Zaproszenie do współpracy

PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ DALEJ

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA na rzecz przywróceniu państwu
właściwej, służebnej roli wobec obywateli, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy zajmowali się również aktywizacją obywateli i edukacją obywatelską.

W nowym zarządzie Stowarzyszenia, który nazywa się Radą Koordynacyjną wstępnie podzieliliśmy zadania. Całością prac Rady Koordynacyjnej kieruje Antoni Gut. Sprawami związanymi z polityką, uczestnictwem w wyborach zajmuje się Marek Ciesielczyk.
Ja odpowiedzialna jestem między innymi za działania w zakresie bardzo szeroko pojętej praworządności.
Wszyscy którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że również bardzo zależy mi na wspomaganiu ludzi organizujących się w sferze publicznej, na podnoszeniu świadomości obywatelskiej poprzez prowadzenie planowej i ustawicznej edukacji obywatelskiej.

Bardzo liczymy jako Członkowie Stowarzyszenia na współpracę z ludźmi reprezentującymi różne środowiska, którym nie jest wszystko jedno, jak traktowani są Polacy, kto i jak rządzi państwem polskim.

Przydzielenie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Koordynacyjnej osobie zajmującej się tematyką poświęconą wymiarowi sprawiedliwości,
działaniami na rzecz praworządności, jest bardzo świadomą decyzją Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego OBURZENI, którzy byli obecni na ostatnim Walnym Zebraniu, w tym przedstawicieli Rady Koordynacyjnej. W ten sposób informujemy wszystkich, jak ogromną rolę jako OBURZENI przywiązujemy do przywrócenia praworządności w Polsce.

To co się dzieje obecnie w naszym Stowarzyszeniu, jest rodzajem nowego otwarcia. Oprócz powołanej na nowo Rady Koordynacyjnej, powołana została również na nowo Komisja Rewizyjna. Ciągle jeszcze w budowie mamy nową stronę internetową do zaglądania do której zapraszam http://www.oburzeni.pl/kontakt.html

Pozdrawiam,

Barbara Berecka

Wiceprzewodnicząca Rady Koordynacyjnej
Stowarzyszenia Obywatelskiego OBURZENI

kontakt@praworzadnosc.com
www.oburzeni.pl

Decyzja KWW Oburzeni

Drodzy Przyjaciele, OBURZENI,

Choć nasze stowarzyszenie funkcjonuje praktycznie dopiero od trzech miesięcy i ma uniosceptyczny charakter, zdecydowaliśmy się ? mimo wielu głosów przeciwnych – na wzięcie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego ? głównie z trzech powodów ? o czym mówiliśmy od początku bardzo jasno:

1. pragnęliśmy wypromować dopiero co powstałe ugrupowanie oraz jego główne punkty programowe, dotyczące m.in. polskiego wymiaru niesprawiedliwości, absurdalnego charakteru obecnej ordynacji wyborczej, fikcyjności referendum, a także nasze krytyczne wobec Unii Europejskiej poglądy,

2. chcieliśmy sprawdzić zdolności organizacyjne stowarzyszenia ? np. zweryfikować możliwości poszczególnych struktur terenowych,

3. naszym zamiarem było również przetestowanie praktycznego funkcjonowania procedur narzuconych przez ordynację wyborczą.

Te trzy cele osiągnęliśmy. Byliśmy w stanie – ku naszemu zaskoczeniu ? dodać należy ? mimo zaledwie 3-miesięcznego funkcjonowania – złożyć wymagane przez prawo wyborcze listy z podpisami w co najmniej 7 okręgach wyborczych i tym samym wystawić listy wyborcze w całej Polsce.

Doskonale udało się zweryfikować zdolności organizacyjne wszystkich naszych członków (wiemy teraz na kogo możemy naprawdę liczyć, gdzie musimy wzmocnić nasze struktury, pozyskaliśmy także wielu nowych znakomitych organizacyjnie członków).

Przekonaliśmy się także na własnej skórze, iż obowiązujący w Polsce ?Kodeks wyborczy? jest czystą fikcją, zaś same wybory ? także w ich początkowej fazie ? to jest w okresie zbierania astronomicznych ilości podpisów pod listami poparcia ? mają nie tylko całkowicie antydemokratyczny, lecz także kryminogenny charakter. Co więcej, mogliśmy stwierdzić, iż podjęto wobec nas ? jak się wydaje ? wcześniej zaplanowane działania, których celem ? w naszej ocenie ? była próba późniejszego zdyskredytowania nas.

W związku z powyższym wszyscy nasi okręgowi pełnomocnicy podjęli decyzję o nieskładaniu wniosków o rejestrację naszych list wyborczych. Oburzeni nie chcą mieć nic wspólnego z farsą, jaką już na tym etapie okazują się wybory do PE. Jak sądzimy, najbliższa przyszłość pokaże, iż była to decyzja ze wszech miar słuszna. Bardzo jesteśmy teraz ciekawi wyników pracy okręgowych komisji wyborczych.

Na marginesie warto zauważyć, iż konkurowanie z potężnymi aparatami partyjnymi, na których konto wpływają miliony złotych z naszych, to jest podatników kieszeni, zbieranie po 10 tysięcy podpisów w każdym okręgu wyborczym (i związane z tym masowe i niezgodne z prawem ujawnianie danych osobowych ? adresu, PESELA), potężne rozmiary okręgów wyborczych oraz obowiązujące progi procentowe to warunki wyborcze niezgodne z Konstytucją RP, regułami ochrony danych osobowych, podstawowymi zasadami demokracji oraz zwykłą uczciwością.

Dlatego też podejmiemy w najbliższej przyszłości działania, które obnażą prawdziwy ? to jest antydemokratyczny i nieetyczny charakter wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce i przyczynią się do wprowadzenia zdrowych moralnie reguł oraz faktycznego przestrzegania prawa.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy nam zaufali i wzięli udział w naszej kampanii wyborczej, zwłaszcza osobom, dzięki którym udało nam się zebrać na terenie całej Polski ponad 100 tysięcy podpisów popierających listy z naszymi kandydatami do Parlamentu Europejskiego.

KWW OBURZENI

www.oburzeni.org.pl

DIALOG zamiast konfrontacji?

CORAZ WIĘKSZE ZNIECIERPLIWIENIE WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI AUTENTYCZNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Między innymi Oburzeni budują struktury, przygotowują się do udziału w wyborach, by być obecnymi w życiu
publicznym, przedstawiać swoje racje, a jak będzie wola wyborców, przejąć część odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w sferze publicznej. Kolejną, znaczącą grupą obywatelską, która bardzo niezadowolona jest z poziomu dialogu, a nawet braku faktycznego dialogu ludzi władzy ze zwykłymi obywatelami, są przedstawiciele i sympatycy Stowarzyszenia Niepokonani 2012, którzy podjęli decyzję, by spotkać się, aby rozmawiać o dalszych działaniach.

Barbara Berecka

STANOWISKO STOWARZYSZENIA NIEPOKONANI 2012 ZAMIESZCZONE NA ICH STRONIE INTERNETOWEJ:

W ostatni piątek (14.03.2014r.) spotkaliśmy się aby przedyskutować i zaplanować wszystkie kwestie związane z organizacją II kongresu Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012. Do Turawy przybyli członkowie założyciele oraz pełnomocnicy regionalni Stowarzyszenia. Dyskusja była długa, owocna choć nie brakowało kwiecistych polemik i różnicy zdań dotyczących poszczególnych kwestii. Najważniejsze jest jednak to, że na podstawie intensywnej ?burzy mózgów?, uzgodniliśmy agendę przygotowań do kongresu oraz zarys jego programu.

Najwięcej emocji wzbudziła kwestia zaproponowanego przez zarząd tytułu kongresu ? ?Dialog zamiast konfrontacji??. Nasi pełnomocnicy podzielili się z nami krytycznymi opiniami, zebranymi od członków RS NIEPOKONANI 2012 w swoich regionach, dotyczącymi wyboru takiej właśnie nazwy. Dlatego proszę wszystkich naszych sympatyków o zapoznanie się z powodami dla których wybraliśmy właśnie taką nazwę:

1. W naszym kraju, bardziej niż gdziekolwiek indziej, język sporu i brutalnej konfrontacji w życiu publicznym, osiągnął już poziom ścieku. Fetor partyjnych, zindoktrynowanych polemik nasączonych jadem agresji przeniósł się również na społeczeństwo. My chcielibyśmy inaczej. Chcemy osiągnąć nasze cele ale nie za wszelką cenę. Nie zamierzamy brać udziału w tej bezprzykładnej połajance, w której wygrywa ten, kto okaże więcej pogardy swojemu oponentowi. To świat chamstwa, w którym nie chcielibyśmy uczestniczyć. Dlatego propagujemy ideę DIALOGU w kontrze do wszechobecnej agresywnej konfrontacji.
2. Ale, ale ? do DIALOGU potrzebne są przecież dwie strony?! My przez dwa lata podejmowaliśmy działania idące w kierunku nawiązana z władzą dialogu. Trzeba z całą mocą podkreślić, że władza nie chciała do tego dialogu przystąpić, pomimo naszego merytorycznego, spokojnego i koncyliacyjnego nastawienia. Władzy zatem nie interesuje realizowanie palących potrzeb społecznych, tylko realizowanie swoich partykularnych celów. Dlatego ?
3. Założyciele Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 znaleźli się w potrzasku bo OBIECALIŚMY zebranym w maju 2012 roku w Sali Kongresowej, że nie wejdziemy na drogę ostrej konfrontacji, tylko ze wszelkich sił będziemy dążyli do realizowania naszych postulatów poprzez DIALOG i porozumienie. Z drugiej strony mijają już prawie 2 lata, od kiedy rozpoczęliśmy naszą misję i władza dalej ignoruje nasze inicjatywy, idące w stronę realizacji potrzebnych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
4. Podjęliśmy zatem decyzję, że zapytamy WSZYSTKICH członków i sympatyków Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012, którzy 13 maja 2014r. zbiorą się ponownie w Sali Kongresowej, o wybór metod działania naszego ruchu na lata 2014/15? Stawiamy zatem otwarte pytanie CZY DIALOG z władzą (każdego autoramentu), czy członkowie RUCH SPOŁECZNEGO NIEPOKONANI 2012 chcą zmiany i zastosowania innych form nacisku na władzę aby ta, w końcu podjęła się reformatorskiego trudu, potrzebnego do realizacji ważnych społecznie potrzeb obywatelskich.
5. Pytamy WAS, drodzy członkowie, sympatycy i sojusznicy Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 ? ?DIALOG czy KONFRONTACJA?? ? czy może jeszcze inna forma nacisku na władzę? Odpowiedzi udzielicie już 13 maja 2014r. w Sali Kongresowej. My każdą Waszą decyzję będziemy realizować z pasją i poświęceniem.

Bez względu na wybór opcji pozostańmy razem, liczebnie silni i skonsolidowani, napełnieni nadzieją i wiarą w końcowy sukces. Pamiętajmy też, że TYLKO RAZEM możemy zmienić naszą rzeczywistość ? dla nas i dla naszych dzieci!

Źródło: niepokonani 2012.wordpress.com

W dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Miło mi poinformować naszych członków i sympatyków, w dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Realizując uchwałę Rady Koordynacyjnej wraz z Panem Pawłem Połaneckim w dniu wczorajszym złożyliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców OBURZENI. Po formalnym sprawdzeniu list z podpisami poparcia PKW wydała nam stosowne potwierdzenie.

Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim osobom aktywnie wspierającym utworzenie KWW OBURZENI. Dziękuję członkom Rady za jednomyślną decyzję o uczestniczeniu Stowarzyszenia w tych wyborach oraz wszystkim osobom, które odpowiedziały na mój apel i wyraziły zgodę na uczestnictwo w Komitecie Wyborczym Wyborców OBURZENI.

Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy włączyli się w akcję zbierania podpisów pod listami popierającymi utworzenie KWW OBURZENI.

Przed nami kolejny etap kampanii wyborczej. Teren III RP jest podzielony na 13 okręgów wyborczych, sprawna organizacja kampanii wymaga ode mnie jako pełnomocnika krajowego wyznaczenia pełnomocników okręgowych. Zwracam się do Pań i Panów o zgłaszanie kandydatur swoich lub innych osób – na te funkcje.

Proszę, aby to były kandydatury poważne. Oczekuję od kandydata na pełnomocnika okręgowego pełnego zaangażowania w trwającą kampanię. Oczekuję że taki ktoś jest już przekonany o możliwości realizacji podjętych zobowiązań czyli zebrania w swoim okręgu, co najmniej 10 000 podpisów pod listami kandydatów i co nie mniej istotne, ten ktoś musi mieć zaplecze polityczne niezbędne do utworzenia listy kandydatów do euro parlamentu.

Proszę wszystkich, którzy dobrze życzą naszej Ojczyźnie i Rodakom tutaj mieszkającym a jednocześnie posiadających stosowne możliwości i predyspozycje osobiste o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy ze mną. Czasu naprawdę mamy mało. Zapewniam Was że nikt kto poważnie potraktuje ten mój apel nie zostanie zignorowany albo pominięty.

Proszę WAS włączcie się na miarę Waszych możliwości.

Warszawa 27.02.2014 r.
Z wyrazami szacunku
Antoni Gut
oburzeni.org.pl

Pobudzanie aktywności obywatelskiej

SPOTKANIE LUBELSKIEJ GRUPY OBURZONYCH

W sobotę 23 lutego 2014 roku w Lublinie odbyło się już kolejne spotkanie robocze lubelskiej grupy Oburzonych. Inicjatywa jest przejawem autentycznej, oddolnej, obywatelskiej aktywności. Główne zadanie jakie postawiły sobie osoby już działające w ramach grupy, to pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie życia społeczno – politycznego.

Lubelska grupa funkcjonuje w ramach organizujących się w formalne struktury ogólnopolskiej, autentycznie oddolnej organizacji obywatelskiej. Obecnie organizowane są struktury terenowe, pozyskiwani są współpracownicy. Oburzeni nie tylko w Lublinie mają ambicję, by skutecznie przeciwstawić się mitowi, że na nic nie mamy wpływu, iż nic w życiu społeczno – politycznym nie da się zmienić.

Sobotnie spotkanie przygotowali i prowadzili Jan Sposób oraz Andrzej Jędrzejewski, którzy koordynują pracą grupy w województwie lubelskim. Są praktycznie ludźmi od wszystkiego.

Nie da się wpływać na otaczającą rzeczywistość bez uczestnictwa w wyborach, przedstawiania swoich racji w trakcie kampanii wyborczych, współudziału we władzach. Dlatego działacze grupy postanowili zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by aktywnie włączyć się do debaty publicznej, która będzie odbywała się w trakcie kampanii przed majowymi wyborami. Efekty głosowania, to jest zupełnie inna sprawa, bo nie ma pewności czy uda się przełamać monopol wiodących partii. W sprawie bardzo ważne jest to czy Polacy dostrzegą, że często ludzie którzy żyją pośród nich, są zwyczajni ją o wiele lepiej przygotowani od strony merytorycznej i moralnej, by reprezentować swoje społeczności we władzach niż czy których znamy z tego, że są znani. Bardzo wiele zależy od tego czy wyborcy wreszcie zaczną się decydować, mówić nie osobom, które już ich wielokrotnie zawiodły, które nie interesują się na co dzień losami ludzi i kraju.

W trakcie spotkania padła propozycja, by jednym z kandydatów do mandatu europosła z okręgu wyborczego numer 8 był Piotr Mazurek dr fizyki, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie, specjalista fizyki powierzchni i nanostruktur, współzałożyciel fundacji Pro Novum, zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych technologii dla lubelskiego przemysłu. Pan Piotr zgodził się kandydować.

Już kilka dni temu padła propozycja, bym ja również była kandydatką w wyborach. Najpierw zaczęłam mówić nie, ale fakt, że dużo mówię, piszę i robię na rzecz aktywizacji w życiu społeczno – politycznym nie ułatwiał mi trwania przy odpowiedzi: nie. Ostatecznie na moją decyzję wpłynęły parytety, bo przecież kobiety na listach być muszą, a w ruchach autentycznie obywatelskich jest nas mało.

Przed sobotnim spotkaniem miałam możliwość wstępnie zastanowić się nad sensem kandydowania. Ponieważ Parlament Europejski zajmuje się prawami człowieka, to w trakcie kampanii przed wyborami jak najbardziej wskazane wydaje mi się zwracać uwagę na sprawę, które jest mi bardzo bliska. Już od pewnego czasu pracuję przecież na rzecz praworządności i o swoich doświadczeniach oraz uwagach będę mogła mówić. Obecni na spotkaniu uznali, że pomysł położenia nacisku na przestrzeganie praw człowieka jest interesujący i ważny.

Jesteśmy realistami. Przed nami ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Teraz musimy zabrać się do zbierania podpisów pod listami poparcia, musimy przygotować się do kampanii i samych wyborów. Ani nasza grupa lubelska ani pozostałe funkcjonujące w różnych miejscach w Polsce i wszyscy razem nie damy rady, gdy większość ludzi będzie stała z boku i przyglądała się. Licząc, że inni zajmą się naszymi wspólnymi sprawami.

Czy mamy wszyscy upominać się o swoje prawa w Strasburgu?

W imieniu naszej lubelskiej grupy oraz pozostałych grup w Polsce zapraszam do przyłączania się do nas, współpracy i współdziałania z nami, wspólnego wpływania na sytuację w naszych społecznościach lokalnych, kraju i w Europie.
Jeżeli chodzi o Lublin i okolice proszę zainteresowanych o kontaktowanie się:

Andrzej Jędrzejewski ? Lublin, tel. 513 989 601
Jan Sposób ? powiat świdnicki, tel. 530 300 651

Jeżeli chodzi o inne regiony Polski kontakty znajdziecie Państwo na stronie internetowej oburzeni.org.pl

Barbara Berecka