Pobudzanie aktywności obywatelskiej

SPOTKANIE LUBELSKIEJ GRUPY OBURZONYCH

W sobotę 23 lutego 2014 roku w Lublinie odbyło się już kolejne spotkanie robocze lubelskiej grupy Oburzonych. Inicjatywa jest przejawem autentycznej, oddolnej, obywatelskiej aktywności. Główne zadanie jakie postawiły sobie osoby już działające w ramach grupy, to pobudzanie aktywności obywatelskiej w zakresie życia społeczno – politycznego.

Lubelska grupa funkcjonuje w ramach organizujących się w formalne struktury ogólnopolskiej, autentycznie oddolnej organizacji obywatelskiej. Obecnie organizowane są struktury terenowe, pozyskiwani są współpracownicy. Oburzeni nie tylko w Lublinie mają ambicję, by skutecznie przeciwstawić się mitowi, że na nic nie mamy wpływu, iż nic w życiu społeczno – politycznym nie da się zmienić.

Sobotnie spotkanie przygotowali i prowadzili Jan Sposób oraz Andrzej Jędrzejewski, którzy koordynują pracą grupy w województwie lubelskim. Są praktycznie ludźmi od wszystkiego.

Nie da się wpływać na otaczającą rzeczywistość bez uczestnictwa w wyborach, przedstawiania swoich racji w trakcie kampanii wyborczych, współudziału we władzach. Dlatego działacze grupy postanowili zarejestrować ogólnopolski komitet wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by aktywnie włączyć się do debaty publicznej, która będzie odbywała się w trakcie kampanii przed majowymi wyborami. Efekty głosowania, to jest zupełnie inna sprawa, bo nie ma pewności czy uda się przełamać monopol wiodących partii. W sprawie bardzo ważne jest to czy Polacy dostrzegą, że często ludzie którzy żyją pośród nich, są zwyczajni ją o wiele lepiej przygotowani od strony merytorycznej i moralnej, by reprezentować swoje społeczności we władzach niż czy których znamy z tego, że są znani. Bardzo wiele zależy od tego czy wyborcy wreszcie zaczną się decydować, mówić nie osobom, które już ich wielokrotnie zawiodły, które nie interesują się na co dzień losami ludzi i kraju.

W trakcie spotkania padła propozycja, by jednym z kandydatów do mandatu europosła z okręgu wyborczego numer 8 był Piotr Mazurek dr fizyki, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie, specjalista fizyki powierzchni i nanostruktur, współzałożyciel fundacji Pro Novum, zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych technologii dla lubelskiego przemysłu. Pan Piotr zgodził się kandydować.

Już kilka dni temu padła propozycja, bym ja również była kandydatką w wyborach. Najpierw zaczęłam mówić nie, ale fakt, że dużo mówię, piszę i robię na rzecz aktywizacji w życiu społeczno – politycznym nie ułatwiał mi trwania przy odpowiedzi: nie. Ostatecznie na moją decyzję wpłynęły parytety, bo przecież kobiety na listach być muszą, a w ruchach autentycznie obywatelskich jest nas mało.

Przed sobotnim spotkaniem miałam możliwość wstępnie zastanowić się nad sensem kandydowania. Ponieważ Parlament Europejski zajmuje się prawami człowieka, to w trakcie kampanii przed wyborami jak najbardziej wskazane wydaje mi się zwracać uwagę na sprawę, które jest mi bardzo bliska. Już od pewnego czasu pracuję przecież na rzecz praworządności i o swoich doświadczeniach oraz uwagach będę mogła mówić. Obecni na spotkaniu uznali, że pomysł położenia nacisku na przestrzeganie praw człowieka jest interesujący i ważny.

Jesteśmy realistami. Przed nami ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Teraz musimy zabrać się do zbierania podpisów pod listami poparcia, musimy przygotować się do kampanii i samych wyborów. Ani nasza grupa lubelska ani pozostałe funkcjonujące w różnych miejscach w Polsce i wszyscy razem nie damy rady, gdy większość ludzi będzie stała z boku i przyglądała się. Licząc, że inni zajmą się naszymi wspólnymi sprawami.

Czy mamy wszyscy upominać się o swoje prawa w Strasburgu?

W imieniu naszej lubelskiej grupy oraz pozostałych grup w Polsce zapraszam do przyłączania się do nas, współpracy i współdziałania z nami, wspólnego wpływania na sytuację w naszych społecznościach lokalnych, kraju i w Europie.
Jeżeli chodzi o Lublin i okolice proszę zainteresowanych o kontaktowanie się:

Andrzej Jędrzejewski ? Lublin, tel. 513 989 601
Jan Sposób ? powiat świdnicki, tel. 530 300 651

Jeżeli chodzi o inne regiony Polski kontakty znajdziecie Państwo na stronie internetowej oburzeni.org.pl

Barbara Berecka

Przeciw manipulacji i bezradności

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I DZIAŁANIA SAMOPOMOCOWE

Od lat zwracam uwagę na konieczność podnoszenia świadomości obywatelskiej, konieczność prowadzenia edukacji w tym zakresie, by między innymi ludzie nie ulegali tak łatwo manipulacji. Moja aktywność w tym zakresie u niektórych osób wywołuje wręcz złość. Co jest zupełnie nie zrozumiałe. Bo po co niby na problem zwracać uwagę, ponoć samo się zrobi, tylko jakoś się nie robi! Prowadzenie działań samopomocowych jest niezbędne, by ludzie broniący swoich praw, nie zostawali sami wobec ogromu bezprawia i niesprawiedliwości w instytucjach państwa polskiego, w tym w sądach.
Wdrożenie na skalę powszechną kontroli pracy sądów poprzez organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia uważam, że może stać się jednym z elementów naprawy wymiaru sprawiedliwości niezależnie od prowadzenia innych działań, niezależnie od tego kto będzie rządził.

Na początek nowego otwarcia dyskusji proponuję przypomnieć słowa Janusza Korczaka, które ważne są z punktu widzenia zarówno świadomości, jak i tego do czego powinniśmy zmierzać w ramach działań samopomocowych: „Ale sąd musi bronić cichych, by ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni, sąd musi bronić słabych, by im nie dokuczali silni, sąd musi bronić sumiennych i pracowitych, by im nie przeszkadzali niedbali i leniwi, sąd musi dbać, by był porządek, bo nieład najbardziej krzywdzi dobrych, uczciwych i sumiennych ludzi. Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie prawdy”.

Do działalności i twórczości Korczaka wróciłam bardzo świadomie, ponieważ w tym co robił w pracy z dziećmi jest sporo elementów bardzo ważnych z punktu widzenia wychowania, przygotowania młodych ludzi do funkcjonowania w demokratycznym państwie prawa.

Zobaczcie, w stanowisku Janusza Korczaka są bardzo oczywiste rzeczy. „Sąd musi bronić cichych, by ich nie krzywdzili zaczepni i natrętni” – to jest przecież takie oczywiste. Potrzebujemy przecież spokoju, jakiegoś umiaru w tym co się wokół nas dzieje.

„Sąd musi bronić słabych, by im nie dokuczali silni” – kolejna bardzo oczywista rzecz z którą w Polsce jest ogromny problem. Ludzie słabi zepchnięci zostali na margines życia społeczno – politycznego, a próby obrony interesów poprzez sądy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a nawet często pogłębiają wykluczenie.

„Sąd musi bronić sumiennych i pracowitych, by im nie przeszkadzali niedbali i leniwi”. To spostrzeżenie ma bardzo dobre odniesienie między innymi do bardzo nierównej, niezdrowej konkurencji w gospodarce, gdzie w znacznej części leniwi cwaniacy wiodą prym, bo się odpowiednio ustawili, stać ich i nie ma na nich siły przed sądami również. Generalnie często jest tak, że lepiej jest kombinować, niż pracować. Kolejny problem zauważam w partiach politycznych i organizacjach pozarządowych. Najlepiej jest siedzieć cicho i się nie wychylać, w żadnym wypadku nie zakłócać spokoju szefom organizacji jakimiś roboczymi sprawami. Bo jak trzeba prowadzić systematyczną pracę u podstaw, to się trudno doprosić pomocy, ale jak się pracowici narażą, to bardzo szybko są eliminowani z grup. Jest to wręcz plaga w polskim życiu społeczno – politycznym, w polskich partiach i organizacjach pozarządowych, która przyczynia się do hamowania aktywności zwykłych ludzi w sferze publicznej, która przyczynia się do ogromne rozdrobnienia partii politycznych i organizacji społecznych. To nie sądy koleżeńskie czy inne organa organizacji powinny rozstrzygać o prawach obywatelskich jakimi są przynależności do grup, tylko tego typu problemy powinny rozstrzygać bezstronne sądy.

„Sąd musi dbać, by był porządek, bo nieład najbardziej krzywdzi dobrych, uczciwych i sumiennych ludzi”. Ponownie na bardzo oczywiste rzeczy zwrócił uwagę Korczak. Nieład, „mętna woda” działają na korzyść leniwych cwaniaków przed czym powinny nas bronić sądy.

„Sąd nie jest sprawiedliwością, ale do sprawiedliwości dążyć powinien, sąd nie jest prawdą, ale pragnie prawdy”. Niby oczywiste i wręcz banalne uwagi, tylko z realizacją ich znaczna część polskich sędziów ma ogromny problem. Dążenie do sprawiedliwości jest postulatem, którego realizacji trudno doprosić się u znacznej części polskich sędziów. Brak dążenia do sprawiedliwości jest jedną z podstawowych przyczyn niewydolności polskich sądów, polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Podobnie jest z pragnieniem prawdy. Znaczna część sędziów jest tak zdemoralizowana, że prawdę mają daleko z tyłu i w głębokim poważaniu jednocześnie.

Stowarzyszenia są organizacjami samopomocowymi

W tym stanie rzeczy, by zahamować ogromne szkody jakie wyrządza manipulacja, konieczne i niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych, uświadamiający. By poszkodowanie ludzie nie pozostawali sami, by faktycznie wprowadzać elementy typowe dla demokratycznego państwa prawa, niezbędne jest prowadzenie działań samopomocowych, które jednocześnie będą działaniami kontrolnymi, prowadzonymi przez przedstawicieli najwyższej władzy, jaką jest Naród wobec na przykład przedstawicieli władzy sądowniczej.

Barbara Berecka

Edukacja obywatelska i działania samopomocowe

PROPOZYCJA STOWARZYSZENIA OBURZONYCH

Każdy z nas, obywateli, był lub na pewno będzie uczestnikiem procesu sądowego lub postępowania administracyjnego. Bardzo często rozstrzygnięcie danej sprawy związane jest z brakiem kompetencji urzędnika/sędziego, brakiem dobrej woli lub świadomej gry prawników kosztem poszkodowanego. Najczęściej poszkodowanym jest osoba, której nie stać na wysokie koszty procesów, a także nie znająca zawiłości prawa. Krzywda ludzka rodzi poczucie wyalienowania z życia społeczności, przyczynia się do obniżenia albo utraty możliwości zarobkowania pieniędzy. W Polsce w ogromnym tempie rośnie obszar społecznego wykluczenia, często prowadzącego do różnych, w tym rodzinnych patologii, którym musimy przeciwdziałać między innymi poprzez podnoszenie świadomości obywatelskiej i działania samopomocowe.

Społeczna wrażliwość i solidarność nie pozwala nam na pozostawienie bliźniego bez pomocy, wobec bezdusznej machiny państwowej, która często jest skierowana przeciwko ludziom, polskim rodzinom i firmom, w tym często nie spełniającego już podstawowych funkcji wymiaru sprawiedliwości.

Zapraszamy osoby, które mogły by dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami do udziału w pracy zespołu. Zapraszamy przedstawicieli innych stowarzyszeń do współpracy i współdziałanie, promowania wiedzy z zakresu świadomego obywatelstwa, do wymiany doświadczeń, do wspólnej obrony osób poszkodowanych.
Chodzi o to, by niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę w Polsce, zostały wypracowane mechanizmy propagowania wiedzy z zakresu prawa i życia społeczno ? politycznego. By został stworzony skuteczny system kontroli społecznej nad pracą funkcjonariuszy publicznych, ( urzędników, sędziów, prokuratorów, komorników itd.) przez organizacje pozarządowe.

Zadania zespołu d/s edukacji obywatelskiej i działań samopomocowych:

* koordynowanie działaniami samopomocowymi,
* propagowanie praw obywatelskich,
* aktywizowanie obywateli w życiu społeczno-politycznym,
* ujawnianie bezprawnych działań funkcjonariuszy publicznych,
* współpraca z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych zajmujących
się edukacją obywatelską i działaniami samopomocowymi.

Barbara Berecka
Jan Sposób
www.oburzeni.org.pl

Trzeba „podziękować” sprzedawczykom polskiej ziemi

Oświadczenie Stowarzyszenia OBURZENI w sprawie protestujących rolników ( styczeń 2014 )

Pomimo mrozów i śnieżycy nieustannie trwa protest rolników sprzeciwiających się wyprzedaży polskiej ziemi obcym spekulantom. W Szczecinie, Poznaniu i Inowrocławiu setki zbulwersowanych rolników buntują się przeciwko przetargom, na których za pośrednictwem tzw. ?słupów? spółki z Niemiec, Danii, Holandii i innych krajów wykupują tysiące hektarów ziemi postpegeerowskiej, będącej własnością Skarbu Państwa, a więc wszystkich obywateli RP.

Handel prowadzi kontrolowana przez PSL Agencja Nieruchomości Rolnych. Ten biurokratyczny moloch, zasilający tysiące PSL-owskich ?zakładników? w ciepłe i popłatne posadki, organizuje pseudo-licytacje, których jedynym kryterium jest osiągnięcie maksymalnej ceny. Takie ustawienie przetargów faworyzuje zagranicznych inwestorów i eliminuje z gry młodych, ambitnych, polskich rolników nie dysponujących środkami na zakup wielkich połaci ziemi, przekształcanych następnie w monokulturowe, intensywne farmy przemysłowe, produkujące schemizowaną żywność.

Szalona polityka PSL i PO, przy biernej postawie PiS, prowadzi do masowej wyprzedaży naszej ziemi za ?judaszowe srebrniki?. Realizuje się zabójczy program gwałtownej likwidacji rodzinnych gospodarstw rolnych, będących ostoją naszej tożsamości narodowej oraz niewyczerpanym źródłem zdrowej polskiej żywności ? energii, niezbędnej Polakom do pracy na rzecz odbudowy kraju zniszczonego postokrągłostołowym układem.

Proceder wyprzedaży ziemi obcym obszarnikom prowadzony jest z pogwałceniem Konstytucji RP, której art. 24 w brzmieniu: ?Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.?, obliguje władze do ochrony interesu polskich rolników, gospodarujących na niewielkich, różnorodnych działkach, zgodnie z wielowiekową praktyką rolną, gwarantującą samowystarczalność żywieniową Polaków. Łamanie tej zasady jest podstawą do oskarżenia przed Trybunałem Stanu.

Popierając z wdzięcznością oraz w całej rozciągłości postulaty strajkujących rolników oświadczamy, iż po dojściu do władzy wzruszymy wszystkie umowy sprzedaży ziemi zawarte przez ANR w okresie kontrolowanym przez skorumpowany PSL.

Winnych tego procederu postawimy przed Trybunałem Stanu.

Tyle polskości, ile polskiej ziemi !

Rada Koordynacyjna

stowarzyszenia obywatelskiego

OBURZENI
_________________________________________

obywatelskie stowarzyszenie OBURZENI
tel. 601 255 849 lub 531 825 787
informacje o stowarzyszeniu:
www.oburzeni.org.pl
e-mail: stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com
lub oburzeni1@interia.pl