Przeciw manipulacji i bezradności

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I DZIAŁANIA SAMOPOMOCOWE

Od lat zwracam uwagę na konieczność podnoszenia świadomości obywatelskiej, konieczność prowadzenia edukacji w tym zakresie, by między innymi ludzie nie ulegali tak łatwo manipulacji. Moja aktywność w tym zakresie u niektórych osób wywołuje wręcz złość. Co jest zupełnie nie zrozumiałe. Bo po co niby na problem zwracać uwagę, ponoć samo się zrobi, tylko jakoś się nie robi! Prowadzenie działań samopomocowych jest niezbędne, by ludzie broniący swoich praw, nie zostawali sami wobec ogromu bezprawia i niesprawiedliwości w instytucjach państwa polskiego, w tym w sądach.
Wdrożenie na skalę powszechną kontroli pracy sądów poprzez organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia uważam, że może stać się jednym z elementów naprawy wymiaru sprawiedliwości niezależnie od prowadzenia innych działań, niezależnie od tego kto będzie rządził.

Na początek nowego otwarcia dyskusji proponuję przypomnieć słowa Janusza Korczaka, które ważne są z punktu widzenia zarówno świadomości, jak i tego do czego powinniśmy zmierzać w ramach działań samopomocowych: „Ale sąd musi bronić cichych, by ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni, sąd musi bronić słabych, by im nie dokuczali silni, sąd musi bronić sumiennych i pracowitych, by im nie przeszkadzali niedbali i leniwi, sąd musi dbać, by był porządek, bo nieład najbardziej krzywdzi dobrych, uczciwych i sumiennych ludzi. Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie prawdy”.

Do działalności i twórczości Korczaka wróciłam bardzo świadomie, ponieważ w tym co robił w pracy z dziećmi jest sporo elementów bardzo ważnych z punktu widzenia wychowania, przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w demokratycznym państwie prawa.

Zobaczcie, w stanowisku Janusza Korczaka są bardzo oczywiste rzeczy. „Sąd musi bronić cichych, by ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni” – to jest przecież takie oczywiste. Potrzebujemy przecież spokoju, jakiegoś umiaru w tym co się wokół nas dzieje.

„Sąd musi bronić słabych, by im nie dokuczali silni” – kolejna bardzo oczywista rzecz z którą w Polsce jest ogromny problem. Ludzie słabi zepchnięci zostali na margines życia społeczno – politycznego, a próby obrony interesów poprzez sądy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a nawet często pogłębiają wykluczenie.

„Sąd musi bronić sumiennych i pracowitych, by im nie przeszkadzali niedbali i leniwi”. To spostrzeżenie ma bardzo dobre odniesienie między innymi do bardzo nierównej, niezdrowej konkurencji w gospodarce, gdzie w znacznej części leniwi cwaniacy wiodą prym, bo się odpowiednio ustawili, stać ich i nie ma na nich siły przed sądami również. Generalnie często jest tak, że lepiej jest kombinować, niż pracować. Kolejny problem zauważam w partiach politycznych i organizacjach pozarządowych. Najlepiej jest siedzieć cicho i się nie wychylać, w żadnym wypadku nie zakłócać spokoju szefom organizacji jakimiś roboczymi sprawami. Bo jak trzeba prowadzić systematyczną pracę u podstaw, to się trudno doprosić pomocy, ale jak się pracowici narażą, to bardzo szybko są eliminowani z grup. Jest to wręcz plaga w polskim życiu społeczno – politycznym, w polskich partiach i organizacjach pozarządowych, która przyczynia się do hamowania aktywności zwykłych ludzi w sferze publicznej, która przyczynia się do ogromne rozdrobnienia partii politycznych i organizacji społecznych. To nie sądy koleżeńskie czy inne organa organizacji powinny rozstrzygać o prawach obywatelskich jakimi są przynależności do grup, tylko tego typu problemy powinny rozstrzygać bezstronne sądy.

„Sąd musi dbać, by był porządek, bo nieład najbardziej krzywdzi dobrych, uczciwych i sumiennych ludzi”. Ponownie na bardzo oczywiste rzeczy zwrócił uwagę Korczak. Nieład, „mętna woda” działają na korzyść leniwych cwaniaków przed czym powinny nas bronić sądy.

„Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie prawdy”. Niby oczywiste i wręcz banalne uwagi, tylko z realizacją ich znaczna część polskich sędziów ma ogromny problem. Dążenie do sprawiedliwości jest postulatem, którego realizacji trudno doprosić się u znacznej części polskich sędziów. Brak dążenia do sprawiedliwości jest jedną z podstawowych przyczyn niewydolności polskich sądów, polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Podobnie jest z pragnieniem prawdy. Znaczna część sędziów jest tak zdemoralizowana, że prawdę mają daleko z tyłu i w głębokim poważaniu jednocześnie.

Stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi

W tym stanie rzeczy, by zahamować ogromne szkody jakie wyrządza manipulacja, konieczne i niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych, uświadamiający. By poszkodowanie ludzie nie pozostawali sami, by faktycznie wprowadzać elementy typowe dla demokratycznego państwa prawa, niezbędne jest prowadzenie działań samopomocowych, które jednocześnie będą działaniami kontrolnymi, prowadzonymi przez przedstawicieli najwyższej władzy, jaką jest Naród wobec na przykład przedstawicieli władzy sądowniczej.

Barbara Berecka

Edukacja obywatelska i działania samopomocowe

PROPOZYCJA STOWARZYSZENIA OBURZONYCH

Każdy z nas, obywateli, był lub na pewno będzie uczestnikiem procesu sądowego lub postępowania administracyjnego. Bardzo często rozstrzygnięcie danej sprawy związane jest z brakiem kompetencji urzędnika/sędziego, brakiem dobrej woli lub świadomej gry prawników kosztem poszkodowanego. Najczęściej poszkodowanym jest osoba, której nie stać na wysokie koszty procesów, a także nie znająca zawiłości prawa. Krzywda ludzka rodzi poczucie wyalienowania z życia społeczności, przyczynia się do obniżenia albo utraty możliwości zarobkowania pieniędzy. W Polsce w ogromnym tempie rośnie obszar społecznego wykluczenia, często prowadzącego do różnych, w tym rodzinnych patologii, którym musimy przeciwdziałać między innymi poprzez podnoszenie świadomości obywatelskiej i działania samopomocowe.

Społeczna wrażliwość i solidarność nie pozwala nam na pozostawienie bliźniego bez pomocy, wobec bezdusznej machiny państwowej, która często jest skierowana przeciwko ludziom, polskim rodzinom i firmom, w tym często nie spełniającego już podstawowych funkcji wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy osoby, które mogły by dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami do udziału w pracy zespołu. Zapraszamy przedstawicieli innych stowarzyszeń do współpracy i współdziałanie, promowania wiedzy z zakresu świadomego obywatelstwa, do wymiany doświadczeń, do wspólnej obrony osób poszkodowanych.
Chodzi o to, by niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę w Polsce, zostały wypracowane mechanizmy propagowania wiedzy z zakresu prawa i życia społeczno ? politycznego. By został stworzony skuteczny system kontroli społecznej nad pracą funkcjonariuszy publicznych, ( urzędników, sędziów, prokuratorów, komorników itd.) przez organizacje pozarządowe.

Zadania zespołu d/s edukacji obywatelskiej i działań samopomocowych:

* koordynowanie działaniami samopomocowymi,
* propagowanie praw obywatelskich,
* aktywizowanie obywateli w życiu społeczno-politycznym,
* ujawnianie bezprawnych działań funkcjonariuszy publicznych,
* współpraca z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych zajmujących
się edukacją obywatelską i działaniami samopomocowymi.

Barbara Berecka
Jan Sposób
www.oburzeni.org.pl

Trzeba „podziękować” sprzedawczykom polskiej ziemi

Oświadczenie Stowarzyszenia OBURZENI w sprawie protestujących rolników ( styczeń 2014 )

Pomimo mrozów i śnieżycy nieustannie trwa protest rolników sprzeciwiających się wyprzedaży polskiej ziemi obcym spekulantom. W Szczecinie, Poznaniu i Inowrocławiu setki zbulwersowanych rolników buntują się przeciwko przetargom, na których za pośrednictwem tzw. ?słupów? spółki z Niemiec, Danii, Holandii i innych krajów wykupują tysiące hektarów ziemi postpegeerowskiej, będącej własnością Skarbu Państwa, a więc wszystkich obywateli RP.

Handel prowadzi kontrolowana przez PSL Agencja Nieruchomości Rolnych. Ten biurokratyczny moloch, zasilający tysiące PSL-owskich ?zakładników? w ciepłe i popłatne posadki, organizuje pseudo-licytacje, których jedynym kryterium jest osiągnięcie maksymalnej ceny. Takie ustawienie przetargów faworyzuje zagranicznych inwestorów i eliminuje z gry młodych, ambitnych, polskich rolników nie dysponujących środkami na zakup wielkich połaci ziemi, przekształcanych następnie w monokulturowe, intensywne farmy przemysłowe, produkujące schemizowaną żywność.

Szalona polityka PSL i PO, przy biernej postawie PiS, prowadzi do masowej wyprzedaży naszej ziemi za ?judaszowe srebrniki?. Realizuje się zabójczy program gwałtownej likwidacji rodzinnych gospodarstw rolnych, będących ostoją naszej tożsamości narodowej oraz niewyczerpanym źródłem zdrowej polskiej żywności ? energii, niezbędnej Polakom do pracy na rzecz odbudowy kraju zniszczonego postokrągłostołowym układem.

Proceder wyprzedaży ziemi obcym obszarnikom prowadzony jest z pogwałceniem Konstytucji RP, której art. 24 w brzmieniu: ?Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.?, obliguje władze do ochrony interesu polskich rolników, gospodarujących na niewielkich, różnorodnych działkach, zgodnie z wielowiekową praktyką rolną, gwarantującą samowystarczalność żywieniową Polaków. Łamanie tej zasady jest podstawą do oskarżenia przed Trybunałem Stanu.

Popierając z wdzięcznością oraz w całej rozciągłości postulaty strajkujących rolników oświadczamy, iż po dojściu do władzy wzruszymy wszystkie umowy sprzedaży ziemi zawarte przez ANR w okresie kontrolowanym przez skorumpowany PSL.

Winnych tego procederu postawimy przed Trybunałem Stanu.

Tyle polskości, ile polskiej ziemi !

Rada Koordynacyjna

stowarzyszenia obywatelskiego

OBURZENI
_________________________________________

obywatelskie stowarzyszenie OBURZENI
tel. 601 255 849 lub 531 825 787
informacje o stowarzyszeniu:
www.oburzeni.org.pl
e-mail: stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com
lub oburzeni1@interia.pl

Dni Świadomości Prawnej – Zaproszenie

PRAWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W imieniu członków Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności dnia 14 września 2013 roku zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu „Dni Świadomości Prawnej”, które odbędzie się w Lublinie na Placu Litewskim. Uroczystą inaugurację spotkania planujemy na godzinę jedenastą. Spotkanie będzie prowadzone w ramach Kampanii Edukacji Obywatelskiej, której motywem przewodnim jest zdanie „Szacunek do ludzi i prawa powinien być fundamentem, na którym budowane jest państwo”.

Na godzinę 12:00 zaplanowaliśmy dyskusję przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w której gorąco zapraszamy członków różnych grup obywatelskich z terenu Polski. Prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłaszanie udziału w obywatelskiej rozmowie, zaprezentowanie poglądów Waszych grup na temat prawa i odpowiedzialności na otwartym spotkaniu dla wszystkich zainteresowanych debatą publiczną.

W trakcie dyskusji chcemy szczególną uwagę zwrócić na ilość, jakość i poziom skomplikowania prawa oraz na odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za wykonywane czynności, niedopełnianie obowiązków, przekraczanie uprawnień i nadużywanie władzy. Bardzo mile widziane będą propozycje, jak powinno być według Was w omawianym temacie, w demokratycznym państwie prawa.

Spotkanie nie jest konkurencyjne wobec akcji, która będzie prowadzona w Warszawie 14 września 2013 roku, ale jej rozszerzeniem, uzupełnieniem, inną formą obywatelskiej aktywności prowadzoną w Lublinie, zwracania uwagi na elementy organizacji państwa i sposób pracy funkcjonariuszy publicznych.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności planują również swój udział w dyskusji pod Sejmem 13 września 2013 roku, w czasie przeznaczonym dla organizacji pozarządowych.

Uważamy, że by istnienie państwa miało sens, państwo powinno być dla obywateli, a funkcjonariusze publiczni powinni być sługami, a nie niestety bardzo często są oprawcami dla Polaków, Polskich rodzin i firm.

Prawo i odpowiedzialność

Zapraszamy do wyrażania głośno, w obecności tych co świadomie przyjdą na spotkanie oraz zupełnie przypadkowych słuchaczy, że nie jest nam wszystko jedno. Zatroskani jesteśmy o los swój, swoich rodzin, społeczności i przyszłych pokoleń Polaków, bo to co dzieje się obecnie w kraju, będzie miało również ogromny wpływ na to, jakie będą losy Polaków i Polski w przyszłości.
Zademonstrujmy jedność w dążeniu do niezbędnych zmian w Polsce, dążeniu do tego, by Polska była państwem praworządnym, które pełni rolę służebną wobec obywateli.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności

www.sprawiedliwosc.org