inne wymogi prawne jak równość wyborów są zupełnie pomijane. Konstytucja nie precyzuje, jak należy rozumieć słowo „proporcjonalne”. Proporcjonalny – to wyrażający stosunek części do całości, do jakiś wielkości, zachowujących harmonijne proporcje. Można próbować zmienić Konstytucję, ale czy to nie będzie droga przez mękę, sposób na dalsze blokowanie zmian?

Dni świadomości prawnej w Lublinie


Trzeba przecież przygotować ordynację, która będzie uwzględniała potrzebę pobudzania potencjału społecznego w kraju,
która pozwoli wejść do parlamentu nowym ludziom, która spowoduje, że pojęciom wybory powszechne, równe, bezpośrednie przywróci się ich właściwe znaczenie. O demokratyzacji kraju, dostępności do bycia wybieranym też przydało by się pamiętać, podobnie jak o odpowiedzialności wybranych przed wyborcami najwyższy czas jest sobie przypomnieć.

Barbara Berecka

Wywiad z prezesem Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin

ROZMOWA SPECJALNIE DLA ISKRY1.PL Z PREZESEM STOWARZYSZENIA STOP BEZPRAWIU – LUBLIN JERZYM PIETRZYKIEM

Barbara Berecka: Co dla Pana jest szczególnie ważne, o czym chciałby Pan powiedzieć ludziom?

Jerzy Pietrzyk

Jerzy Pietrzyk: Można powiedzieć, że najbardziej mi zależy na tym, aby Państwo w osobach urzędników, policjantów, sędziów, prokuratorów wypełniało prawidłowo swoje obowiązki, aby nie dochodziło do takich kuriozów, gdzie przedstawiciele tzn. wymiaru sprawiedliwości oraz urzędnicy sankcjonują bezprawie, krzywdząc jednocześnie niewinnych ludzi. Obywatele udają się do instytucji publicznych po pomoc, gdzie obecnie są niejednokrotnie wręcz prześladowani. Przedstawiciele państwa obecnie dbają głównie o swoje interesy, co często robią kosztem normalnych obywateli. Sytuacje takie nie mogą mieć miejsca, powinny być wręcz piętnowane. I pod żadnym pozorem nie mogą być sankcjonowane. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy musi zostać wprowadzona prawdziwa, a nie fikcyjna odpowiedzialność urzędników „państwowych” i innych funkcjonariuszy publicznych. Cały wywiad

Oświadczenie Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin

Uważamy, że w Polsce bardzo mało ludzi aktywnie uczestniczy w życiu
publicznym, co jest między innymi przyczyną ogromnych problemów
społecznych i ekonomicznych kraju.

Niski potencjał społeczny niedopuszczalny jest w państwie, które ma być rządzone w sposób demokratyczny.
Trudno mówić o kontrolowaniu władzy, która niezbędna jest w
demokracji w sytuacji, gdy faktycznie rządzących nie ma kto
kontrolować.
Dlatego uważamy, że niezbędne i konieczne są działania na rzecz
wzrostu aktywności i świadomości obywatelskiej, w tym podnoszenia
świadomości prawnej oraz integracji środowiska organizacji
pozarządowych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bezprawiu – Lublin wychodząc na
przeciw potrzebom zainicjowali „Kampanię Edukacji Obywatelskiej”,
która odbywa się pod hasłem: „SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ
FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO”. Zaprosiliśmy
przedstawicieli innych organizacji pozarządowych z terenu Polski do
ścisłej współpracy, by inspirować się i wspomagać przy realizacji
poszczególnych projektów.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Stowarzyszenia STOP BEZPRAWIU ? Lublin
Jerzy Pietrzyk

ruchspoleczny.com.pl, sprawiedliwosc.org