W dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Miło mi poinformować naszych członków i sympatyków, w dniu dzisiejszym został zarejestrowany KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBURZENI

Realizując uchwałę Rady Koordynacyjnej wraz z Panem Pawłem Połaneckim w dniu wczorajszym złożyliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców OBURZENI. Po formalnym sprawdzeniu list z podpisami poparcia PKW wydała nam stosowne potwierdzenie.

Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim osobom aktywnie wspierającym utworzenie KWW OBURZENI. Dziękuję członkom Rady za jednomyślną decyzję o uczestniczeniu Stowarzyszenia w tych wyborach oraz wszystkim osobom, które odpowiedziały na mój apel i wyraziły zgodę na uczestnictwo w Komitecie Wyborczym Wyborców OBURZENI.

Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy włączyli się w akcję zbierania podpisów pod listami popierającymi utworzenie KWW OBURZENI.

Przed nami kolejny etap kampanii wyborczej. Teren III RP jest podzielony na 13 okręgów wyborczych, sprawna organizacja kampanii wymaga ode mnie jako pełnomocnika krajowego wyznaczenia pełnomocników okręgowych. Zwracam się do Pań i Panów o zgłaszanie kandydatur swoich lub innych osób – na te funkcje.

Proszę, aby to były kandydatury poważne. Oczekuję od kandydata na pełnomocnika okręgowego pełnego zaangażowania w trwającą kampanię. Oczekuję że taki ktoś jest już przekonany o możliwości realizacji podjętych zobowiązań czyli zebrania w swoim okręgu, co najmniej 10 000 podpisów pod listami kandydatów i co nie mniej istotne, ten ktoś musi mieć zaplecze polityczne niezbędne do utworzenia listy kandydatów do euro parlamentu.

Proszę wszystkich, którzy dobrze życzą naszej Ojczyźnie i Rodakom tutaj mieszkającym a jednocześnie posiadających stosowne możliwości i predyspozycje osobiste o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy ze mną. Czasu naprawdę mamy mało. Zapewniam Was że nikt kto poważnie potraktuje ten mój apel nie zostanie zignorowany albo pominięty.

Proszę WAS włączcie się na miarę Waszych możliwości.

Warszawa 27.02.2014 r.
Z wyrazami szacunku
Antoni Gut
oburzeni.org.pl

Edukacja obywatelska i działania samopomocowe

PROPOZYCJA STOWARZYSZENIA OBURZONYCH

Każdy z nas, obywateli, był lub na pewno będzie uczestnikiem procesu sądowego lub postępowania administracyjnego. Bardzo często rozstrzygnięcie danej sprawy związane jest z brakiem kompetencji urzędnika/sędziego, brakiem dobrej woli lub świadomej gry prawników kosztem poszkodowanego. Najczęściej poszkodowanym jest osoba, której nie stać na wysokie koszty procesów, a także nie znająca zawiłości prawa. Krzywda ludzka rodzi poczucie wyalienowania z życia społeczności, przyczynia się do obniżenia albo utraty możliwości zarobkowania pieniędzy. W Polsce w ogromnym tempie rośnie obszar społecznego wykluczenia, często prowadzącego do różnych, w tym rodzinnych patologii, którym musimy przeciwdziałać między innymi poprzez podnoszenie świadomości obywatelskiej i działania samopomocowe.

Społeczna wrażliwość i solidarność nie pozwala nam na pozostawienie bliźniego bez pomocy, wobec bezdusznej machiny państwowej, która często jest skierowana przeciwko ludziom, polskim rodzinom i firmom, w tym często nie spełniającego już podstawowych funkcji wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy osoby, które mogły by dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami do udziału w pracy zespołu. Zapraszamy przedstawicieli innych stowarzyszeń do współpracy i współdziałanie, promowania wiedzy z zakresu świadomego obywatelstwa, do wymiany doświadczeń, do wspólnej obrony osób poszkodowanych.
Chodzi o to, by niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę w Polsce, zostały wypracowane mechanizmy propagowania wiedzy z zakresu prawa i życia społeczno ? politycznego. By został stworzony skuteczny system kontroli społecznej nad pracą funkcjonariuszy publicznych, ( urzędników, sędziów, prokuratorów, komorników itd.) przez organizacje pozarządowe.

Zadania zespołu d/s edukacji obywatelskiej i działań samopomocowych:

* koordynowanie działaniami samopomocowymi,
* propagowanie praw obywatelskich,
* aktywizowanie obywateli w życiu społeczno-politycznym,
* ujawnianie bezprawnych działań funkcjonariuszy publicznych,
* współpraca z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych zajmujących
się edukacją obywatelską i działaniami samopomocowymi.

Barbara Berecka
Jan Sposób
www.oburzeni.org.pl

Trzeba „podziękować” sprzedawczykom polskiej ziemi

Oświadczenie Stowarzyszenia OBURZENI w sprawie protestujących rolników ( styczeń 2014 )

Pomimo mrozów i śnieżycy nieustannie trwa protest rolników sprzeciwiających się wyprzedaży polskiej ziemi obcym spekulantom. W Szczecinie, Poznaniu i Inowrocławiu setki zbulwersowanych rolników buntują się przeciwko przetargom, na których za pośrednictwem tzw. ?słupów? spółki z Niemiec, Danii, Holandii i innych krajów wykupują tysiące hektarów ziemi postpegeerowskiej, będącej własnością Skarbu Państwa, a więc wszystkich obywateli RP.

Handel prowadzi kontrolowana przez PSL Agencja Nieruchomości Rolnych. Ten biurokratyczny moloch, zasilający tysiące PSL-owskich ?zakładników? w ciepłe i popłatne posadki, organizuje pseudo-licytacje, których jedynym kryterium jest osiągnięcie maksymalnej ceny. Takie ustawienie przetargów faworyzuje zagranicznych inwestorów i eliminuje z gry młodych, ambitnych, polskich rolników nie dysponujących środkami na zakup wielkich połaci ziemi, przekształcanych następnie w monokulturowe, intensywne farmy przemysłowe, produkujące schemizowaną żywność.

Szalona polityka PSL i PO, przy biernej postawie PiS, prowadzi do masowej wyprzedaży naszej ziemi za ?judaszowe srebrniki?. Realizuje się zabójczy program gwałtownej likwidacji rodzinnych gospodarstw rolnych, będących ostoją naszej tożsamości narodowej oraz niewyczerpanym źródłem zdrowej polskiej żywności ? energii, niezbędnej Polakom do pracy na rzecz odbudowy kraju zniszczonego postokrągłostołowym układem.

Proceder wyprzedaży ziemi obcym obszarnikom prowadzony jest z pogwałceniem Konstytucji RP, której art. 24 w brzmieniu: ?Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.?, obliguje władze do ochrony interesu polskich rolników, gospodarujących na niewielkich, różnorodnych działkach, zgodnie z wielowiekową praktyką rolną, gwarantującą samowystarczalność żywieniową Polaków. Łamanie tej zasady jest podstawą do oskarżenia przed Trybunałem Stanu.

Popierając z wdzięcznością oraz w całej rozciągłości postulaty strajkujących rolników oświadczamy, iż po dojściu do władzy wzruszymy wszystkie umowy sprzedaży ziemi zawarte przez ANR w okresie kontrolowanym przez skorumpowany PSL.

Winnych tego procederu postawimy przed Trybunałem Stanu.

Tyle polskości, ile polskiej ziemi !

Rada Koordynacyjna

stowarzyszenia obywatelskiego

OBURZENI
_________________________________________

obywatelskie stowarzyszenie OBURZENI
tel. 601 255 849 lub 531 825 787
informacje o stowarzyszeniu:
www.oburzeni.org.pl
e-mail: stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com
lub oburzeni1@interia.pl